Mal for skriv fra SSM - Strindheim Skoles Musikkorps

Transcription

Mal for skriv fra SSM - Strindheim Skoles Musikkorps
STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS
www.strindheim.net
[email protected]
ÅRSBERETNING FRA STYRET FOR PERIODEN 01.01. – 31.12.2014
STYRET
OG UNDERKOMITEER HAR HATT FØLGENDE SAMMENSETNING:
Styret
Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem, leder av Materialutvalget
Styremedlem, leder av Arbeids- og Arrangementsutvalget
Styremedlem, leder av Aspirantutvalget
Navn
Lars Fuglevaag
Rita Helen Langmo
Jan Kristian Jensen
Finn Katerås
Tommy Dretvik
Annette Hustad
Tone Lise Haugen (til august)
Katrine Aronsen (fra august).
Styremedlem, leder musikkfaglig utvalg
Tonje Smidsrød
Varamedlem
Korpsrepresentanter/juniorstyre
Katrine Aronsen (til august)
Lene Øy, Vilde Håland
Materialutvalget (MU)
Verv
Leder
Medlem uniform
Medlem uniform
Navn
Tommy Dretvik
Karen Sofie Bjørlo Strømsnes
Vigdis Ulvan
Musikkfaglig utvalg (MFU)
Verv
Leder
Medlem notekomite
Medlem notekomite
Navn
Tonje Smidsrød
Kjersti Bjørnstad
Kristin Nygård
Aspirantutvalget (ASPU)
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Dirigent
Navn
Tone Lise Haugen/Katrine Aronsen
Ingunn Flakne Solberg
Siri Mæland
Torstein Kubban
Arbeids- og arrangementsutvalget (AAU)
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Navn
Annette Hustad
Sigmund Ellingsen
Sturla Brørs
Revisor
Verv
Revisor
Navn
Toril Åsnes
STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS
www.strindheim.net
[email protected]
Valgkomite
Verv
Medlem
Medlem
Navn
Svein Bardal
Kjersti Solvoll
Dirigenter i perioden:
Andre egne instruktører:
Erlend Eide, hovedkorps
Torstein Kubban, aspirantkorps.
Karianne Solberg, duskinstruktør
Terje Svarstad, trommeinstruktør
Maria Åsnes Moan,
instruktør minimusikerskole
SSM`s Aktiviteter 2014
UKE
3
5
5
5
10
13
18
20
25
26
34
35
36
37
39
42
44
48
49
51
52
AKTIVITET
Seminarhelg hovedkorps, Strindheim skole
Årsmøte
Miniseminar hovedkorps og aspirantkorps, Strindheim skole
Trøndersk mesterskap,
hovedkorps (1.plass i 2.divisjon) og aspirantkorps (mest swingende aspirantkorps)
Tur til Oppdal
Rekrutteringskonsert på Strindheim skole
1. mai: tradisjonell spilling og frokost på skolen med utdeling av stjerner
17. mai: tradisjonell spilling, frokost på skolen med utdeling av medaljer
og skolegårdsarrangement på ettermiddagen
Spilling på midtsommertrav, Leangen travbane
Deltakelse, spilling og dugnad ved landsfestival for korps i Trondheim
Oppstartsmøte etter sommerferien med info til foreldre/foresatte
Spilling på Leangen travbane
Helgeseminar på Rye skole
Spilling på jubileum for Tingsletta borettslag
Spilling og popcornsalg på skolegårdsfest ved Strindheim skole
Deltakelse på Rennebuspæll, aspirantkorps og hovedkorps
Konsert på Byscenen sammen med Bispehaugen og Åsvang/Eberg
Dugnad på Rema 1000 Bromstad
Adventskonsert i Strindheim kirke, aspirantkorps og hovedkorps,
sammen med Strindheim Janitsjar og Politiets brassband
Juleavslutning i festsalen
Spilling med nisseorkester, Leangen travbane
I tillegg er det gjennomført 38 vanlige øvelser for HK og AK, samt en ekstra marsjøvelse,
minimusikerskole, 2 duskeøvelser og 8 øvelser for småband. Det er avholdt 10 styremøter i perioden.
Medlemsstatus
Pr. 31.12.2014 var det 18 medlemmer i hovedkorps, 20 medlemmer i aspirantkorps og 21 medlemmer i småband. 9 medlemmer var ute i permisjon.
STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS
www.strindheim.net
[email protected]
Følgende medlemmer fikk utmerkelser i 2014:
10-årsutmerkelse



Kristine Bjørnstad
Adrian Fuglevaag
Maria Åsnes Moan
7-årsmedalje:


Mia Madeleine Psakis Langmo
Lene Øy
5. årsmedalje:




Anne Engen Katerås
Amalie Pedersen
Åshild Strømsnes
Oda Marie Lundahl
Økonomi
Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 76 000 kroner, noe som er 70 000 kroner mer enn budsjettert. Korpset fikk i 2014 et tilskudd på 75 000 kr fra Trondheim kommunes instrumentfond, og dette er
brukt til nødvendige instrumentkjøp. Korpset fikk et høyere driftstilskudd enn tidligere fra Trondheim
kommune, og dette var på 48 000 kr. Korpset fikk også et tilskudd fra Sparebank1 SMN på 5 000 kr kroner som gikk til innkjøp av uniformer. Ved utgangen av året hadde korpset en egenkapital på nesten
230 000 kroner. Dette er betryggende for korpset, og gir nødvendig likviditet og god mulighet til å være
en ansvarlig arbeidsgiver for våre dirigenter. Det har også i 2014 vært utfordringer med forsinket betaling og utestående krav hos medlemmer, og dette gir merarbeid for styret og dårligere drift.
For styret,
Lars Fuglevaag, leder