interceptor

Comments

Transcription

interceptor
INSTALLASJONSMANUAL
DYNAMISK TRIMMESYSTEM
S-SERIE
Borebits
VERKTØY
Boremaskin
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
2,5 mm (3/32")
3 mm (1/8")
3,5 mm (9/64")
4 mm (5/32")
5 mm (3/16")
Hullsag
Skruebits
Ø 76 mm (3")
T20
Ø 19 mm (3/4")
T10
T25
T30
Tetningsmasse
Flatskrujern
Skrunøkkel
13 mm (33/64")
SIKA
Tapetkniv
27 mm (1 1/16")
Bitsskrutrekker
Baufil
Bunnstoff
SETTET INNEHOLDER
INTERCEPTOR
DISTRIBUSJONSENHET
1 x distribusjonsenhet
med strømkabel på 4 m
KONTROLLPANEL
1 x kontrollpanel
med standardkabel på 7 m
2 x interceptorer
med kabel på 4 m og kabeldeksler
1 x forlengelseskabel
1,5 m / 3 m
+
+
+
+
operatørmanual
garantikort
installasjonsmanual
boremaler
SYSTEMOVERSIKT
NMEA 2000nettverk
BROKONTROLLPANEL
FLYBRIDGEKONTROLLPANEL
Ekstern GPS
(ekstrautstyr)
Key Sense for tenning
3 flybridgepaneler
mulig
DISTRIBUSJONSENHET
Opptil 6 interceptorer
I-BUSS (CAN-buss)
Strømforsyning 12–32 V
likestrøm
INTERCEPTORER
INTERCEPTORER
Copyright © 2015 Zipwake AB, Sweden. Med forbehold om alle rettigheter. R1B, mai 2015, norsk
INTERCEPTOR
1
ALTERNATIVER FOR INSTALLERING
SKROGGJENNOMFØRINGER
Interceptorene kan enten installeres slik at kablene går gjennom skroget
over vannlinjen (A) eller med skroggjennomføring under vannlinjen, skjult
bak interceptorene (B).
A
B
TILLATT OVERLAPPING MED SPRUTLIST
Maks. forlengelse
F = 30 mm (1,2")
F
Ikke OK
OK
INTERCEPTOR
KLARING TIL PROPELLEN
Hvis båten er utstyrt med utenbordsmotor eller utenbordsdrev, må interceptorene installeres med klaring til propellen(e).
Min. D/4
KONVEKS BUNN
Maks.
5 mm (0,2")
KONKAV BUNN
Maks.
3 mm (0,1")
D
Min. D/2
INTERCEPTOR
2 KLARGJØRE AKTERSPEILET
PASS PÅ AT ALLE INTERCEPTORENE INSTALLERES PÅ
ET JEVNT UNDERLAG
Akterspeilet må være relativt flatt der interceptorene installeres slik at de
fungerer som de skal.
Maks. 2 mm (0,08")
mellom de parallelle flatene
BOREMAL
Begynn å installere interceptorene så langt ut som mulig, men godt innenfor akterspeilet. Fortsett innover hvis du skal installere flere interceptorer.
Konveks bunn: Plasser to rettholter under bunnen, parallelt
med båtens midtlinje. Boremalen ligger riktig når den er
plassert på rettholtene og presses mot akterspeilet.
Bruk tape til å feste boremalen til akterspeilet.
Konkav bunn: Plasser én rettholt på midten av
interceptoren og bruk den ene enden av malen til å
finne riktig midtstilling.
1. Bor pilothull
2. Fjern malen
3. Bor hull
Bare hvis det skal brukes skjult
skroggjennomføring
0–15°
1. Pilothull
2. Hullsag
Ø 3 mm (1/8")
Ø 19 mm (3/4")
Bor hull for interceptorene
1. Pilothull
2. Hullsag
Ø 3 mm (1/8")
Ø 5 mm (3/16")
300 S:
450 S:
600 S:
750 S:
x 6
x 10
x 14
x 18
INTERCEPTOR
3 INSTALLERE BAKVEGGENE
A. FJERN SERVOENHETEN HVIS DET SKAL BRUKES EN
SKJULT SKROGGJENNOMFØRING, OG FORTSETT MED
TRINN B. GÅ RETT TIL TRINN B HVIS DET IKKE SKAL
BRUKES EN SKJULT SKROGGJENNOMFØRING.
