M YOREFLEKSTERAP I

Transcription

M YOREFLEKSTERAP I
M YOR EFL EK ST E R A P I
Dr. Kurt Mosetter
Skandinavias eneste
Myorefleksterapiutdannelse
FAKTA
DR KURT MOSETTER
Tysk lege som har utviklet
Myorefleksterapi over de
siste 20 årene.
STED
Ny Energi
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
DANMARK
UNDERVISNING
Hovedforeleser Kurt Mosetter +
2 instruktører. Undervisningen
har 50/50 deling på teori og
praksis. Studiet består av 5
samlinger a 4 dager + eksamen.
Undervisningen foregår på dansk
og engelsk.
KURSINNHOLD:
På kurset gjennomgår man bl.a.
- Behandling av sportsskader
- Ulik smertebehandling
- Behandling av barn
- Bein- og leddsmerter
- Behandling av trauma
DATOER
27. – 30. august 2015
22. – 25. oktober 2015
19. – 22. november 2015
Resterende datoer for januar
og mars 2016, blir satt opp i
august.
PRIS
Samlet pris for hele utdannelsen
er DKK 28.000 (danske kroner)
KONTAKT
Tlf.: +45 97 40 35 40
mailto:[email protected]
eller [email protected]
http://www.nyenergi.dk/muskelmeridianer.aspx
Myorefleksterapi er en behandlingsform som er anbefalt brukt av fysioterapeuter,
kiropraktorer, osteopater og andre terapeuter med tilsvarende medisinsk
kompetanse. Myorefleksterapi er basert på vår vestlige medisinske kunnskap samt at
den har tatt opp i seg erfaringer og kunnskap fra akupunktur, homeopati og annen
østlig medisin. Terapien er basert på følgende prinsipper:
Kroppen består av et dynamisk ustabilt system: Det betyr at det er musklene,
styrt av hjernen, som holder skjelettet oppe. Styringen balanserer kroppen rundt
et tyngdepunkt. Hvis hjernen ”skrus av” (eller dør), faller hele kroppen sammen.
Musklene arbeider aldri alene, men samarbeider i mønstre – gjerne lange
muskelkjeder. Det betyr at en muskel i armen kan henge sammen med og påvirke
en muskel for eksempel i foten.
Musklene og det omkringliggende vev har “hukommelse”; hukommelse sitter
altså ikke bare i hodet. Ved å trykke på muskelfester og nervepunkter påvirker
man både ”vanlig hukommelse” (slik vi er vant til å tenke på hukommelse – dvs.
hukommelse i hjernen) og andre typer hukommelse, og kan løse opp i uheldige
bevegelsesmønstre og spenninger som forårsaker smerter.
Områder der smerten merkes gir en indikasjon på hvilke uheldige
bevegelsesmønstre som pasienten gjør, men smerteområdet er i seg selv ikke
årsaken til problemet. Ofte vil man behandle områder som ligger helt andre steder
på kroppen.
Hvorfor Myorefleksterapi?
Klinisk erfaring fra dr. med. Kurt Mosetter’s klinikker har vist at sammen med
kosthold og mosjon, gir Myoreflexterapi svært gode resultater på mange
pasientgrupper og blant annet vesentlig kortere rekonvalesens tid enn tradisjonelle
behandlingsteknikker. Dette er en av grunnene til at flere av Tysklands Bundesliga
fotballklubber nå har egen myoreflexterapeut i sitt medisinske støtteapparat.
Dr. Kurt Mosetter, er svært etterspurt, men har likevel sagt ja til å
gjennomføre en utdannelse i Skandinavia. For deg betyr dette en unik
mulighet til å bli en del av Skandinavias voksende gruppe av
Myorefleksterapeuter og lære nye revolusjonerende teknikker med gode
pasient erfaringer.
Utdannelsen inkluderer også innføring
i Anatomy Trains utviklet av
Thomas W. Myers.
Du finner boken på Amazon.
Ytterligere informasjon om Myoreflex
og dr. med. Kurt Mosetter finner du på
www.myoreflex.eu

Similar documents