Rapport 150119 - Fjellhagen Borettslag

Comments

Transcription

Rapport 150119 - Fjellhagen Borettslag
RAPPORT fra styremøte i Fjellhagen Borettslag
Mandag 19. januar 2015 kl. 18.00 – 20.00
Tilstede: Tor Gunnar Jorde, Bent Gripp, Nils E. Stablum, Bent Andre Olsen, Saffet Tugsuz,
Memnune Vurucu, Tora Tiedemann, Roy Fagerheim, Marius Hagen, Britt Foss, Arnfinn
Fridlund, Filiz Esen,
Forfall: ingen
Sak 005/15 Protokoll av 05.1.15
Godkjent
Sak 106/14 Leiligheter
Leilighet 16-35 er overdratt til Aiad Hami per 30.1.15
Sak 007/15 Referater m.m.
Fra møter om Fjell 2020 og Drammen eiendom ref.
Sak 008/15 Søknader
Bl. 14 Innvilges inntil kr. 100.- per leil. i sos midler.
Sak 009/15 Div.
Årets generalforsamling er torsdag 28.mai kl. 18.00.
Forslagsfrist settes til 23. mars kl. 18.00
Fjelldagen er 30. mai
Leder fastsetter styres kickoff 2015.01.19
Innspill til årsberetning ble behandlet.
Leder utarbeider sammen med Tugsuz utkast til 3-brett Velkommen.
Olsen holder kontakt med DK vedr. leilighet med lukt-problemer.
Neste styremøte er mandag 9. februar 2015 kl. 18.00
Tors Tiedemann
møtesekretær
Tor Gunnar Jorde,
Bent Gripp,
Roy Fagerheim
Bent Andre Olsen,
Memnune Vurucu,
Nils E. Stablum,
Tora Tiedemann
Arnfinn Fridlund
Saffet Tugsuz,
Marius Hagen
Britt Foss
Filiz Esen

Similar documents