1
2
Fjern pluggen på
baksiden
Fjern servoenheten: T25
(x 3)
B INSTALLER BAKVEGGEN
Påfør tetningsmiddel
SI
1
KA
300 S:
450 S:
600 S:
750 S:
Påfør tetningsmiddel
2
SIKA
Glassfiberskrog: T30 (ST 6,3 x 38)
300 S:
450 S:
600 S:
750 S:
x 6
x 10
x 14
x 18
Metallskrog: Maskinskruer
(følger ikke med)
Fjern overflødig
tetningsmiddel
med en kniv eller
spatel
3
4
x 6
x 10
x 14
x 18
INTERCEPTOR
4AINSTALLERE SKROGGJENNOMFØRINGER OVER VANNLINJEN
1
Bor et hull for skroggjennomføringen
Plasser hullet riktig i forhold
til interceptor-kabelen
1. Pilothull
2. Hullsag
2
Ø 3 mm (1/8")
Ø 19 mm (3/4")
Vannlinje
Påfør tetningsmiddel
SIKA
3
Plasser kabelen
i klemmen
4
Plasser dekslet på
gjennomføringen
5
Marker den nedre kanten
under gjennomføringen
Trekk til:
27 mm (1 1/16") skrunøkkel
15 Nm (11 lb-ft)
Hold mot:
13 mm (33/64") skrunøkkel
6
Fjern dekslet
over gjennomføringen
INTERCEPTOR
Forlengelse
(ekstrautstyr)
7
Plasser kabeldekslet oppå
interceptoren og skjær den av
ca. 5 mm (0,2") over merket
Ca.
Bruk om nødvendig forlengelsen
og skjær den til riktig lengde
5 mm
(0,2")
Kabeldeksel
(standardutstyr)
Interceptor
Bor hull for kabeldekslet
Bruk dekslet som boremal
Påfør tetningsmiddel
SIKA
Ø 3,5 mm (9/64")
8
9
10
Kabeldeksel:
T20 (ST 4,2 x 19)
Bor hull (x 3) for dekslet
Bruk dekslet som boremal
Ø 5 mm (3/16")
11
Påfør tetningsmiddel
(x 3)
SIKA
12
13
Gjennomføringsdeksel:
T30 (ST 6,3 x 38)
(x 3)
INTERCEPTOR
4AINSTALLERE SKJULTE SKROGGJENNOMFØRINGER UNDER VANNLINJEN
1
Påfør tetningsmiddel
SIKA
Plasser kabelklemmen
i bakveggen
eller skjær den av
Trekk til:
27 mm (1 1/16") skrunøkkel
15 Nm (11 lb-ft)
2
Hold mot:
13 mm (33/64") skrunøkkel
3
Servoenhet: T25 (x 3)
2 Nm
(1,5 lb-ft)
INTERCEPTOR
5 INSTALLERE FRONTDEKSLENE PÅ INTERCEPTORENE
Frontdeksel på interceptor: T30
5 Nm
(3,7 lb-ft)
300 S:
450 S:
600 S:
750 S:
x 6
x 10
x 14
x 18
6 BEHANDLE INTERCEPTORENE MED
BUNNSTOFF
1
Påfør bunnstoff
Beste
verktøy
Spray
2
Fjern overflødig bunnstoff
når det er tørt
Dra en tynn kniv eller en
spatel langs bladene for
å sikre at de kan beveges
uhindret
Nestbeste
verktøy
Rulle
DISTRIBUSJONSENHET
1
INSTALLERE DISTRIBUSJONSENHETEN
Installer distribusjonsenheten innenbords på et sted der det er enkelt å kople den til både interceptorene og strømforsyningen (batteriet). Dette kan
for eksempel være i motorrommet eller i et passende oppbevaringsrom.
MERK!
Den maksimale kabellengden (inkl. forlengelseskabel) fra en interceptor til
distribusjonsenheten er 6 m (20 ft).
