NBI Teknisk Godkjenning - Godkj.dokument NORSK

Comments

Transcription

NBI Teknisk Godkjenning - Godkj.dokument NORSK
SINTEF Certification
Nr.
Utstedt:
Revidert:
Gyldig til:
Side:
2001
17.10.1995
17.12.2013
01.01.2019
1 av 5
SINTEF Byggforsk bekrefter at
Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner
tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav
til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet
1. Innehaver av godkjenningen
Moelven Vänerply AB
SE-547 81 Otterbäcken
Sverige
www.moelven.se
2. Produsent
Moelven Vänerply AB, Otterbäcken, Sverige
3. Produktbeskrivelse
Vänerply P30 er kryssfinerplater av bartre, i hovedsak
gran, limt med fenolhartslim som tilfredsstiller
limfugeklasse 3 for utendørs bruk i henhold til NS-EN
314-2.
Platene leveres i nominelle tykkelser fra 12 mm til 24 mm.
Tykkelsestoleranser for platene er vist i Tabell 1.
Fineropplegg for platene er vist i Tabell 2. Tverrsnittsdata
for platene er vist i Tabell 3.
Standard plateformat l x b er 2400 mm x 1200 mm, 2440
mm x 1220 mm og 2500 x 1220 mm. Platene leveres med
mål- og tykkelsestoleranser i henhold til NS-EN 315.
Standard plater leveres med ytterfinerkvalitet betegnet C,
upusset overflate og rette kanter.
Plater til undergolv og taktro kan leveres med not og fjær
på langsidene eller på alle fire sider, se fig. 1. Golvplater
har dessuten pusset overflate og ytterfiner med pluggede
og/eller sparklede kvisthull betegnet CP. Pussede plater
med tykkelse 18 mm skal være med fem finerlag når de
brukes til golv.
Tabell 1
Tykkelsestoleranser
Tykkelse (mm)
Upusset
Pusset
Maks
Min
Maks
Min
12
15
18
21
24
13,2
11,2
12,6
11,2
16,3
14,2
15,7
14,2
19,3
17,1
18,7
17,1
22,4
20,0
21,8
20,0
25,5
22,9
24,9
22,9
Fig. 1
Moelven Vänerply P30 golv-og takplater. Profiler til not og
fjær for plater med tykkelse henholdsvis større og mindre
enn 18 mm
Midlere densitet kan regnes å være 485 kg/m³ målt ved
10 % fuktinnhold.
Tabell 2
Plateoppbygning og tykkelser for standard Moelven
Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner
Nominell
Antall
plateFinertykkelser,
finer- Overflate
tykkelse,
mm
lag *
mm
*
12
5
15
5
18
5
18
7
21
7
24
7
upusset
pusset
upusset
pusset
upusset
pusset
upusset
pusset
upusset
pusset
upusset
pusset
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5
2,1+2,5+2,5+2,5+2,1
3,1+3,1+3,1+3,1+3,1
2,7+3,1+3,1+3,1+2,7
3,8+3,8+3,8+3,8+3,8
3,2+3,8+3,8+3,8+3,2
3,1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+3,1
2,6+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,6
3,1+3,1+3,1+3,1+3,1+3,1+3,1
2,6+3,1+3,1+3,1+3,1+3,1+2,6
3,8+3,1+3,8+3,1+3,8+3,1+3,8
3,2+3,1+3,8+3,1+3,8+3,1+3,2
Finerlagene er lagt vekselvis på langs og tvers av
plateretningen
© Copyright SINTEF Byggforsk
Referanse: Godkj. 102000499 Kontr. 102000499-1
Emne: Konstruksjonsplater
Hovedkontor:
SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon 22 96 55 55 – Telefaks 22 69 94 38
© Copyright SINTEF Byggforsk
Trondheim:
SINTEF Byggforsk
7465 Trondheim
Telefon 73 59 30 00/33 90 – Telefaks 73 59 33 50/80
Firmapost: [email protected]
www.sintef.no/byggforsk
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.
Side 2 av 5
4. Bruksområder
Moelven Vänerply P30 kan brukes til bærende
trekonstruksjoner som dimensjoneres i henhold til NS-EN
1995-1-1 (Eurocode 5), og til bærende golv- og takplater
lagt på trebjelker ol. som angitt i pkt. 7.
I permanente konstruksjoner bør kryssfinerplater generelt
bare anvendes slik at de er beskyttet mot direkte nedbør,
dvs. i klimaklasse 1 og 2 i henhold til NS-EN 1995-1-1.
