Månedsbrev august/september

Comments

Transcription

Månedsbrev august/september
MÅNEDSBREV august/september
Velkommen til nytt og spennende barnehage år her på
Bjørnehjørnet! Spesielt velkommen til alle som er
nye hos oss i år! Vi håper alle sammen får et fint og
opplevelsesrikt barnehageår !
Den første tiden legger vi vekt på det å bli kjent. Vi blir kjent med
hverandre, både barn og voksne. Vi voksne vil lære mer om barna
og hvem de er. For oss er det viktig å se hva den enkelte trenger
for å kjenne seg trygg. Hvordan vi skaper trivsel hos det enkelte
barn og i barnegruppen. Barnas interesser, samt hvordan vi kan
tilrettelegge aktiviteter best mulig for dem.
De nye skal bli trygge, og de som gikk her i fjor trenger tid til å
venne seg til at barnegruppen har endret seg.
Vi blir kjent på avdelingen vår, på ute området, og etterhvert også
med miljøet rundt.
Målet er at alle skal bli trygge og trives på Bamsebo!
For noen skjer dette raskt og de sklir inn i miljøet på noen dager.
Andre trenger lenger tid. Dette krever et bevisst og observant
personale, som prioriterer dette.
Den faste ukerytmen med turdager, tema og lignende venter vi
derfor noe med.
Barns medvirkning vil stå sentralt i alt vi gjør. Barn skal være
aktivt deltagende i eget liv i barnehagen. De skal ha innflytelse. På
en småbarnsavdeling betyr det at vi må være ekstra lydhøre og
tolke barnas signaler.
Det vil bli masse positive fellesopplevelser som gir næring til
læring, lek og vennskap.
I de første samlingstundene synger vi navne sanger og kjente
barnesanger. Og når vi begynner med tema, vil
”meg selv” stå i fokus.
Vi vil synge, bruke speil og rim/ regler. Det blir
hånd og fottrykk som formingsaktivitet. Vi setter
spor!
Videre går vi over til ”meg selv og andre” som
familien og vennskap. Sanger, rim og regler blir
brukt. Spesielt gøy med deres medbrakte familie
bilder! (barnas hus)
Vi skal også se litt på andre familier, for
eksempel bamsefamilier. Her dramatiserer vi
eventyret om Gullhår og de tre bjørnene.Vi trekker de ulike
rekvisittene opp av eventyrposen. Vi teller, legger merke til
størrelse og begrepet hard og myk. Vi gjemmer og finner igjen.
Kjempegøy!
Vi vil avslutte med en bjørnefest hvor alle tar med hver sin
bamsebjørn hjemmefra. Da spiser vi bjørnemat og det meste vil
handle om bjørner denne dagen.
Husk:
-frukt 3 til 4 dager pr. uke
-Gi beskjed hvis barnet tar fri, er sykt eller kommer senere enn kl.
09.30
-Det blir lagt ut bilder og informasjon på vår hjemmeside, og vi
anbefaler dere om å abonnere (gratis) Da får dere sms ved nye
innlegg. www.minbarnehage.no/bamsebobhg
-Det blir samtaletimer med dere foreldre i løpet av høsten, men er
det ellers noe dere ønsker å snakke med oss om er det bare å ta
kontakt.
-Ellers er vi å nå på tlf. 97166694
Personal:
Amila og Marianne jobber 100%. Lene jobber 80% og Ruth
jobber 50%. Anine skal jobbe i deres fravær. Ellers er Oda, Julie
og Mari gode vikarer.
DATOER:
Fredag 7/8: Feire bursdag!
Mandag 17/8: Bursdag!
Fredag 28/8:Feire bursdag!
Fredag
4/9:Feire bursdag!
Tirsdag 8/9:Bursdag!
Fredag 18/9:Planleggingsdag
I løpet av høsten vil det bli foreldremøte. Dato ikke fastsatt.
SANGER:
God morgen alle sammen
Nå lager vi en sang
Bæ bæ lille lam
Lille petter edderkopp
Ro til fiskeskjær
Klapp i hendene så fort du kan
Panneben øyesten
Øye øye nese munn
Fiffi kan ligge
Ri på islandshest
hokus og pokus
med ønske om en fin sensommer fra oss på Bjørnehjørnet

Similar documents