klikk her for å laste ned egenmelding skjema!

Transcription

klikk her for å laste ned egenmelding skjema!
EGENERKLÆRING
for Core People’s kandidater
Om fravær på grunn av sykdom / skader.
Sendes til:
Core People Norge AS
Russeløkka 26 – 4 etg, 0251 Oslo
Fylles ut med BLOKKBOKSTAVER!
Navn:
Født:
Avdeling/oppdragsgiver:
Ute for konsulent:
Tidsrom for fravær:
På grunn av:
F.o.m.:
T.o.m.:
Eneomsorg for
barnet:
Ja:
Egen
sykdom/skade:
Nei:
Yrkesskade:
Barns sykdom:
Barnets fødselsdato:
Merknader:
Sted, dato:
Core People Norge AS
Telefon: (+47) 24022010
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.corepeople.no
Arbeidstaker- eller medarbeiders underskrift:
Egen sykdom:
Barn og barnepassers sykdom:
Egenmelding kan leveres for inntil 3
Det kan leveres egenmelding for 3 dager av
dager innen et tidsrom av 16 dager.
gangen når barnet er 12 år eller yngre. Ved
Ved sykdom utover 3 dager må det leveres
erklæring fra lege.
Egenmelding kan benyttes fire ganger i løpet
av 12 måneder, og kun for hele dager.
sykdom utover 3 dager kreves det erklæring fra
lege.
Den ansatte kan til sammen benytte inntil 10
dager hvert kalenderår. Hvis arbeidstakeren er
eneforsørger, kan det til sammen benyttes inntil
20 dager hvert kalenderår.
Core People Norge AS
Telefon: (+47) 24022010
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.corepeople.no