INVITASJON til LØFT-SEMINAR

Transcription

INVITASJON til LØFT-SEMINAR
Aura Consulting
www.auraconsulting.no
Invitasjon til LØFT kurs i Førde!
6.november 2014
Førde
Sunnfjord Hotel
Klokka 9.00 – 15.30
Arrangør: Audhild Mork, Aura Consulting, Molde
www.auraconsulting.no
9.00 Bedriftskultur og LØFT
9.30 Kva er LØFT? Innføring i verktøyet/tilnærmingsmåten
11.30 Lunsj
12.00 På kva områder kan LØFT brukast?
13.00 Frå å ha alle svar sjølv eller å gi råd– til å stille LØFT
spørsmål!
13.30 Korleis bruke LØFT ?(vi prøver oss)
13.30 Kakepause
13.45 Korleis antagelser påvirkar vårt fokus
15.00 Korleis kan LØFT brukast i eigen organisasjon?
15.30 Takk for i dag!
Kven er Audhild Mork?
Dagleg leiar i Aura Consulting, Molde. Har jobba 6 år i Sogn og Fjordane.
Utdanna sosionom og Cand. Mag. med etterutdanning i leiing og bedriftskultur.
Sertifisert LFA coach – korleis skape løsningsfokuserte arbeidsplasser, Ben Furman,
Stockholm 2010
Jobba i 15 år som leiar i det offentlege, som sosialsjef, trygdesjef, helse og sosialsjef,
personalsjef/ass. rådmann og eigar av eigen bedrift dei siste 11 år.
Aura Consulting har gjennomført flere LØFT kurs/opplæring i heile Norge og dagleg
leiar har arbeidd i tråd med LØFT tilnærminga i 14 år. Aura Consulting blir også brukt
internt i bedrifter med bruk av LØFT i omstillingsarbeid.
Aura Consulting
www.auraconsulting.no
Påmelding
Bindande påmelding
Avbestilling innan påmeldingsfrist vert ikkje fakturert. Avbestilling etter den
dato vert fakturert full pris
Pris:
2.500,-inkl lunsj , kaffi/te/frukt, kakepause og kursmateriell
Påmeldingsfrist: innan 23.oktober 2014
Dato
Namn
Bedrift
Antall Fakturaadresse/evt.
referansenummer
- tlf.95025286
e-post: [email protected]
til Aura Consulting , Aker Stadion