Fra: Holm, Marte Sendt: 4. februar 2015 11:10 Til: Andersland, Julie

Transcription

Fra: Holm, Marte Sendt: 4. februar 2015 11:10 Til: Andersland, Julie
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:
Holm, Marte
4. februar 2015 11:10
Andersland, Julie; August Kjerland, jr; Breistein, Harald Berge; Dahl, Reid Ivar
Bjorland; Dale, Geir Steinar; Drevland, Trude; Dybvik, Anette Netteland;
Dyrbekk, Ole; Frølich, Peter Christian; Hjemdal, Silje; Kjerland, August jr.;
Lindebotten, Heidi R.; Nilssen, Lars Arne; Stiegler, Per; Strømmen, Lise W.;
Tollak Rundholt; Valhammer, Roger; Vangberg, Lillian; Visnes, Norvald;
Wingsternes, Asle; Åsgård, Tina
Sørstrøm Marit; Steimler, Nina; Postmottak Bystyrets kontor
VS: Vedrørende SØREIDÅSEN - sak 48/15
ArcView Print Job.pdf
Fra: Gunnar Wiederstrøm [mailto:[email protected]]
Sendt: 4. februar 2015 10:27
Til: Holm, Marte
Kopi: Wingsternes, Asle; Sandra Teige Thomassen ([email protected])
Emne: Vedrørende SØREIDÅSEN - sak 48/15
Det vises til deputasjon fra Opus Bergen AS for komite for miljø og byutvikling i går vedrørende sak
48/15.
Under spørsmålsrunden etter undertegnedes redegjørelse ble det opplyst at Søreidåsen er privat vei og
at Bergen Tomteselskap ikke har nødvendig veirett for bruk av denne tilkomsten til sin eiendom. Under
deputasjonen viste vi mulighet for å bygge på denne tomten, og tomteselskapet har sikret seg tinglyst
veirett fra egen tomt, over naboeiendommene frem til Søreidåsen. Den veien er stiplet på vedlagte kart.
Kartet som ligger vedlagt er levert tomteselskapet fra trafikketaten. Det viser Søreidåsen med blå
fargestripe. Den blå stripen indikerer kommunal veg. Det er riktig, som det ble anført i spørsmålsrunden,
at veien er eid av private, men den fungerer som kommunal vei, og det er kommunen, ikke private som
har råderett over vegen.
Ber om at medlemmene i komité for miljø og byutvikling blir gjort oppmerksomme på dette.
Mvh
Gunnar Wiederstrøm
Opus Bergen AS
Fra: Sandra Teige Thomassen [mailto:[email protected]]
Sendt: 4. februar 2015 09:50
Til: Gunnar Wiederstrøm
Emne: VS: SØREIDÅSEN
Hei
Dette er kart fra kommunen som viser kommunal veg, blå stripe. Og som du ser er vegen vi skal knytte
oss på alt lagt inn i kartet. Kan du sende dette til riktig vedkommende i Komite? Jeg har fått kartet av
Valentina på trafikketaten.
Med vennlig hilsen
Bergen tomteselskap AS
Sandra T. Thomassen
Adm. direktør / Advokat
Mobil 932 31 784
Telefon 55 59 91 00
[email protected]