5. Egenskaper
Styrke og stivhet
Tabell 4 og 5 viser karakteristiske kapasiteter og stivheter
for standard plateoppbygninger. Dimensjonering av
platene skal forøvrig gjøres i henhold til NS-EN 1995-1-1
på basis av de fastheter og stivhetsmoduler for det enkelte
finerlag som er angitt i Tabell 6. Bare finerlag med
fiberretningen parallelt lastretningen regnes som bærende
ved bøyning og aksialkraft.
Tabell 3
Tverrsnittsdata for upussede og pussede Moelven Vänerply P30 kryssfinerplater
Upussede plater
Platetykkelse
TverrsnittsAntall finerlag
data pr. mm
platebredde * 12 mm 15 mm 18 mm 18 mm 21 mm 24 mm 12mm 15 mm
5 lag
5 lag
5 lag
7 lag
7 lag
7 lag
5 lag
5 lag
A0 mm²
A90 mm²
Atot mm²
W0 mm³
W90 mm³
4
I0 mm
4
I90 mm
*
7,5
5,0
12,5
20,6
9,0
128,9
33,9
9,3
6,2
15,5
31,7
13,9
245,8
64,5
11,4
7,6
19,0
47,7
20,9
452,7
118,9
11,2
7,5
18,7
44,5
20,6
416,0
128,9
12,4
9,3
21,7
55,8
31,7
605,8
245,8
15,2
9,3
24,5
75,3
35,8
922,9
302,6
6,7
5,0
11,7
17,0
9,0
99,6
33,9
8,5
6,2
14,7
27,2
13,9
200,2
64,5
Pussede plater
Platetykkelse
Antall finerlag
18 mm 18 mm
5 lag
7 lag
10,2
7,6
17,8
39,4
20,9
351,1
118,9
Indeks 0 angir retning parallelt ytterfinerens fiberretning og indeks 90 på tvers av ytterfinerens fiberretning.
10,2
7,5
17,7
37,6
20,6
333,2
128,9
Tabell 4
Karakteristiske kapasiteter og stivheter for upusset standard Moelven Vänerply P30 kyssfinerplater *
Nominell platetykkelse, mm
12
15
18
18
Antall finerlag
5
5
5
7
Kapasiteter/fastheter
Bøyemoment
m0k
Bøyemoment
m90k
Strekk
ft0k
Strekk
ft90k
Trykk
fc0k
Trykk
fc90k
Skiveskjær
fpk
Rulleskjær
fvk
Tverrstrekk
ft90k
Flatetrykk
fc90k
Stivheter, bruddgrensetilstanden
Bøyestivhet
EI0k
Bøyestivhet
EI90k
Aksialstivhet
EA0k
Aksialstivhet
EA90k
Skjærmodul
Gk
Stivheter, deformasjonsberegninger
Bøyestivhet
EI0
Bøyestivhet
EI90
Aksialstivhet
EA0
Aksialstivhet
EA90
Skjærmodul
G
*
951
416
167
112
233
155
46,5
15,5
1429
626
205
137
285
190
57,0
19,0
1334
618
202
135
280
188
56,1
18,7
21 mm
7 lag
24 mm
7 lag
11,4
9,3
20,7
47,7
31,7
493,4
245,8
14,0
9,3
23,3
64,5
35,8
751,5
302,6
21
7
24
7
1674
951
223
167
310
233
65,1
21,7
2260
1074
274
167
380
233
73,5
24,5
Nmm/mm
"
N/mm
"
"
"
"
”
2
N/mm
”
619
271
135
90
188
125
37,5
12,5
kNmm²/mm
"
kN/mm
"
N/mm²
920
242
53,6
35,7
1754
461
66,4
44,2
3232
2970
849
921
81,2
79,8
54,3
53,6
450 for alle platetykkelser
4325
1754
88,2
66,4
6589
2160
109
66,4
kNmm²/mm
"
kN/mm
"
N/mm²
1314
345
76,5
51,0
2506
658
94,9
63,2
4617
4243
1213
1315
116
114
77,5
76,5
600 for alle platetykkelser
6178
2506
126
94,9
9413
3086
155
94,9
0,5
7,0
Indeks 0 angir retning parallelt ytterfinerens fiberretning og indeks 90 på tvers av ytterfinerens fiberretning.
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.
