Frokostmøte før avreise: Kenya og Tanzania i fokus

Transcription

Frokostmøte før avreise: Kenya og Tanzania i fokus
 Nærings- og handelsminister Monica Mæland reiser til Tanzania og Kenya sammen med
norsk næringsliv den 16. – 19. september i år. Du er med dette velkommen til å bli med på et
forberedelsesseminar før avreise.
Frokostmøte før avreise:
Kenya og Tanzania i fokus
NHO/Næringslivets Hus, mandag 7. september, 08:30 – 10:30
Program
TID
TEMA
INNLEDER
08.30 – 08.35
Velkommen
Avdelingsdirektør Tore Myhre,
Internasjonalisering og europapolitikk,
NHO
08.35 – 08.45
Introduksjon: hvorfor reiser vi til
Øst-Afrika
Administrerende direktør Anita Krohn
Traaseth, Innovasjon Norge
08.45 – 09.00
Lansering av business guide om
Øst-Afrika. Fokus på
kulturforskjeller
Regiondirektør EA Felix Osok og
nestleder Daniella Woldemichael,
NABA
09.00 – 09.15
Økonomisk og politiske utsikter for
Kenya and Tanzania
Senior partner Kjetil Tronvoll, ILPI
09.15– 09.30
Hvordan vi bringer norsk næringsliv
til Øst Afrika; muligheter og
utfordringer
Regiondirektør Midtøsten & Afrika
Ole Johan Sandvær, Innovasjon
Norge
09.30 – 09.45
Våre erfaringer fra Tanzania
Landsjef Pål Øystein Stormorken,
Yara Tanzania Ltd
09.45– 10.00
Import/eksport fra Kenya til Norge
Adm. Direktør Erling Ølstad, Mester
Grønn AS
10.00– 10.30
Q&A
Påmelding innen 4. september sendes Daniella
Woldemichael: [email protected]