Vedlagt pdf - Rehabiliteringssenteret Nord

Transcription

Vedlagt pdf - Rehabiliteringssenteret Nord
Disposisjon
Reumatiske
sykdommer og trening
•
•
•
•
•
Gro Østli Eilertsen,
revmatolog
Revmatiske inflammatoriske sykdommer
Artrose - fibromyalgi
Immunforsvaret
Revmatologiske inflammatoriske sykdommer
Oppsummering
1
2
Revmatologiske sykdommer
Artrose = slitasjegikt
Osteoporose
Degenerative
sykdommer
Bløtdelsplager
Systemiske
inflammatoriske
sykdommer
Arthrose
Lokalisert
Generalisert
Systemiske
Fibromyalgi
Lokalisert
• Utbredt leddsykdom helt tilbake til 800tallet
Tendinitt
Leddaffeksjon
Revmatoid artritt
Psoriasisartritt
Spondylitt
Bindevevsaffeksjon
SLE
Sclerodermi
Sjøgren syndrom
3
DM/PM
• Hyppigste leddsykdom i Norge og den
vestlige verden
4
Funn ved artrose
Leddbrusk ved artrose
•
•
•
•
•
•
5
Nettverket ødelegges
Brusken mister væske
Overflaten blir ujevn og slår sprekker
Dårligere ernæring av brusken
Dårligere kvalitet av brusken
Dårligere beskyttelse av knokkelen
6
1
Artrose – lokalisasjon
Artrose, utvikling gradvis
el. etter sek. inflammasjon
1. Mindre avstand mlm ledd
2. Osteofyttdannelse
3. Subchondral sclerose
4. Subchondrale cyster
7
8
Utløsende faktorer ved artrose
•
•
•
•
•
Mekaniske misforhold
Skade i leddet
Langvarig mekanisk belastning
Infeksjon i leddet
Andre sykdommer som f.eks leddgikt
9
10
Artrose - trening
Fibromyalgi
• Avlastende trening
• Kronisk smerte
– Mer enn 3 mndr.
– Sykling
– Svømming
– Turer i skog og mark
• Utbredt smerte
– hø. og ve. kroppshalvdel
– over og under midtlinjen
– Styrke muskler rundt leddet
•
• Smerte
Fysioterapi
–
– ≤ 4 kg/cm² trykk på minst 11 av 18 punkter
Redusere smerte, bedre leddfunksjon
• Oppfordre til bruk av hjelpemidler
11
12
2
Fibromyalgi, symptomer
• Utbredte smerter
• Stivhet
• Generell tretthet
• Søvnforstyrrelser
• Hodepine
• Angst / depresjon
• Økte symptomer ved stress og belastninger
• Hukommelsesproblemer
• Konsentrasjonsforstyrrelser
13
14
Behandling - fibromyalgi
Behandlingstiltak
• Aerob trening med moderat til høy belasting.
•
Oppmuntre til fysisk aktivitet / trim
–
–
–
–
• Trisykliske anti-depressiver om kvelden.
• Informasjon og undervisning
•
Langsom økning i treningsmengde
Aerobe øvelser - styrke og kondisjon
30 minutter 2-3 ggr pr uke.
Trening i gruppe er å foretrekke.
Psykoterapi
– Kognitiv terapi
• Fokuserer på å gi pasienten råd og vink om holdninger til livets belastinger, forholdet til
plikter og lyster, om behovet for å se ja og nei.
