Palli van Buren - Kirurgi ved hofte- og knelidelser

Transcription

Palli van Buren - Kirurgi ved hofte- og knelidelser
Hoften fra kirurgens ståsted
Palli van Buren
Ortopedisk avdeling Namsos
Sykehus
Bedre i fjor-
’Den Trønderske
Foten’
Hofter (og knær) fra
kirurgens ståsted
Palli van Buren
Ortopedisk avdeling Namsos
Sykehus
Fake High – Go Low
Kommunikasjon og folkeskikk
Utvalgte tilstander / greatest hits
Dialog – India shouting match
Henvises til ortoped vurdering – se vedlagt
MR svar..
Altså en Henvisning..1
• A L T I S
•
•
•
•
•
Art
Lokalisering
Tid
Intensitet
Sammenheng
Altså en Henvisning..2
A
L
T
Art
Lokalisering
Tid
P
I
S
Physioterapi / nsaid
Intensitet
Sammenheng
Fra kirurgens ståsted –
i poliklinikken / på vakt
Type indelinger hofte (og kne)
plager
• Pasientens alder
• Traumatisk vs degenerativt
• Arti vs Kjedelig..
Barn med hoftesmerterosteomyelitt / septisk artritt
• 4 viktige parametre
• 3 ut av 4 pos: 90 %
osteomyelitt/artritt
• Hyppigste distale femur /
prox tibia
• Feber
• Vil ikke belaste/smerter
• Forhøyd senkning over
40
• Hvite over 12000
Barn med hoftesmerterosteomyelitt / septisk artritt 2
• Hematogen spredning – bakteriene sl seg ned i
arterier metafysen, ved op til 18 mnd rask
utbredning til leddet
• Symptomer kan være meget sparsomme hos
små spedbarn
• Røntgen – blotvev forandringer 3-7 dager,
benede etter 7 dager.
• MR Best, men krever narkose under 7 år
• Uttredning punksjon og direkte mikroskopi
• Haster, brusk ødelagt etter 8 timer
• Behandling kirurgisk skylling / iv antibiotika
Barn med hoftesmerter-3
Serøs coxitt
• Purulent vs serøst coxitt
• Ikke syk barn. Beskjeden
crp stigning
• Vil heller ikke belaste
• Rg negativt
• Ultralyd / evt punksjon
viser økt væske
• Observasjon
Barn med hoftesmerter-4
Brudd
• Ikke glem fraktur !
Barn med hoftesmerter-5
Calve-Legg-pertes
• Forstyrret blodforsyning
caput femori
• Barn 4-8 år
• Avaskulær nekrose
• Endring formen
• Seinere artrose
• Remodelering
• 2-4 år..
• Lite smerter, men halter
• Rg / MRI / artrografi
• Terapi containment, evt
kirurgi
Barn med hoftesmerter-6
epifysiolyse
• Glidning mellom fysen i caput femoris og
metafysen
• Klinikk smerter lyske, lår, kne. Kan være
akutt oppstått eller gradvis. 6 mnd fra
symptom debut til diagnose i snitt
• Gutter 13-15 år 1:1000
• Jenter 11-13 år 1: 1800
• Ukjent årsak
• Rg bekken
Barn med hoftesmerter-7
epifysiolyse
Hoftesmerter (ung) voksene
• Dysplastikere
• Sentral artrose / ofte negativt røntgen
• Negativt røntgen betydelige plager…
Hofte artroskopi
• Viktig å differensiere mellom
ekstraartikulære og intraartikulære
tilstander
• Smerter dybt i lysken oftest fra leddet,
låsninger, opphakinger og svikt også
suspekt
• Smerter ved fleksjon – innadrotasjon –
adduksjonsbevegelse – impingment tegn
C tegn
Labrium skade
Hvem får labrum skade?
