Hotell, Restaurant & Reiseliv - Wiederstrøm Hotel Consulting

Transcription

Hotell, Restaurant & Reiseliv - Wiederstrøm Hotel Consulting
Knallbra februar
for storbyhotellene
Hele seks byer hadde tosifret økning i antall solgte rom i februar. Trondheim og Lillehammer
var blant vinnerne, ifølge tallene fra Benchmarking Alliance.
- Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst & Grafikk)
I Trondheim med «flyplass­
hoteller» økte antall solgte
rom med hele 18,4 %.
- I februar har hotell­markedet
i Trondheim lyktes svært
godt med å hente noen gode
­konferanser og arrangementer
inn til byen. Noen er gjen­
gangere, mens andre er nye.
Dette bidrar veldig positivt
for belegget i byen, sier Kjetil
­Vassdal. Han melder om god
­utvikling også på sitt eget
­Scandic Nidelven Hotel.
- Hos oss har vi hatt en
­fantastisk februar, med en
RGI på 1,59 og et rombelegg
Administrerende direktør Kjetil Vassdal tror
på 70,1 %, som er opp 14,2 %
hans Scandic Nidelven Hotel i Trondheim
igjen skal passere 70 % belegg på årsbasis.
­sammenlignet med ­februar
2015. Vi er inne i en svært
positiv trend, som vi egent­
lig har opplevd siden andre
halvår i fjor, og som vil fortsette ut året. Hovedårsaken er at vi har
levert svært høy kvalitet til våre kunder gjennom hele 2015, samt at
vi vant prisen Norges beste hotellfrokost for 10. gang i september i
fjor. Vassdal mener at kåringen av Scandic Nidelven Hotel til Norges
beste hotell under Grand Travel Awards i januar har betydd mye.
- Dette er en pris som for oss henger svært høyt, siden det er
­norske hotellgjester selv som stemmer på sine favoritthoteller i
Norge, forklarer han.
Kjetil Vassdal melder at overgangen fra Rica til Scandic har forløpt
godt for hotellet langs Nidelvens bredd og at Scandics sterke
­posisjon er positiv for alle kjedens fem hoteller i byen.
- Vi står foran et meget godt år her på Scandic Nidelven, og jeg er
trygg på at vi igjen passerer 70 % belegg her på hotellet i år, mot
66 % oppnådd i fjor.
Selv om Trondheim med flyplasshoteller hadde en svært god vekst
i RevPAR, ble oppgangen på 16,5 % nesten puslete sammenlignet
med den økningen Lillehammer-hotellene opplevde. Gigantiske
125,3 % økte nemlig RevPAR med i den gamle OL-byen. Og igjen
var det et stort idrettsarrangement som gjorde at hotellene fikk
gode dager. Ungdoms-OL gav byens hoteller en omsetning man
ellers bare hadde kunnet drømme om. En snittpris på NOK 1415
minner om juli-noteringer fra en svunnen tid i Kristiansand.
- Ungdoms-OL ble den folkefesten vi hadde drømt om men ikke
turte håpe på. Man fikk nesten litt 1994-følelse når man gikk i
­Storgata, sier Marianne Haraldsen, administrerende direktør ved
Clarion Collection Hotel Hammer. Hun kan melde om eventyrlig
omsetning på Lillehammer-hotellene og ringvirkninger også til
Hamar og Gjøvik. Men Haraldsen ser positive effekter langt utover
én hotellmåned.
8
- Nok en gang har Lille­
hammer fått vist seg frem
som en ­arrangørby i verden­
sklasse. Vi har fått masse
god omtale i ulike media. 71
nasjoner deltok i ­lekene. Vi
har fått ­uvurderlig hjelp til
å kunne selge ­Lillehammer
som en vinter­destinasjon, der
vi ­forhåpentligvis kan bygge
enda mer på sportsarrange­
menter fremover. Det kan
også sette ­Lillehammer på
kartet i økende grad for vinter­
turisme. Anlegg ble oppgrad­
ert og renovert, noe som betyr
mye for de som bor i byen og
Marianne Haraldsen er administrerende
direktør ved Clarion Collection Hotel Hammer bruker anleggene til daglig.
på Lillehammer, som nettopp har økt
Mange nye studenthybler ble
romkapasiteten fra 94 til 142. Hun melder om
bygget til deltagerlandsbyen
veldig positiv innbooking fremover.
og dette vil selvfølgelig både
NTG og Høyskolen i Lille­
hammer nyte godt av i mange år fremover. Det gjør oss enda mer
attraktiv som studentby, med alt det positive det medfører.
