BRUKSANVISNING GOCAMP E30-38.01

Comments

Transcription

BRUKSANVISNING GOCAMP E30-38.01
BRUKSANVISNING GOCAMP E30-38.01
-------- Laderegulator for solcellesystem med doble batterier
-------- For campingvogner, bobiler og båter
---------- Modell EPIPDB-COM
SPENNING (12V / 24V auto)
EPIPDB-COM, 10 A, 12 V / 24 V (auto)
EPIPDB-COM, 20 A, 12 V / 24 V (auto)
OBS: Kun for anvendelse med solcellepaneler
TEKNISKE DATA
AGM-
Bly/syre-
Gel-
Batteri
batteri
batteri
Absorpsjonsladning
14,4 V
14,6 V
14,8 V
Bulkladning
14,2 V
14,4 V
14,6 V
Vedlikeholdsladning
13,7 V
13,7 V
13,7 V
Maks Spenning,
30V (12 V-system)
solcellepanel
55V (24 V-system)
Spenningsområde
8-15 V
Bulkladning
30 minutter
Egenforbruk
4mA (natt), 10 mA (lading)
Tilkobling, kontrollpanel
RJ45 (8-leder)
Temperaturkompensering
-30 mV/ oC / 12 V
Maks kabelarea
4 mm2
Arbeidstemperatur
-35oC – +55oC
OBS: Samtlige verdier gjelder for 12 V-system.
Funksjoner:
Batteritype
Ladningsprioritering
Velger
Ladningsfrekvens
Temp-giver
Batt 1 Batt 2
Batteri-temp
Set-knapp
Kontrollpanel
OBS: Koble til kablene i ordningsrekkefølgen 1-6
I henhold til figuren på foregående side.
Tilkobling av batteri 1
Tilkobling av batteri 2
Tilkobling av solcellepanel
Batteritemperatur
Tilkobling av giver (tilbehør) for overvåking av batteritemperaturen
Temperaturgiver
Måler omgivelsestemperaturen for korrigering av ladningen
Batteri 1
Viser ladning, batteristatus og feilmeldinger
Batteri 2
Viser ladning, batteristatus og feilmeldinger
Kontrollpanel
Tilkobling for kontrollpanel
OBS: Hvis giver for batteritemperaturen ikke er tilkoblet, kommer data til å bli beregnet utfra
omgivelsestemperaturen. Ved tilkoblet giver, endres funksjonen automatisk.
PROGRAMMERING
Batteritype
Ladningsprioritering
Velger
Ladningsfrekvens
Programmeringen skjer med hjelp av 3 lysdioder, der blinkingen har ulik betydning. Velg først ønsket
lysdiode, og hold deretter Set-knappen inntrykt i 5 sekunder. Velg deretter funksjon i følge
nedenstående. Valgt verdi kommer til å lagres når programmeringen avsluttes.
1. LED 1: Batteritype
Antall blinkinger
1
2
3
Batteritype
AGM-Batteri
Gel-batteri
Bly/syre-batteri
2. LED 2: Ladningsprioritering
Velger hvilken ladningsgrad du ønsker hos batteri 1
Resterende ladning kommer automatisk til å gå til batteri 2
Antall
Blinkinger
Ladningsgrad,
batteri 1
Ladningsgrad,
batteri 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 % (forvalgt)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
OBS: Ved normal ladning kommer regulatoren til å fordele ladestrømmen i henhold til valgt
innstilling. Når batteri 1 er fulladet kommer ladestrømmen til å gå til batteri 2. Når spenningen i
batteri 1 synker, kommer strømmen igjen til å bli fordelt i henhold til valgt innstilling.
Hvis regulatoren oppdager at bare ett batteri er tilkoblet, kommer all ladestrøm til å gå til dette
batteriet.
3. LED 3: Ladningsfrekvens
Antall blinkinger
0
1
2
Pulsbreddemoduleringens
Frekvens
25 Hz (forvalgt)
50 Hz
100 Hz
FEILSØKING:
1. LED blinker Kortslutning. Kontroller at solcellepanel og batteri er i god stand og er korrekt
tilkoblet.
2. LED blinker langsomt. Batteriet fulladet.
3. LED lyser med fast skinn. Ladning pågår.
4. LED blinker fort ved tilkoblet batteri. Ingen ladning.
5. Led slukket: Ikke noe batteri eller overspenning.
MÅLSKISSE:
4monteringshull
Mm (tommer)

Similar documents