Impingment-2 typer FAI
CAM og Pincer
Impingment test
(men aspecifik)
Impingment 2
• Uttredning met rtg ’impingmentbilder’ og rg
Bekken (utelykke dysplasi)
• MR-artrografi gullstandard
• Diff diagnoser:
Skade / overbelastning
hoftestabilisatorene, nerverot kompresjon
indikasjoner operativ behandling
• CAM / Pincer
FAI innebærer at caput femoris kolliderer
med fremre / laterale kant av acetabulum
ved fleksjon av hofteleddet.
Ved Cam impingement prominens
anterolateralt på caput-collum overgang
på femur
Ved Pincer går fremre laterale kant av
acetabulum lenger ut enn normalt
operasjonsindikasjoner
• Labriumskader – oftest øvre/ fremre del av acetabulum,
behandles med sutur / reseksjon avhengig kvalitet
labrium
• Oftest sammen med hoftedysplasi men da kontraindisert
med labrium operasjon som eneste operasjon pgs økt
risiko instabilitet og rask progresjon artrose
• Bruskskader – vannligst med labrumskader eller FAI.
Behandling debridement eller microfrakturering
• Sjeldner – os acetabuli, frie legemer etter luksasjon,
snapping hip (ilipsoas glir over benig emminens)
Operasjons indikasjoner 2
• Purulent coxitt – går ann artroskopisk
Kontra indikasjoner
• Fysioterapi skal gjøres – optrenning
sentrale kjerne stabilisatorene
• Relativt kontraindisert ved artrose ved
pasienter under 40 år !
• dysplasi
Hofte artroskopi
hofteskopi
• Mulige komplikasjoner- forbigående nedsatt
følesans underlivet og ev. impotens. Permanent
nerveskade nedsatt følesans lateralt på låret
• Forventet resultat- cirka 70% av pasientene kan
forvente bedring av symptomene ved
behandling labrumskade og impingment. Ved
artrose kan noen få forverring
Artrose
• Kan være
overaskende lite
sammenheng Rg funn
og plager
• Nedsat gangfunksjon
og smerter
Artrose – 2
• Utredning med vannlig, konvensjonell Rtg best..
• Når skal disse henvises?
• Betydelige plager, til tross for optimal
smertestillende terapi og fysioterapi over tid..
• Protesekirurgi cirka 90 % overlevelse 20 år. 84
% norske pasienter godt / svært fornøyd med
protesen sin
• Betydelige komplikasjoner..
Protese komplikasjoner
• Infeksjon 0,5-2 %
• Alvorlig komplikasjon
• akutt postoperativ (innen enn 1 måned
postoperativ)
• Akutt infeksjon i god fungerende ledd – oftest
hematogen spredning. Anamnese med infeksjon
annet sted
• Seint debut, seiner enn 1 måned etter operasjon
og intil 2 år postop.. Ofte hvite staphylokokker.
Smerter kan være eneste symptom
Protese infeksjon - uttredning
• VIKTIG – ikke gi antibiotika. Ødelegger
diagnostikken..
• CRP, Hvite, leddpunksjon
• (rask) henvisning / telefonisk kontakt
vakthavende.
• Rg bilde
Protese infeksjon-terapi
• Ved akutt infeksjon innen 1 måned –
blotdels revisjon og skifte av
komponentene
• Ved sein infeksjon 2 trinns revisjon
ut med protesen, inn med spacer, 3
måneder med antibiotika og så revisjons
protese
• 90-95 % god resultat
Protese komplikasjoner
• Luksasjon 1-2 %
• Nerveskade 0.5-4% (15 % av disse
alvorlig)
• Glutealsvikt
• DVT og lungeemboli
• Karskade 0.25% (inkludert større
blødning)
• Utslitt artikulasjon og osteolyse
Hva med Knærne da?
• Meste om artrose og protese kirurgi
sammenlignbar
• Menisk ruptur
Altså..
• Mye, mye usagt..
• Husk det med Manneke Pis..
• Aldri antibiotika etter protese infeksjon
takk