• Kognitiv atferdsterapi
– Avspenning kombinert med stressmestring
– Gruppeterapi
– Psykomotorisk terapi
• Flerdimensjonal rehabilitering
– kondisjonstrening
– undervisning
– kognitiv terapi
•
Akupunktur
•
Andre alternativer
15
16
Revmatologiske sykdommer
Disposisjon
•
•
•
•
•
Osteoporose
Revmatiske inflammatoriske sykdommer
Artrose - fibromyalgi
Immunforsvaret
Revmatologiske inflammatoriske sykdommer
Oppsummering
Degenerative
sykdommer
Bløtdelsplager
Systemiske
inflammatoriske
sykdommer
17
Arthrose
Lokalisert
Generalisert
Systemiske
Fibromyalgi
Lokalisert
Tendinitt
Leddaffeksjon
Revmatoid artritt
Psoriasisartritt
Spondylitt
Bindevevsaffeksjon
SLE
Sclerodermi
Sjøgren syndrom
18
DM/PM
3
Immunsystemet
Immunsystemet
Mikroorganisme
Mikroorganisme
Organisasjon av celler og molekyler med
spesielle funksjoner som forsvarer oss mot
infeksjoner og tumorutvikling
1. Fysisk beskyttelse (barriære)
(hud, slimhinner)
2. Medfødt immunitet
(uspesifikt immunforsvar)
3. Ervervet immunforsvar
(spesifikk immunforsvar)
Mikroorganisme
GØE
19 19
GØE
20 20
Ervervet immunforsvar
Medfødt immunitet
1. Fagocyterende celler
1.
2. Komplementaktivering
3. Celledrap
Umiddelbar effekt
Ingen hukommelse
B-celler
2.
T-celler
3.
Aktiverte makrofager
4.
Antigen presenterende
celler
Spesifikk:
Liten grad av spesifisitet
Immunforsvaret blir mer
og mer effektivt etter
antigen stimulering.
Mangfold
Hukommelse
GØE
21 21
GØE
22 22
Samspill mellom medfødt og ervervet immunitet
Toleranse
• Immunforsvaret gjenkjenner og tolererer
eget vev men angriper fremmede
organismer
GØE
23 23
24
4
Autoimmune inflammatoriske
sykdommer
Toleransebrudd
•
Mekanismer for ”selv”-toleranse svikter
•
Immunsystemet oppfatter kroppsegne molekyler
som fremmed → immunreaksjoner
•
Antistoffer eller T celler som reagerer på et
autoantigen påvises
•
Autoimmunitet kan, men trenger ikke, forårsake
autoimmun sykdom
GØE
Organspesifikke
inflammatoriske
sykdommer
Systemiske
inflammatoriske
sykdommer
25 25
Ulcerøs colitt
MS, m.fl.
Leddaffeksjon
Revmatoid artritt
Psoriasisartritt
Spondylitt
SLE/SS
Sclerodermi
DM/PM
26
Vaskulitt
Bindevevsaffeksjon
Autoimmune sykdommer
Artrose
Normalt ledd
Artritt
• Infeksjon ≠ Inflammasjon
•
Betennelsestegn:
–
–
–
–
Hevelse
Varme
Stivhet/ Nedsatt funksjon
Rødme
27
Disposisjon
•
•
•
•
•
28
Revmatoid artritt (RA)
Anatomi
Leddsmerter – artrose
Immunforsvaret
Revmatologiske inflammatoriske sykdommer
Oppsummering
29
• Kronisk og progressiv betennelsessykdom
• Viser seg ved leddbetennelse (artritt) i flere
ledd samtidig
30
5
Forekomst, RA
• Rammer 0.5 -1% av befolkningen generelt
• Hyppigere hos kvinner (3:1)
• Gjennomsnittlig debutalder 46 år
Normal rtg.
31
32
33
34
Artritt utvikling MCP III hø
hånd
35
Klassifikasjonskriterier for RA (2010). Sykdom hvis score ≥ 6/10
A. Ledd
1 stort ledd
2-10 store ledd
1-3 små ledd
4-10 små ledd
>10 ledd, minimum 1 lite ledd
0
1
2
3
5
B. Serologi (minimum 1 positiv test)
Negativ RF og negativ ACPA
Svak-positiv RF eller svak-positiv ACPA
Sterk-positiv RF or sterk-positiv ACPA
0
2
3
C. Acutt-fase reaktanter (minimum 1 test)
Normal CRP and normal SR
Abnormal CRP or abnormal SR
0
1
D. Varighet av symptomer
< 6 uker
>=6 uker
0
1
36
6
ANKYLOSERENDE SPONDYLITT=
MB. BEKHTEREV
Revmatoid artritt, trening
• Bevare leddfunksjonen
• Bassengtrening gunstig
• Treningsintensitet er avhengig av
sykdomsaktiviteten
37
38
39
40
MB. BEKHTEREV
MB. BEKHTEREV
KLINIKK.
