bursdagsinvitasjon ai 1 person

Comments

Transcription

bursdagsinvitasjon ai 1 person
Til........................................................
Jeg har bursdag og vil gjerne invitere deg til
bursdagsfest på Vitensenteret Sørlandet!
Dato............. Kl.............
Si ifra om du kan komme innen ...................... på tlf ..........................
Håper du kan komme!
Hilsen................................
Kystveien 2, 4841 Arendal Tlf. 37 00 67 67, www.vitensor.no