Kontaktliste Friluftslivskartlegging Kommune Navn Fagfelt Rolle* E

Comments

Transcription

Kontaktliste Friluftslivskartlegging Kommune Navn Fagfelt Rolle* E
Kontaktliste Friluftslivskartlegging
Kommune
Navn
Gol
Jørn Magne Forland
Gol
Mads Elbrønd
Gol
Finn Terje Bøe
Gol
Torleiv Torgersen
Hol
Torkil B. Dokk
Hol
Kjell Mykkeltvedt
Hole
Hole
Hole
Hole
Hurum
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Lier
Nedre Eiker
Nedre Eiker
Nedre Eiker
Nedre Eiker
Nedre Eiker
Nes
Nes
John-Morten Landrø
Hans Henrik Halden
Håvar Austgard
Eivind Bjerke
Hilde Nygaard Ihle
Mona Elén Drange
Rune Fredriksen
Odd Arne Helleberg
Ingrid Buck
Tonje Rundbråten
Erik Mathiassen
Espen Lysaker
Jorunn Larsen
Gro Heidi Sommerstad
Torunn Bakkeseth
Jan Erik Tilghman
Fagfelt
Miljøvernrådgiver
Kulturkonsulent
Frisklivsleiar
Utviklingsavdelinga kart/ GIS
Utmarksrådgiver
Miljø/ kraftrådgiver
Rolle* E-post
PL
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PL
[email protected]
[email protected]
Kommuneplanlegger
Geodata
PL
Miljø/ byggesak
Fagleder kultur
Prosjektleder/rådgiver
Idrettsrådgiver
Miljøvernkonsulent
Idrett og Friluftsliv Rådgiver
Samfunnsutvikling
Kommunale bygg og eiendommer
Kommuneskogene
Kultur og fritid
Geodata, GIS
Arealplanlegger
Avdelingsingeniør
Nore og Uvdal
Ringerike
Rollag
Røyken
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Ål
Ål
Ål
Svein Erik Lund
Tom-Erik Johansen
Gunn-Hege Laugen
Cato Steinsvåg
Gry N. Fredriksen
Tore Lagesen
Terje Norli
Linn Kristin Oulie
Ingvild Sundgot
Torleiv Torgersen
Kari Torgersen
Utmarkskonsulent
Planforvalter/konstruktør
Kulturkonsulent
Enhetsleder Park, idrett og friluftsliv
Idrettskonsulent
Miljøansvarlig
Fagleder geodata
GIS-ansvarlig
Planleggjar
Utviklingsavdelinga kart/ GIS
Planleggjar
Buskerud
fylkeskommune
Lise-Berith Lian
Prosjektkoordinator
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL?
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tlf
97021974
40912177/
32161160
48166008
[email protected]
[email protected]
32220249
32232500
[email protected]
[email protected]
[email protected]
32068342
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
31024631/
90654504
90949320
32085064
94878860
32808599