• Hyppigst forekomst i nordlige områder:
– Prevalens: Arktiske strøk
1-4%
Mellom–Europa 0,5%
• Debut: 0 – 45 år!
• Uvanlig at sykdommen starter etter
• 45 – 50 års alderen.
• Menn : Kvinner; 5:1
41
42
7
SPONDYLITT
•
•
•
•
•
•
SPONDYLITT
Morgenstivhet og sittestivhet.
Tretthet.
Smerter i columna og bekkenet.
Tranghet i brystet.
Nattsmerter.
Bedring ved moderat fysisk aktivitet.
1. Betennelser i ledd
–
Få ledd, asymmetrisk
2. Hud og slimhinner
–
Munn, øyne, tarm, urinrør, hud
43
44
45
46
Sjögren’s syndrom
Definisjon
Spondylitt, trening
• Smertelindring ved moderat fysisk aktivitet
• Trening som hindrer thoracal kyfose
• Brystsvømming
47
• Autoimmun systemisk
sykdom med:
– Inflammasjon,
ødeleggelse og
dysfunksjon av
kjertelvev som
produserer
kroppsvæsker
48
8
Sjøgren’s syndrom
kliniske symptomer
•
•
•
•
Sjøgren’s syndrom, definisjon
• Immunologiske funn
Uttalt tretthet
Leddsmerter 80 %
Fibromyalgi i tillegg ca. 20%
Øyesymptomer
– Autoantistoffer, SSA/SSB, RF, ANA
• Primær Sjøgren’s syndrom
– Tørre øyne og tørr munn
• Sandkornfølelse
• Betennelser
• keratitt pga ”tørre flekker”
• Sekundær Sjøgren’s syndrom
– Tørre øyne og tørr munn
– Også annen inflammatorisk revmatisk sykdom
49
50
Sjøgren’s syndrom
Klinikk
Sjøgren’s syndrom, epidemiologi
• Munntørrhet 98%
• Prevalens i befolkningen: 0.2-1%
• Aldersfordeling:
• Hyppig hull i tennene, soppinfeksjon i munnhule
• Organaffeksjon
• Vesentlig eldre pasienter
• < 31 år, kun 15%
•
•
•
•
•
•
•
•
• Kvinner : Menn = 10-20:1
Blod
Hud
Nyrer
Mage/tarm systemet
CNS
Lunger
Skjoldbruskkjertelen
Muskulatur
51
Systemisk lupus erythematosus
(SLE)
•
•
•
•
•
52
Forekomst av SLE i Nord-Norge
Kronisk
Autoimmun sykdom
Flere organer kan angripes
Varierende aktivitet
Ukjent årsak
• 1/800 Nord-Norske kvinner (15-50 år) har
SLE.
• Kvinne : Mann = 9 : 1
– Assosiert med bestemte gener som styrer
immunresponsen
• 10 års overlevelse er 90 %
53
54
9
SLE,
kliniske symptomer
55
1. Sommerfugl utslett
2. Discoid lupus utslett
3. Fotosensitivitet
4. Munnsår
5. Artritt
6. Nevrologiske symptomer
7. Serositt (betennelse i ”hjerteposen” eller ”lungeposen”)
8. Nyresykdom
9. Blod sykdom
10. Immunologiske
Diagnosen
11. ANA pos
SLE krever 4 av 11 kriterier
56
Svanehals deformitet
57
58
Oppsummering,
revmatologiske sykdommer
Sjøgrens sykdom & SLE
• Oppblussing av sykdommene
• Fatige
• Bevare muskulatur og leddfunksjon
• Affiserer:
– ledd, muskler, blodkar, hud og indre
organsystemer
• Trening og fysioterapi tilpasses hver enkelt
pasient
59
60
10

Similar documents