Jørgen Festervoll, Norsk Teknologi

Transcription

Jørgen Festervoll, Norsk Teknologi
Smart Teknologi
smarte forretningsmodeller
Jørgen Festervoll, Norsk Teknologi/ADAPT Consulting
ADAPT Consulting AS ©
2
ADAPT Consulting AS ©
3
The world is changing
FAST
En ny smart verden
• Smart Grid (smarte nett)
• Smart meetering (AMS)
• Smart House
• Smart Appliances
• Smart Phones
• Smart Cars
• Smart Cities
• Smart Wearables
• …..
ADAPT Consulting AS ©
5
Technological change
Changing demographics - Shanghai 1987 and 2013
Social change
1
Økt fokus på forretningsmodellinnovasjon
2
Teknologi må sees i kontekst
3
Teknologi må støtte rett paradigme
INNOVATIVE
FORRETNINGSMODELLER
Ulike drivere for innovasjon
ADAPT Consulting AS ©
12
The process of translating
an idea or invention into a
good or service that creates
value or for which
customers will pay
PLACEHOLDER
PARTNER /
NETTVERK
NØKKEL
AKTIVITETER
VERDIFORSLAG
KUNDE
RELASJONER
.
NØKKEL
RESSURSER
KOSTNADSSTRUKTUR
KANALER
INNTEKTSSTRØMMER
$
KUNDE
SEGMENTER
 The text demonstrates how
your own text will look
when you replace the
placeholder with your own
text.
 If you don’t want to use the
style and size of the fonts as
used in this placeholder it is
possible to replace it by
selecting different options.
 For replacing the
placeholder text you need
to click on the placeholder
text and insert your own
text.
 The text that you insert will
retain the same style and
format as the placeholder
text.
Teknologi og
kontekst
Teknologi må inn I en kontekst
ADAPT Consulting AS ©
18
Design
ADAPT Consulting AS ©
19
Personvern
ADAPT Consulting AS ©
20
Organisasjon / Bransje
ADAPT Consulting AS ©
21
Regulering
ADAPT Consulting AS ©
22
Priser / Kostnader
Brukerne
Teknologi
Måt støtte rett
paradigme
A good hockey player
plays where the puck is.
A great hockey player plays
where the puck is going to be.
Wayne Gretzky
Viktig å forstå kundene
ADAPT Consulting AS ©
32