Side 3 av 5
Tabell 5
Karakteristiske kapasiteter og stivheter for pussede standard Moelven Vänerply P30 kyssfinerplater *
Nominell platetykkelse, mm
12
15
18
18
Antall finerlag
5
5
5
7
Kapasiteter/fastheter
Bøyemoment
m0k
Bøyemoment
m90k
Strekk
ft0k
Strekk
ft90k
Trykk
fc0k
Trykk
fc90k
Skiveskjær
fpk
Rulleskjær
fvk
Tverrstrekk
ft90k
Flatetrykk
fc90k
Stivheter, bruddgrensetilstanden
Bøyestivhet
EI0k
Bøyestivhet
EI90k
Aksialstivhet
EA0k
Aksialstivhet
EA90k
Skjærmodul
Gk
Stivheter, deformasjonsberegninger
Bøyestivhet
EI0
Bøyestivhet
EI90
Aksialstivhet
EA0
Aksialstivhet
EA90
Skjærmodul
G
*
1)
3)
1130
619
184
135
255
188
53,1
17,7
1430
951
205
167
285
233
62,1
20,7
1935
1074
252
167
350
233
69,9
23,3
511
271
121
90
168
125
35,1
11,7
kNmm²/mm
"
kN/mm
"
N/mm²
711
242
47,8
35,7
1429
461
60,7
44,2
2507
2379
849
921
72,8
72,8
54,3
53,6
450 for alle platetykkelser
3522
1755
81,2
66,4
5366
2161
100
66,4
kNmm²/mm
"
kN/mm
"
N/mm²
1016
345
68,3
51,0
2042
658
86,7
63,2
3581
3399
1213
1315
104
104
77,5
76,5
600 for alle platetykkelser
5032
2507
116
94,9
7665
3087
143
94,9
0,5
7,0
Indeks 0 angir retning parallelt ytterfinerens fiberretning og indeks 90 på tvers av ytterfinerens fiberretning.
Bøyning
1)
Strekk i fiberretningen
Strekk vinkelrett på plateplanet
1)
Trykk i platens plan
Trykk vinkelrett på plateplanet
2)
Skjær, skivevirkning
3)
Rulleskjær (platevirkning)
Stivhetsmoduler ved beregning i
bruddgrensetilstanden
1)
E – modul parallelt platen
2)
G - modul, skivevirkning
Stivhetsmoduler for
deformasjonsberegninger
1)
E – modul parallelt platen
2)
G - modul, skivevirkning
2)
1183
626
184
137
255
190
53,4
17,8
24
7
Nmm/mm
"
N/mm
"
"
"
"
”
2
N/mm
”
Tabell 6
Karakteristiske fastheter og stivhetsmoduler i N/mm² for
enkeltfiner til Moelven Vänerply P30 kryssfinerplater
Fastheter
1)
817
416
153
112
213
155
44,1
14,7
21
7
fm0k
ft0k
ft90k
fc0k
fc90k
fpk
fvk
30
18
0,5
25
7
3
1
Er0k
Grk
7150
450
E0
G
10200
600
Bare finerlag med fiberretningen parallelt
påkjenningsretningen skal medregnes
Alle finerlag medregnes. Gjelder påkjenning parallelt
fiberretningene. Verdien kan dobles ved påkjenning i 45°
vinkel på fiberretningene
Alle finerlag medregnes
Karakteristisk densitet for Moelven Vänerply P 30 kan
settes til 420 kg/m3.
Egenskaper ved brannpåvirkning
Tabell 7 viser klassifisering av Moelven Vänerply P30 i
henhold til NS-EN 13501-1, basert på Commission
Decision 2003/43/EC.
Tabell 7
Klassifisering av egenskaper ved brannpåvirkning
Min. tykkelse
Montasjebetingelser
Klasse
mm
Uten luftspalte bak platene
Med en åpen eller lukket
luftspalte på inntil 22 mm bak
platene
Med en lukket luftspalte bak
platene
Med en åpen luftspalte bak
platene
9
D-s2, d0
9
D-s2, d2
15
D-s2, d1
18
D-s2, d0
Brukt som golvplater er Moelven Vänerply P30 klassifisert
som Dfl-s1.
Ved beregning av brannmotstand i henhold til NS-EN
1995-1-2 er forkullingshastigheten β0,ρ,t = 1,1 mm/min. for
plater med tykkelse på minst 20 mm. For tynnere plater
korrigeres verdien iht. standardens regler.
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.
Fuktegenskaper
Fuktbevegelser i plateplanet kan regnes å være i
størrelsesorden 2 mm/m, og tykkelsesøkningen ca. 5 %,
når platenes fuktinnhold endres fra fuktlikevekt ved
30 % RF til fuktlikevekt ved 90 % RF.
Side 4 av 5
Tabell 8
Minste platetykkelser for bærende taktro av upusset
Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner
Sperre- eller
Snølast *
Minste
takstolavstand
platetykkelse
mm
kN/m²
mm
Tak tekket med takbelegg, asfaltshingel, båndtekning o.l.
Limet i platene er vannfast, og platene kan anvendes som
plattformkonstruksjon i trehusbygging.
600
Vanndampmotstandsfaktoren μ kan regnes å være fra ca.
