Opptrening etter cuffsutur

Transcription

Opptrening etter cuffsutur
Opptrening etter
rotatorcuffsutur
Anne Berger
Fysioterapeut
Antall rotatorcuffoperasjoner i 2014: 200
Hittil i år: ca.180
Mål for opptreningen av pasienter med rotatorcuffsutur:
➢
➢
➢
➢
Smertefrihet
Full bevegelighet
Stabilitet
Styrke
2
Opptreningen deles inn i 4 faser:
Vevets tilhelingstid er bakgrunnen for våre restriksjoner.
Fase 1: fra 0 til 4-6 uker.
Fase 2: fra 6 uker til 3 måneder.
Fase 3: fra 3 til 6 måneder.
Fase 4: fra 6 måneder til 1 år.
3
Operasjonsdagen:
Tilpasser fatle.
Cryocuff
4
1. Postoperative dag:
➢
Informeres om operasjon, restriksjoner, og videre forløp.
Informasjonsbrosjyre.
➢
Øvelser med fokus på sirkulasjon og bevegelighet.
➢
Hvilestillinger for skulderen.
➢
Smertelindring.
5
Fase 1: immobiliseringsperioden.
Fra 0 til 4-6 uker postoperativt.
Anbefaler fysioterapi 1-2 ganger per uke.
Mål:
➢Opprettholde
bevegelighet i glenohumeralleddet.
➢Opprettholde muskulær kontakt.
➢Reduserere sekundære bløtvevsspenninger/smerter.
Tiltak:
Passive/ledet aktive øvelser.
➢ Scapulastabiliserende øvelser.
➢ Bløtvevsbehandling.
➢
Restriksjoner:
Elevasjon begrenset til 90˚, ev. begrensninger i utadrotasjon avhenger av hvilke
deler av rotatorcuffen som er involvert.
➢ Ikke bevege aktivt mot tyngdekraften første 6 uker
➢
6
6 ukerskontroll.
Hvordan har pasienten det?
Smerter/smertestillende
➢ Nattesøvn
➢ Fysioterapioppfølging (hvor ofte, hvilke tiltak, egenøvelser)
➢
Inspeksjon:
➢
Symmetri, muskelfylde/atrofi?, operasjonsinnstikk/arr.
Bevegelighet
Aktive og passive bevegelsesutslag.
➢ Humeroscapulær rytme.
➢
7
Fase 2: 6 uker til 3 måneder
➢Ingen
restriksjoner m.h.t. bevegelsesutslag.
➢Unngå
vektbelastning.
➢Aktive
øvelser med fokus på bevegelighet og stabilitet.
➢Bruke
armen i lette , daglige aktiviteter.
8
3 månederskontroll:
Fremgang fra 6 ukerskontroll?
➢
funksjon, smerter, fysioterapi, egentrening.
Aktiv bevegelighet
bevegelsesutslag
➢ humeroscapulær rytme
➢
Isometriske tester
Info. ang. videre opptrening og restriksjoner.
9
Fase 3: 3 måneder til 6 måneder
➢
➢
➢
Bevegelighetstrening og stabilitetstrening fortsetter.
Funksjonell trening.
Øvelser med gradvis økende motstand, men ikke tunge løft
og styrketrening.
10
Fase 4: fra 6 til 12 måneder
➢
Spesifikk trening av funksjoner som er relevante for denne
pasienten.
➢
Styrketrening med gradvis økende belastning, og tyngre arbeid
tillates.
➢
Rehabiliteringstiden: 1 år.
Bedring fra 1-2 år postoperativt.
➢
11