Strategisk analyse av Internet of Things (IoT)

Transcription

Strategisk analyse av Internet of Things (IoT)
Core Group
Strategisk analyse av Internet of Things (IoT)
>> Jone Løvvik, Partner
Core Group
Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft
Innholdsfortegnelse
1.  Innledning
2.  Definisjon av Internet of Things (IoT)
3.  Trender som driver IoT
4.  Strategisk analyse
1.  Analysemodell og trender
2.  Posisjonering globale aktører
3.  Mulighetsrom for norske teknologiselskaper
4.  Analyse av enkeltselskap
5.  Funn og konklusjoner
Core Group
2
Core Group har fokus på de digitale forretningsmulighetene
i konvergensen mellom Teknologi, Media og Telekom
Core Group har fokus på de digitale forretningsmulighetene i
konvergensen mellom Teknologi-, Media- og Telekommunikasjon.
Vår ambisjon er å skape konkrete endringer som gir kundene
verdi. Dette handler om å gå inn i kjernen av hver enkelt kundes
situasjon, fremfor å komme opp med ferdigtenkte løsninger.
Vi tar utgangspunkt i en faktabasert analyseprosess der vi kartlegger
kundenes reelle utfordringer. Dette gir oss et solid grunnlag for å gi
gode råd om videre utvikling av bedriften.
Vårt analyserammeverk for TMT-bransjene er basert på en
egenutviklet taksonomi og en database med 1600 norske TMTbedrifter
Core Group leverer også forretningsutvikling og operasjonelle
forbedringer til private bedrifter der vår fag- og bransjekompetanse gir
oss kompetansefortrinn.
Core Group
3
Vi har et omfattende analyseprogram*
2014
• 
Analyse av Internet of Things
• 
Analyse av IT-distribusjon
• 
Analyse av reklame- og markedsføring
• 
Analyse av maskinvarebransjen
Core Group
Core Group
Core Group
2013
• 
Analyse av administrative systemer
• 
Analyse av basisteknologi
• 
Analyse av Consumer Internet
50%
38%
62%
50%
Analyse av den norske medie-bransjen
50%
38%
Analyse
Trude Husjord
???
50%
62%
av den norske medie-bransjen
Analyse av IT Distribusjon
Trude Husjord
Core Group
Januar 2014
Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft
???
Core Group
Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft
Core Group
Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft
2012
• 
Analyse av telekombransjen
• 
Analyse av mediebransjen
• 
Analyse av mobilprogramvare
• 
Analyse av bransjesystemer
• 
Analyse av mobilbransjen
Tidligere analyse
• 
• 
Analyse av IT-tjenestebransjen
Analyse av programvarebransjen
* I tillegg har vi gjennomført en rekke fokuserte og bedriftsspesifikke analyser
Core Group
4
Definisjon av Internet of Things (IoT)
Core Group
5
Gartner har definert Internet of Things (IoT)
Gartner’s forecast for 2020:
Installert base av ”things” – eksklusiv pc’er, tablets og
smartelefoner – vil nå 28 milliarder, en vekst på 30X antall
enheter i forhold til 2009
Komponentkostnad for teknologi som muliggjør IoT i
konsumentmarkedet vil nærme seg USD 1
”Internet of Things is the network of
physical objects that contains embedded
technology to communicate and sense or
interact with the objects’ internal states or
the external environment”
Leverandører vil få USDB 309 i økt omsetning fra IoT
produkter og tjenester
80% av økt omsetning vil være relatert til tjenester
Total verdiøkning fra IoT globalt og på tvers av alle industrier
Gartner
Core Group
estimeres til USDB 1900
6
Ledende analyse-selskap understøtter en forventet
eksplosiv vekst i Internet of Things (IoT)
”There will be 212 billion devices or things connected to networks by 2020”
”By 2017, more than 50% of analytics implementations will make use of event data streams
generated from instrumented machines, applications, and/or individuals.”
“Driven by reducing price per connection and the consequent rapid growth in the number of
machine-to-machine (M2M) connections, we expect the number of connected objects to
reach 50 billion by 2020 (2.7% of things in the world).”
“There are more than 10 billion wirelessly connected devices in the market today; with over
30 billion devices expected by 2020”
”Sized applications of the Internet of Things could have direct economic impact of USDT 2,7
to USDT 6,2 per year in 2025.”
Core Group
7
Strategisk analyse
Core Group
8
Core Group har identifisert 5 trender og utviklingstrekk som
driver Internet of Things (IoT)
Consumerization & Human/Machine Interface. Forskjellen mellom forbruker og forretning
forsvinner. Nye formfaktorer skapes blant annet gjennom introduksjon av ”wearables” slik som
Google glass som også vil kunne få industriell anvendelse.
Moores law. IoT innebærer en betydelig endring i antall objekter som vil inneholde en eller
annen form for databehandlings-kapabilitet. Teknologi fortsetter utviklingen med pris/ytelsesforbedringer samtidig med redusert energibruk og størrelse på enhetene.
Energieffektive teknologier. Mange smarte objekter vil være batteridrevet og skal kunne
være operative over lang tid – trådløse nettverks-teknologier som krever lite strøm samt
forbedret batteri-teknologi og alternative strømleveranser utvikles.
