Stolte vinnere fra Odda vannverk i Sund kommune. Fra

Transcription

Stolte vinnere fra Odda vannverk i Sund kommune. Fra
Stolte vinnere fra Odda vannverk i Sund kommune. Fra venstre driftsoperatør Pål Rogne,
saksbehandler Inger Johanne Pedersen, saksbehandler Elsebeth Westerlund, driftsoperatør Nils
Selheim, driftsoperatør Leif Tore Johansen og avdelingsleder VA Gunnvor Dagestad