62 ved høy fuktighet til ca. 180 ved lav fuktighet iht. NSEN 13986. Dette tilsvarer en vanndampmotstand på henholdsvis sd = 0,75 m og sd = 2,2 m for en 12 mm tykk
plate.
900
Varmekonduktivitet
Dimensjonerende varmekonduktivitet kan regnes å være
λd = 0,13 W/(mK) i henhold til NS-EN 13986.
6. Miljømessige forhold
Helse – og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som
helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter
CMR, PBT og vPvB stoffer.
Inneklimapåvirkning
Produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller
stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller
som har helsemessig betydning.
Avfallshåndtering/Gjenbruksmuligheter
Produktet sorteres som trevirke på byggeplass/ved
avhending. Produktet skal leveres til godkjent
avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.
Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for Moelven
Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner.
7. Betingelser for bruk
Prosjektering av bærende konstruksjoner
Dimensjonering av plater som brukes i bærende
konstruksjoner skal utføres i henhold til NS-EN 1995-1-1
med nasjonalt tillegg NA. Dimensjonerende kapasiteter og
stivheter skal beregnes med de karakteristiske verdiene
som er angitt i denne godkjenningen, og med de
modifikasjonsfaktorene som er spesifisert i nevnte
standard.
Takplater
Tabell 8 viser anbefalte minste platetykkelser for plater
brukt som bærende taktro. Plater med not og fjær kan
legges uten understøttelse av plateskjøtene. Platene skal
forøvrig legges og festes i henhold til anvisningene i
Byggforskserien 525.861.
Plater som brukes til taktro skal alltid ha effektiv lufting på
undersiden, og dekkes av et vanntett belegg på oversiden.
1200
sk ≤ 7,0
7,0 < sk ≤ 9,0
sk ≤ 4,0
4,0 < sk ≤ 6,0
6,0 < sk ≤ 7,0
7,0 < sk ≤ 9,0
sk ≤ 2,0
2,0 < sk ≤ 3,5
3,5 < sk ≤ 4,5
4,5 < sk ≤ 6,0
12
15
sk ≤ 4,5
4,5 < sk ≤ 6,0
6,0 < sk ≤ 8,0
8,0 < sk ≤ 9,0
12
15
18
21
12
15
18
21
12
15
18
21
Tak tekket med torv
600
*
Karakteristisk snølast på mark, sk, som angitt i NS-EN 19911-3 (basert på grunnverdien for kommunen med evt. tillegg
for høyde over kommunesenter)
Undergolv
Plater som brukes til undergolv på trebjelker og tilfarere
skal legges i henhold til anvisningene i Byggforskserien
522.861. Plateskjøtene limes i not og fjær.
Ved bjelkeavstand c/c 600 mm skal det brukes min.
18 mm 5-lags kryssfiner for golv i boliger, kontor ol. med
nyttelast tilsvarende kategori A og B i NS-EN 1991-1-1.
Dersom platene skal være underlag for tynne golvbelegg
som vinyl og linoleum lagt direkte på platene bør det
brukes pussede plater, og det anbefales 21 mm tykke plater
ved bjelkeavstand c/c 600 mm for å øke stivheten. I tillegg
må platene være av typen CP - C.
8. Produksjonskontroll
Fabrikkfremstillingen av Moelven Vänerply P30 er
underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til
kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk
Godkjenning. Produksjons- og produktkontrollen utføres
av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
9. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er primært basert på følgende:
• SITAC. Godkännandebevis 3032/78 datert 2013-07-02
med tilhørende bedømningsgrunnlag datert 2013-06-17
og kontrollanvisninger for overvåkende kontroll
• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Certifikat
0402-CPD-169002 som grunnlag for CE-merking.
I tillegg er golv- og takplaters funksjonsegenskaper
tidligere prøvd i henhold til prøvemetoder tilsvarende de
som er angitt i NS-EN 12871.
Tabell 7 er beregnet av SINTEF Byggforsk.
Godkjenningen er basert på at gyldig versjon av det
svenske godkjenningsbeviset opprettholdes.
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.
Side 5 av 5
10. Merking
Alle plater skal være CE-merket i henhold til NS-EN
13986, med kvalitetsangivelse P 30, finerkvalitet C-C eller
CP-C (golvplater), og produksjonsdato eller -nummer. Det
kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF
Teknisk Godkjenning; TG 2001.
11. Ansvar
Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i
henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke
fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er
nevnt i NS 8402.
12. Saksbehandling
Prosjektleder for godkjenningen er Odd E. Ellingsrud,
SINTEF Byggforsk, avd. Energi og arkitektur, Oslo.
TG 2001
Godkjenningsmerke
for SINTEF Byggforsk
Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder

Similar documents