Big Data & Analytics. Intelligente enheter som kobles opp i nettet vil produserer en betydelig
økt mengde informasjon. Innsamling og analyse av strukturert og ustrukturert informasjon til
økt innsikt, bearbeiding og verdiøkning vil kreve avansert analyse og informasjonsbehandling.
Cloud Computing. Aggregering av data og informasjon fra IoT og agering på disse vil
stimulere utvikling av sky-baserte løsninger for innsamling, analyse og respondering
Core Group
9
Vi har benyttet en verdikjedebasert modell for å analysere
hvordan store globale IT-aktører posisjonerer seg
Aktører posisjonere seg enten spredt eller konsentrert rundt
et ledd i kjeden, eller langs et helt industrielt spor (venstre)
eller mot konsument (høyre).
Vi har sett nærmere på om aktørene følger tradisjonelle
verdikjeder, eller tar en konvergerende posisjon på
applikasjonssiden eller med grunnteknologi («enablers») som
tilbys til andre aktører med applikasjoner og tjenester.
Noen viktige tilgrensende områder har vi valgt å ikke
inkludere i IoT:
•  Smartphones.
•  M2M som drives tradisjonelt i lukkede nettverk. Men
mange av disse kan ha potensiale for å bruke sin plattform
og reposisjonere seg for IoT.
•  App-selskaper som kun har innovativt konsept og ikke
bruker eller utvikler teknologi på en avansert måte.
Core Group
10
De 4 økosystemene posisjonerer seg tydelig og forskjellig i
forhold til Internet of Things (IoT)
Følger samme strategi som
for Gmail og Nexus One og
«gir bort» det f. eks. Apple
tjener penger på. Google
Tilsvarende tilnærming som
Google, men har til nå mye
mindre direkte tjenester selv.
Ønsker å være
Tar sin tradisjonelle
tilnærming, og har til nå ikke
startet helt nye
forretningsområder.
tjener på dataene som
kombinert med core enablers
som sikker tilgang og analytics
tilbys til alle som vil inn på IoTmarkedsplassen.
hovedinngangen til IoTmarkedet eller selve markedet
med fokus på analytics,
kommunikasjon og på å sy
andres tjenester sammen.
Kun et oppkjøp innenfor rene
forbruker-rettede tjenester.
Core Group
Satser på bank/betaling, bil
og helse. Ønsker å være
premissgiveren for
konvergens og
consumerization av
tradisjonelle avanserte
enterprise-drevne
applikasjoner.
11
Minst 13 andre store globale aktører posisjonerer seg også i
forhold til IoT
Konvergens
Industrispesifikke
anvendelser
Områdespesifikke
anvendelser
Generelle industrielle
anvendelser
Generelle forbrukeranvendelser
Industri-”enablers”
Forbruker-”enablers”
Core enablers
Core Group
12
De 17 aktørene og ledende VCer kjøper opp og investerer i
visse kategorier av oppstarts-bedrifter innen IoT
Automated
analytics
Maskin-genererte data åpner for automatiske maskinutførte beslutninger. Kunstig
intelligens og maskinlærende roboter tar over for analytics og mennesker som
beslutter.
Cyber
security
Store automatiske systemer med mange enheter som er delvis åpne skaper nye
sikkerhetsbehov. Kryperting av data og brukervennlig og sikker autentisering blir
viktig.
Ultra low power
and size chips
Home automation
and energy mgt.
Quantified self
Automotive
Industrial
Internet
Platforms
Core Group
Utvalgte norske virksomheter
som kan få muligheter
IoT skjer i stor grad akkurat nå fordi Moore’s law har fått utviklingen til punktet hvor
lagring, sensorer og regnekraft er akkurat lite, billig og energieffektivt nok.
Med prisnivået og standardiseringen vi nå har fått kan smart-hjem endelig skje –
nye aktører, forretningsmodeller og verdikjeder introduseres.
Kunstig intelligens og sensorer vil bidra til omfattende utvikling på dette området.
Konvergens hvor livsstil kobles med formelle medisinske data blir viktig.
Bilen blir den nye kamparenaen for Google og Apple hvor de satser stort på å lage
bransjestandarder. Google satser på samme måte og ambisjonsnivå som med
Android.
En stor og viktig del av IoT – og ganske modent. Det favner sporing, overvåking,
sensing av omgivelser (vær etc) og intelligent produksjonsplanlegging.
Verktøy for å administrere sky-løsninger og virtuelle nettverk som er laget for IoT er
et stort område med mange VC-finansierte selskaper og et av tjenesteområdene til
General Electric.
13
Utvalgte funn og konklusjoner
Internet of Things dreier seg om internettet. Verdiutviklingen
og mulighetene ligger i tilknytning til tjenester i større grad
enn hardware (HW), selv om strømeffektiv og liten HW er en
viktig premiss.
Cloud Computing plattformer, sikkerhet, analytics og kunstig
intelligens er sentrale teknologier som får muligheter fra og vil
drive frem IoT.
Selskaper som overrasker er IBM og GE med Industrial
Internet - en viktig del av IoT.
Satsingen på bil fra Google og Apple er veldig omfattende.
Microsoft fremstår som relativt lite ambisiøs i forhold til
Internet of Things.
Vi har identifisert over 40 norske selskaper med potensiale i
flere av de 8 IoT-kategoriene som drives av globale aktører.
Core Group
14
Core Group