Stavanger havnet helt på bunnen når det gjelder hotellrombelegg
i februar. 39,1 % var langt bak topplasserte Tromsø (80,1). Høyest
rompris hadde Lillehammer (NOK 1415) et hav foran Bodø (NOK
973) og Oslo med Fornebu (NOK 949). Kristiansand var temmelig
ensom på prisbunnen med sine NOK 740. Pris er i denne sammen­
heng losjiinntekt eksklusiv merverdiavgift per solgte rom. Det var
litt bedre prisutvikling i storbyene enn hva vi har sett i ganske lang
tid, men kystbeltet vestover trakk noe ned. I Bergen har bortfallet
av vinterferien (tas «inntil» påsken) ført til at tallene ble bedre enn
ellers, og man fikk et kjærkommet avbrekk i trenden med nedgang
i antall solgte rom som man har sett siden høsten. Nå økte nemlig
antall solgte romdøgn med 11,5 %, men med 10,5 % flere tilgjengelige
rom og et prisfall på 4,2 %, sank RevPAR med 3,1 %.
I nord fortsetter oppgangen. Tromsø-hotellene solgte hele 21,3 %
flere hotellrom enn i februar i fjor, og det var enda mer enn
kapasitetsveksten (19,7 %).
- De 2 første månedene har i Tromsø vært preget av festivaler,
­kongresser og ikke minst et hav av vinterturister, forteller ­
Tore Pettersen, administrerende direktør ved Quality Hotel Saga,
som melder om gode tilbakemeldinger fra turistene.
- Selv om Nordlyset for mange er hovedattraksjonen, så er
­opplevelsen av vinter, det arktiske lyset, snø, brøytebiler, hval og
folk en opplevelse verd turen i seg selv. Gode og lett tilgjengelige
­vinteraktiviteter er etablert.
Februar i år hadde 1 dag (en mandag) mer enn februar i fjor, og
dette gir noe utslag i antall solgte rom.
Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting
(*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
(**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(***) Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
(****) Lillehammer og Hamar har tidligere vært lagt sammen. Nå er Lillehammer
fremstilt separat. Ålesund er tatt ut av statistikken grunnet lav representasjon (ca. 2/3 av total romkapasitet er med)
Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting
(*)
Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. «Moms» og frokost er altså ikke med. Legger man på ca. NOK 150-200 får man prisen som kunden betaler.
(**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(***) Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
(****) Lillehammer og Hamar har tidligere vært lagt sammen. Nå er Lillehammer
fremstilt separat. Ålesund er tatt ut av statistikken grunnet lav representasjon
(ca. 2/3 av total romkapasitet er med)
Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting
(*)
Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. «Moms» og frokost er altså ikke med. Legger man på ca. NOK 200-250 får man prisen som kunden betaler.
(**) Basert på 450-500 hotellrom. Lillehammer og Hamar har tidligere vært lagt
sammen.
Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting
(*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
(**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(***) Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
DEFINISJONER
ROMBELEGG
Rombelegget er antallet solgte rom i prosent av antallet tilgjengelige rom.
Kan også kalles kapasitetsutnyttelse rom.
ROMPRIS
Rompriser er i hotellstatistikk-sammenheng losjiomsetning eks. MVA per solgte
rom. Frokost og «moms» kommer altså i tillegg, og dette kan i sum dreie seg om
NOK 150-200. En «rompris» i statistikken på 900 kan således bety 1.050-1.100 å
betale for gjesten/kunden.
REVPAR
Forkortelse for revenue per available room. I den norske hotellbransjen
oversettes begrepet til losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom. Det frem­
kommer ved å multiplisere rombelegg med rompris. En rompris på NOK 1 000
og et belegg på 50 % gir en RevPAR på 500 (= 1 000 x 0,5). Det er et mye brukt
måltall som gir en viss indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift,
men nytten begrenses i og med at kostnadskomponenter og andre inntekter
ikke tas med.
Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting
(*)
RevPAR (Revenue per available room) er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelig rom
(**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(***) Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
(****) Lillehammer og Hamar har tidligere vært lagt sammen. Nå er Lillehammer
fremstilt separat. Ålesund er tatt ut av statistikken grunnet lav representasjon (ca. 2/3 av total romkapasitet er med)
Statistikken som presenteres for hver by eller destinasjon er summen av mange
hoteller som hver for seg kan ha sprikende tall. Dermed kan de samlede tallene
for en by «skjule» at noen gjør det relativt sett bra eller dårlig. Geografisk plas­
sering av hotellet innen en by betyr mye. Flyplasshoteller i gangavstand til ter­
minalen, samt sentralt plasserte sentrumshoteller, gjør det gjennomgående bedre
enn de som ligger i utkanten av sentrumskjernen. I byer som har uforandrede
data fra én periode til en annen, kan de samlede tallene «kamuflere» at det er
store fall og økninger i enkeltsegmenter og markeder som «utlikner» hverandre.
En nedgang fra ett år til et annet kan også skyldes at fjoråret var historisk godt,
på samme måte som vekst til i år kan ha sin årsak i fjorårstall som var relativt
dårlige sammenlignet med tidligere år.
9