180 mm (7,1")
1. Bor hull (x 2)
Ø 4 mm (5/32")
2. Trekk til skruene (x 2)
T25 (ST 4,8 x 38)
(1,5 m)
(3 m)
Maks. samlet kabellengde (6 m)
(standard + forlengelseskabel)
(3 m)
Interceptor
Akterspeil
Innvendig
(3 m)
Interceptor
Styrbord
Babord
2 KOPLE TIL DISTRIBUSJONSENHETEN
MERK!
Det er et detaljert koplingsskjema på baksiden av denne brosjyren.
Kontrollpanel
15 A sikring
Strømkabel
Hovedbryter
Batteri
Interceptor 1
Interceptorpar 2 og 3
Interceptor 1
MERK! Systemet tolererer installering av en uparet interceptor midt på
bakspeilet. En midtplassert interceptor må alltid koples til babord 2 eller 3
for at den skal fungere riktig.
KONTROLLPANEL
1KABELFØRING
Legg kablene mellom kontrollpanelet/kontrollpanelene, distribusjonsenheten og eventuelt ekstrautstyr. Bruk forlengelseskabler (ekstrautstyr) om
nødvendig.
Det er et detaljert koplingsskjema på baksiden av denne brosjyren.
Ekstern GPS
(ekstrautstyr)
Ekstra kontrollpanel
Flybridge (ekstrautstyr)
Hovedkontrollpanel
Hovedbro
Standardkabel (7 m)
Distribusjonsenhet
Forlengelseskabel (ekstrautstyr)
2 KLARGJØRE INSTRUMENTPANELET
Kontrollpanelet må installeres i fastsatte vinkler i forhold til båtens akser
slik at de innebygde sensorene kan sende korrekt informasjon.
Finn et ledig område på instrumentpanelet der kontrollpanelet kan installeres. Bruk malen for kontrollpanelet for å se hvordan det bør plasseres i
forhold til andre instrumenter.
MERK!
Det må være en sikkerhetsavstand på 0,5 m (1,6 ft) til det magnetiske
kompasset.
Sett ovenfra
135˚
90˚
Maks.
5°
45˚
0˚
Maks.
5°
KONTROLLPANEL
3 INSTALLERE KONTROLLPANELET
Bor hull (x 4)
1
Ø 2,5 mm (3/32")
Bor hull
1. Pilothull
2. Hullsag
Ø 3 mm (1/8")
Ø 76 mm (3")
Innbygging: Du finner en tegning og en 3D-modell på www.zipwake.com.
2
Klargjør kablene
Legg standardkabelen
og eventuelle ekstra
kabler
3
4
Ta av rammen
Kople til kablene på baksiden av kontrollpanelet
Tenningsbryter
Distribusjonsenhet
Ekstra kontrollpanel
Ekstern GPS
NMEA 2000-nettverk
KONTROLLPANEL
Kontrollpanel:
T10 (ST 2,9 x 19)
(x 4)
5
6
1
Påfør tetningsmiddel (x 4)
der det er nødvendig
SIKA
Sett på rammen
2
4 TA SYSTEMET I BRUK
KONFIGURERE SYSTEMET
Trykk på av/på / MENY-knappen og hold
den inne til Zipwake-logoen vises. Følg instruksjonene på skjermen.
Du finner informasjon om hvordan
systemet konfigureres og betjenes
i operatørmanualen.
Series S
ATTENTION
The Trim Control System may affect the
course keeping of your boat. Always pay
close attention to steering the boat.
OK
KONTROLLERE AT SYSTEMET
FUNGERER PÅ LAND
1.Drei roll-vriknappen med klokken
2.Interceptoren(e) på babord side skal
kjøres ut
3.Det samme skal skje på styrbord side
når du dreier vriknappen mot klokken
VIKTIG
Du må alltid bruke betjeningselementene
til å flytte på interceptorbladene. Prøv aldri
å flytte på interceptorbladene for hånd.
Main Bridge
Version 1.2
Interceptor på
babord side
KOPLINGSSKJEMA
S-SERIE
TILBEHØR OG RESERVEDELER
Modell
Delenr.
