Information om vårt RAM-seminarium

Transcription

Information om vårt RAM-seminarium
RAM inom järnvägsindustrin
- vad är det och varför ska man arbeta med det?
•
Välkommen på ½-dags RAM-seminarium hos oss i Lloyds Register Consulting torsdag den 28/1. RAM står för Reliability,
Availability and Maintainability (tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållsmässighet). RAM är ett spännande
område som vi i Lloyd’s Register Consulting har erfarenhet av att arbeta aktivt med och under seminariet önskar vi
dela med oss av våra erfarenheter från att arbeta med RAM inom järnvägsindustrin, få till intressanta diskussioner
med dig samt få veta mer om hur du och ditt företag arbetar med RAM.
Program
12:30-12:45 I Kaffe, välkomna och introduktion till Lloyd’s Register Consulting.
Matilda Hemphälä, Business Area Manager Transport Denmark / Senior Consultant, LR Consulting AB.
12:45-13:45 I Introduktion till RAM (Reliability, Availability and Maintainability).
Introduktion till teknikområdet RAM. Vad är RAM, hur kan man arbeta med RAM och varför bör man arbeta med RAM? Erfarenheter och
exempel från olika branscher. Dag Wallander, Principal Consultant, LR Consulting AB.
13:45-14:45 I Reliability Centered Maintenance (RCM) – erfarenheter att arbeta med RCM från järnvägsindustrin.
Ved endringer og optimalisering av vedlikeholdsprogram (underhållsprogram) må det gjennomføres risikoanalyse der sikkerhetskritisk vedlikehold
(underhåll) berøres. LR Consulting har utviklet en metode som anvender risikoanalyse for dette formålet. Metoden er anerkjent og er benyttet i
flere prosjekter hos blant annet NSB, DSB, mfl. Terje Nilsen, Senior Principal Consultant, LR Consulting AS (presentationen genomförs på norska).
14:45-15:00 I Kaffe
15:00-16:00 I Erfarenheter från användning av kvantitativa analyser för att riskvärdera järnvägsinfrastruktur - erfarenheter från
projekt för svenska Trafikverket.
LR Consulting utförde tillsammans med svenska Trafikverket en riskbedömning avseende urspårning på grund av rälsbrott. Detta gjordes med
hjälp av felträds- och händelseträdsanalys. Projektet resulterade i ett verktyg som fungerar som ett stöd vid beslutsfattande om riskreducerande
åtgärder som exempelvis underhåll, trafik och inspektion. Under presentationen får du veta mer om projektet, erfarenheter från projektet samt
resultatet. Anders Eriksson, Consultant, LR Consulting AB.
16:00-17:00 I Kort uppsummering och därefter mingel med tapas
Working together
for a safer world
Varmt välkomna!
Kort om de som presenterar:
Terje Nilsen - Senior Principal Consultant.
Terje er utdannet flyingeniør og har mer enn 25 års erfaring innen konstruksjon/
design, sikkerhet, risk management, pålitelighet, drift og vedlikehold i
transportbransjene jernbane og luftfart. Hans engasjement har vært innen
anskaffelsesprosjekter som sikkerhetsrådgiver og for operatører innen drift/vedlikehold
med utvikling av RAMS analysemetoder og styringssystemer. Nilsen har gjennom
disse årene vært meget engasjert i metodeutvikling for etablering og utvikling av
analysebaserte optimale vedlikeholdsprogrammer for jernbane. De seneste årene for
NSB, DSB og Flytoget.
Dag Wallander - Principal Consultant
Dag har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från CTH i Göteborg. Wallander
Tid
28 januar, kl. 12:30 - 17:00 där vi avslutar med
mingel och tapas.
Plats
Lloyd’s Register Consulting – Energy ABs kontor
i Malmö. Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö
Anmälan
[email protected]
Sista dag för anmälan
Måndag 25/1 2016
Kostnad
Gratis
Frågor?
Kontakta [email protected]
har mer än 25 års erfarenhet av risk- och tillförlitlighetsanalyser inom industri och
som konsult. Hans huvudsakliga arbetsområden är tillförlitlighet, underhåll, RAMS
och FMEA. Innan Dag började på Lloyd’s Register Consulting arbetade han med
tillförlitlighetsanalyser för Preem AB, Volvo Personvagnar, Bombardier och Saab
Kockums.
Anders Eriksson - Consultant
Anders är utbildad civilingenjör vid Uppsala Universitet. Efter examen arbetade Anders på Vectus med utveckling av spårtaxi, ett förarlöst
system för individuellt resande. Som del i detta arbete driftsatte han företagets första kommersiella system i Sydkorea. På LRC har
Anders arbetat med säkerhet och riskanalyser inom bana och rullande materiel samt varit med och driftsatt Lidingöbanan på uppdrag av
SL. Arbetar för närvarande åt Trafikverket.
Matilda Hemphälä - Business Area Manager Transport Denmark / Senior Consultant.
Matilda är utbildad civilingenjör i Riskhantering från Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet (2006). Matilda har kvalifikationer inom
bland annat RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), riskhantering, riskanalyser, appliceringen och användningen av
TSI:er relaterade till rullande material och infrastruktur samt teknisk säkerhet. Matilda har under sin tid i företaget huvudsakligen arbetat
med järnvägs-/spårvagnsprojekt för olika operatörer och infrastrukturägare i Skandinavien. Nu senast med ERTMS- och CBTC-projekten i
Danmark och Norge.
To find out more about how we can help you please visit us at:
www.lr.org/consulting or contact us at [email protected]
www.lr.org/energy
Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates.
Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. 2015. A member of the Lloyd’s Register group.