Rolv Møll Nilsen, Tiny Mesh

Transcription

Rolv Møll Nilsen, Tiny Mesh
Rolv Møll Nilsen
Virkeligheten er ikke ferdig ennå
The Connected World started yesterday
Fremtidens ressursutfordring
handler svært mye om
øyeblikksinformasjon
om ulike ressurstilstander
Internet of Things
Sensor-teknologi + Low Power Radio = Sanntidsinformasjon
Sanntidsinformasjon + ubegrenset datalagring + analytics = IoT
Easy and Smart
Tiny Mesh 1.5.2015:
•
•
•
•
•
•
•
Minibarer - USA
AMR - India
Gatelys - India
LED pærer - India
650.000 enheter solgt
300.000 installert
Office in New Delhi
(May 2015)
•
•
•
•
•
Velg dine sensorer
Plugg til en TM radiomodul
Sett på strøm
Konfigurer din TM Cloud
Connect, Communicate,
Control
«Easier and Smarter»
Hvorfor nå?
Its Easier and Smarter
9,6 milliarder mennesker i 2050
Overforbruk av vann kan
gjøre områder i USA,
Kina, India og Midtøsten
ubeboelige
( UN World Water Development Report 2015)
Matbehovet øker i takt med jordens befolkning.
Global oppvarming kan halvere den globale
matvareproduksjonen
Økt transport fram til 2035 vil stå for omtrent
40% av økningen i verdens oljeforbruk
I 2050 vil to 2/3 av verdens befolkning,
dvs 6,3 milliarder mennesker
bo i byer
IoT= Ny beslutnings strategier
Fra frekvens- og plandrevet beslutninger
til tilstandsdrevede beslutninger
IoT= Nye forretningsmodeller
Fra produksjonsøkonomi
til delingsøkonomi
40 % av verdens energiforbruk er i
dag knyttet til eksisterende
bygningsmasse
70 % av byggene vi har om
30 år finnes i dag
20-30 % energi reduksjon
ved tilstands drevet drift av bygg
•
•
•
•
Inneklima tilstander
Bruksmønster
Energi tilstand
Energi Fleksibilitet
Smart neighborhood
Easier and Smarter
Takk for oppmerksomhet
Easier and Smarter