Beskrivelse
CP-S
2011238
KONTROLLPANEL S MED STANDARDKABEL 7 M
DU-S
2011239
DISTRIBUSJONSENHET S MED STRØMKABEL 4 M
IT 300-S
2011232
INTERCEPTOR 300 S MED KABEL 3 M OG KABELDEKSLER
IT 450-S
2011233
INTERCEPTOR 450 S MED KABEL 3 M OG KABELDEKSLER
IT 600-S
2011234
INTERCEPTOR 600 S MED KABEL 3 M OG KABELDEKSLER
IT750-S
2011235
INTERCEPTOR 750 S MED KABEL 3 M OG KABELDEKSLER
EC1.5-M12
2011258
M12 FORLENGELSESKABEL 1,5 M
EC3-M12
2011259
M12 FORLENGELSESKABEL 3 M
EC5-M12
2011260
M12 FORLENGELSESKABEL 5 M
EC10-M12
2011261
M12 FORLENGELSESKABEL 10 M
SC7-M12
2011257
M12 STANDARDKABEL 7 M
CP-S ALU FRAME
2011281
KONTROLLPANEL S MED ALUMINIUMSRAMME
CC-S
2011071
KABELDEKSEL S
SU-S
2011230
SERVOENHET S MED KABEL 3 M
IT300-S FRONT
2011252
INTERCEPTOR 300 S FRONT
IT450-S FRONT
2011253
INTERCEPTOR 450 S FRONT
IT600-S FRONT
2011254
INTERCEPTOR 600 S FRONT
IT750-S FRONT
2011255
INTERCEPTOR 750 S FRONT
GPU
2011240
GPS-ENHET MED KABEL 5 M OG MONTERINGSSETT
Tenningsbryter
Til NMEA 2000-nettstamme
(ekstra GPS-kilde)
Forlengelseskabel
(ekstrautstyr)
(1,5 m)
(3 m)
(5 m)
Tenningsbryter
Ekstra kontrollpanel
Distribusjonsenhet
Standardkabel (7 m)
Forlengelseskabel (1,5 m)
(3 m)
(ekstrautstyr)
(5 m)
(10 m)
(1,5 m)
(3 m)
Forlengelseskabel (5 m)
(ekstrautstyr)
(10 m)
Kople til Key Sense-inngang
på kontrollpanelet
15(b)
NMEA 2000-nettverk
Ekstern GPS
USB
(oppgraderinger osv.)
HOVEDKONTROLLPANEL (CP-S)
Standardkabel (7 m)
Forlengelseskabel (1,5 m)
(ekstrautstyr)
(3 m)
(5 m)
(10 m)
Kople til Key Sense-inngang
på kontrollpanelet
15(b)
DISTRIBUSJONSENHET (DU-S)
Tenningsbryter
EKSTRA KONTROLLPANEL (CP-S)
Det er valgfritt hvilket kontrollpanel
den eksterne GPS-en
koples til
GPS-kabel (5 m)
EKSTERN GPS (GPS-ENHET)
KOPLINGSSKJEMA
Styrbord
Interceptor 1
STYRBORD
(STBD)
(3 m)
Styrbord
Interceptor 2
(3 m)
Maks. samlet kabellengde (6 m)
(standard + forlengelseskabel)
(3 m)
Babord
Interceptor 3
Akterspeil sett
innenfra
Styrbord
Interceptor 3
(3 m)
Forlengelseskabel (1,5 m)
(ekstrautstyr)
(3 m)
Babord
Interceptor 2
(3 m)
Strømkabel
(4 m)
Babord
Interceptor 1
(3 m)
BABORD
(PORT)
Batteri
Hovedbryter
15 A sikring
STRØMFORSYNING
(12–32 V LIKESTRØM)
KOPLINGSSKJEMA
På www.zipwake.com finner du mer informasjon, for eksempel:
•Operatørmanual og installasjonsmanual på ulike språk
•Produktspesifikasjoner, inkludert en liste over tilbehør og reservedeler
•Eksempler på bruk og alternativer for montering av interceptorer
•Tegninger og 3D-modeller av systemkomponenter
•Programvareoppgraderinger for det dynamiske trimmesystemet
www.zipwake.com

Similar documents