Opptrening skulderproteser

Transcription

Opptrening skulderproteser
Opptrening etter innsetting av
skulderprotese
Karen Friis
Fysioterapeut
1
Hvorfor sette inn skulderprotese?
Hovedmålsetting:
- smertelindring
- best mulig funksjon
2
Delmål for behandling
Redusere smerte
Redusere hevelse
Bedre bevegelighet
Bedre muskulær kontroll
Ikke normal bevegelighet, men forventer funksjonell
bevegelighet
3
Restriksjoner i 6 uker postoperativt
Anatomisk protese:
Ikke utadrotasjon forbi 0º
- subscapularis er løsnet
fra humerus
- sydd tilbake etter
innsetting av protesen
4
Restriksjoner i 6 uker postoperativt
Reversert protese:
Ikke utadrotasjon forbi 0º
Ikke ekstensjon forbi 0º
- dvs ikke skyve opp fra
sittende
5
Skulderprotese
Postoperativ immobilisering:
- vanlig fatle som smertelindring
- brukes om dagen når pasienten er
aktiv – ubeskyttet
- brukes alltid om natten
- informasjon
- gode hvilestillinger
- jevn progresjon i aktiviteter
FASE 1: fra operasjon til utskrivelse
- mye smerter- begrenset hva man får til i starten
- øvelser for hånd/albue/skulderbue
- holdningskorreksjon
- pendeløvelser med små utslag
- ledet aktive øvelser
- ledet aktiv utadrotasjon til 0º
- nedkjøling
7
FASE 1: fra operasjon til utskrivelse
- oppmuntres til lette aktiviteter
som å spise, vaske seg, pusse tenner
etc
- unngå å løfte, trekke og skyve
- unngå brå bevegelser
- instruksjon i hjemmeøvelser
8
FASE 2: fra utskrivelse til 6 uker
- smertene avtar gradvis og pasienten føler seg
tryggere
- bruker armen mer
- gradvis avvikle fatle
- trene opp bevegelighet - Redcord
- bruk av stokk for ledete aktive øvelser
- isometriske øvelser
- øvelser for scapulakontroll
- fysioterapi
9
FASE 3: fra 6 uker til 12 uker
Smertene avtar ytterligere
- øvelser i alle plan
- starte utadrotasjon forbi 0º
- bedre bevegelighet
- bedre muskelkontroll
- gradvis styrking av cuffmuskulatur
- løfte armen opp og ut fra kroppen
- bruke armen i daglige gjøremål/aktiviteter
10
FASE 4: fra 12 uker
- mer krevende aktiviteter
- Theraband med lett motstand
- push ups mot vegg
- opptreningsperiode inntil 1 år
- kan se bedring av styrke inntil 2 år postoperativt
11
Skulderprotese- reversert
- brukes ved cuffarthropatier/ manglende rotatorcuff
- omdreiningsaksen medialiseres
- arbeidsforholdet bedret for deltoideus
- vektlegge m.deltoideus ved valg av øvelser
pga manglende cuff-funksjon
- sliter med å rekruttere deltoid
- kan bruke speil/ tapping
12
Reversert protese
- hånd, håndledd –albue
- passiv bevegelighet- ledet aktiv - aktiv bevegelighet
liggende
- øvelser i f.eks Redcord
- nedkjøling
- mer funksjonelle bevegelser i sittende og
stående
13
Skulderproteser
- basseng – godt supplement
- rolige bevegelser av armen i vann
- forsiktig brystsvømming
- ikke overdrive - ta hensyn til smerte
14
Skulderproteser
Kontroller
6 ukers kontroll hos fysioterapeut
( evt telefonkontroll ved lang reisevei)
3 mndrs kontroll med rtg hos operatør
15
Hva ser vi etter på 6 ukers kontroll
- inspeksjon
- endringer i smertebildet ?
- bevegelighet ?
- funksjon ?
hva kan armen brukes til ?
av-/påkledning, lettere husarbeid
- fysioterapi ?
16
Skulderproteser
Oppfølging med scoring
Preoperativt
1 år
5 år,7 år og 10 år med rtg
17
Constant Murley score:
- registrering av smerte og smertefri bevegelighet
WOOS:
- subjektiv registrering av skulderplager
EQ- 5 D:
- helserelatert livskvalitet
18
Skulderproteser
Antall proteser operert 1. halvår 2014:
Registrering og scoring av 50 pasienter
35 anatomiske
15 Delta Xtend
19
Skulderproteser
protese
antall CM
preop
WOOS
Preop
CM
1 år
WOOS
1 ÅR
samlet
50
10
1227
49
392
anatomisk
35
10
1196
49
394
reversert
15
8
1298
47
388
20
Pasient på 1 års kontroll
21
Oppsummering
- forbedring inntil 2 år
- best resultat er forventet for anatomisk protese
(intakt RC)
- reversert protese gir dårligere bevegelighet
- god eller utmerket smertelindring
- høy grad av pasienttilfredshet
22