Vann og avløp

Comments

Transcription

Vann og avløp
11.03.2015
Nes i Ådal
Vannverk, renseanlegg og sanering
Prosjektene
• Nytt renseanlegg med
hovedledninger
– Hovedledninger fra
gammelt
infiltrasjonsanlegg til
nytt renseanlegg
• Sanering av vann og
avløp
– Tilknytning av boliger
• Nytt vannverk
1
11.03.2015
Ny vannforsyning
• Eksisterende
vannforsyning
• Vurdering av vannkilder
• Kapasitet på nytt
vannverk
• Teknisk løsning
• Pågående og
kommende aktiviteter
2
11.03.2015
3
11.03.2015
Fremdrift for vannverket
•
•
•
•
Venter vedtak på
reguleringsplan for det
nye vannverket og
idrettsplassen – høsten
2015
Detaljprosjekteringen er
igangsatt, forventet
ferdig
september/oktober
Kontrahering av
utførende – vinter
2015/2016
Stipulert ett års byggetid
4
11.03.2015
Dagens situasjon
• Mest spredte private
utløp
• Infiltrasjonsanlegg,
direkte utslipp og tette
tanker
• Begna er resipient
• Dagens renseanlegg har
ikke ledig kapasitet, og
tilfredsstiller ikke dagens
krav til utslippskontroll
5
11.03.2015
Hensikten med prosjektene
• Hovedplan avløp (tre
hovedområder)
– Åsa KUR-anleggene
– Sanering Nes
– Veme
• Sikre gode VA-tjenester for Nes
– Brannvann
– Rensing av utslipp
– Drikkevann
Befolkningsvekst på Nes i Ådal
6
11.03.2015
Nytt renseanlegg
• Mekanisk/kjemisk
renseanlegg (som
Ringerike kommune har
på Sokna)
• Dimensjonert for 650
pe (100 personer +)
Fremdrift for renseanlegg og
ledningsanlegg
• Renseanlegg
– Oppstart mars
– Ferdigstillelse høst 2015
• Ledninganlegg
– Oppstart mai
– Ferdigstillelse mai 2016
7

Similar documents