Installasjon

Comments

Transcription

Installasjon
Monteringsveiledning Alutile fasade
Flere installasjonsmetoder kan benyttes.
Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at platene beveger seg opp til
en mm i hver retning ved 50 gr.C temperatur endring. Derfor anbefaler vi min 5mm
fugeåpning og forboring av hull.
Direkte skruing med flat pakning
Platene kan skrues på tre lekter, mot aluminium profiler mm. Min
73x38.
Trykkimpregnerte lekter må isoleres fra aluminium.
Pakning benyttes. Vi har to typer pakning på lager. Flat 1mm x 60
mm sort eller lys grå.
Ved direkte skruing brukes rustfrie lakkerte skruer med eller uten
bor tupp.
NB. Det må være en lufte spalte i topp og bunn på min 20 m.
Gjelder også for vinduer.
Kuttes med fintakket blad for eksempel med Dykk Sag og skinne
Montering drypp list horisontal profil:
Kun 10 mm synlig profil i samme farge som plate.
Disse leveres pulverlakkert i alle farger. Sølv grå, hvit og mørk grå lagerført.
1.Vertikal ut lekting CC- 60 cm. Ingen horisontale lekter er nødvendig med bruk av
list.
2.EPDM gummi band i hver vertikal plateskjøt.
Ingen lekter horisontalt ved bruk av vår drypp profil. Profil sikrer tett forbindelse også
horisontalt.
3.Profil tres ned over toppen av plate.
4. For boring av plater med 4mm bor sikrer enklere
montering, og termisk ekspansjon. Merkes opp på
forhånd slik at skruer blir symmetrisk montert.
5.Skru deretter fast profil gjennom plate på vertikale
lekter 60-60 med SS316 skruer.
6. Neste plate monteres over profil med et lite
horisontalt gap (1-2mm) for ekspansjon og skrues til
vertikale lekter. Eksempelvis 4 på hver side og 4 på
midten. Ved liggende plater 120x240
Se eksempel på neste side.
Montering kan gjøres uten horisontal profil med samme metode som over ved
å bruke åpne horisontale fuger eller også lekte ut horisontalt.
Rengjøring og vasking
Bruk nøytrale rengjøringsmidler som såper
sammen med vann.
BIL og båt shampo kan benyttes.
Unngå aggressive kjemikalier, syre, bensin,
ethylen, alkohol, Lynol eller andre sterke stoffer
som kan skade det beskyttende PVDF laget. Bruk aldri sterke organiske løsemidler som
Aceton eller tynner. Bruk myk klut, ikke bruk slipende rengjøringsmiddel.
Eksempel Vindu løsning
Eksempelet under viser luftet kledning og løsning ved vindu
Alutile profil kan brukes som drypplist over
vindu
Tette innvendige og utvendige hjørner kan
lages. Se under bearbeiding og bøying.
Bearbeiding/bøying
Ved å frese fuge på innsiden av platen vil platen kunne knekkes veldig lett i alle
vinkler, uten bruk av knekke maskin.
Bruk vanlig overfres for tre rund fres ø10-14mm. Festool ACP PF1200 er en
spesialfres for Aluminium kompositt plater som kan brukes ved større jobber.
Det kan også lages kassetter ved denne metoden.
Fres ned ca 3mm på baksiden av en 4mm plate. Bruk rettholdt en plankr som settes
fast med tvinger hvis en ikke har skinne.
Deretter knakkes platen lett.
Platene deles og kuttes med vanlig sirkelsag
for tre eller i knekkemaskin, og for best
resultat anbefales å bruke fintakket blad eller
pusse kappflaten med sandpapir eller bare
skrape av gradene med kniv.
Dykk sag gjør jobben enklere.
Platene kan kuttes i saks hos blikkenslager.
Det er også mulig å valse platene hvis det
skal kles rundt runde søyler.
Gesims og vegg kan lages av Alutile plate uten bruk av ekstra ekstra beslag.
Her er det laget 3 knekker på en plate. Alt utføres på byggeplass.
Liming
Platene kan limes i sin helhet mot mange underlag.
Platene må rengjøres etter lim leverandørens anbefaling og underlaget må være tørt.
Vi har testet liming med et lim fra Brødrene Sørbø «High Tack»
http://www.bsorbo.no/produkter.php?p=138
og ESSVE «ESS Tack xtreme»
http://www.essve.com/no/Retail/Produkter/katalog/Nettkatalog1/
Vi har også testet med dobbeltsidig tape levert av 3M av type VHB 2,3mm tykkelse.
Denne tape fester utrolig godt til glatte overflater som aluminium og smelter seg til
underlaget over tid. ( trenger temp. over 15 gr.C for å aktiveres) Brukes til liming av
fasade på skyskrapere og blir også benyttet
som erstatning for skruer i bil og fly
industrien.
3M tape dokumentasjon
3M tape referanser og eksempler
Design kriteria 3M tape
3M VHB G23F 2.3 mm beregningsunderlag
For å spare kostnader og sikre en dobbel lim funksjon, kan en bruke en kombinasjon
av 3M VHB tape og MS polymer lim
Følg bruksanvisning nøye for hvert produkt, da noen produkter har andre egenskaper
med tanke på rengjørings middel og begrensninger.
NB. Platene må ikke behandles med løsemidler på lakkert utside.