SAMARBEIDSPARTNERE OG IOP-VENNER SØKES

Transcription

SAMARBEIDSPARTNERE OG IOP-VENNER SØKES
SAMARBEIDSPARTNERE
OG IOP-VENNER SØKES
Er solidaritet og samfunnsansvar noe du er opptatt av?
IOP- Tanzania v/Berit Skaare ønsker seg enkeltpersoner,
organisasjoner og bedrifter som kan støtte
med engangsbeløp eller faste bidrag.
19. november 2012
Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert
organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom
og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe
deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken. Hver
enkelt som mottar hjelp bidrar tilbake til fellesskapet.
Organisasjonen ble startet av norske Berit Skaare
som et uformelt prosjekt i 1998 og ble offisielt stiftet
27.juni 2000.
Berit bor fremdeles i Ilula og har viet sitt liv til barna der.
Hjelpeprogrammet omfatter barn og ungdom i mer enn
tjue landsbyer i Iringadistriktet. Det praktiske arbeidet
for foreldreløse barn (orphan) drives av mennesker i
lokalmiljøet som bryr seg. Enten som fosterforeldre,
ansatte eller frivillige på barnehjemmet, førskolen og
andre lokale tiltak.
IOP har støttespillere i flere land. Foruten Norge så har
Nederland, Luxemburg, USA og Danmark bidragsytere
og egne komiteer.
Det norske IOP-styret arbeider ulønnet og ledes for
tiden av Ingunn Blauenfeldt Christiansen fra Oslo.
Frivillige i Norge er støttespillere og sprer solskinnshistorien fra Afrika til interesserte i vennekrets og
nærmiljø.
IOP´S PROSJEKTER;
FØRSKOLEN (IOP Kids Corner)
Førskolen har 76 barn. Tre omsorgsfulle lærere
jobber der. To av dem er utdannet Montessorilærer.
JENTEHJEMMET
(The Lords Acre Orphan Center)
36 foreldreløse jenter tilhører nå hjemmet.
Takket være sponsorer fra flere land får de husvære,
mat, omsorg og opplæring til å bli selvstendige.
De yngste jentene går på IOP sin egen førskole.
Når de blir eldre begynner de på den kommunale
grunnskolen i Ilula eller IOPs egen videregående
skole, The Lords Hill High School.
Med bistand fra Speiderjobben i Norge ble
jentehjemmet bygget i 2004. Det er kapasitet til å ta
imot 80 foreldreløse jenter, men da trengs ytterligere
støttespillere/sponsorer til driften.
SKOLEGANG
I Iringadistriktet får nå over 1100 foreldreløse barn og
ungdom hjelp til skolegang på lokale grunnskoler,
videregående skoler eller universitet.
Faddere/sponsorer i Norge støtter over 400 av disse
med blant annet skolepenger, uniform, bøker og
skrivesaker.
FOSTERFAMILIE
IOP gir støtte til familier i lokalsamfunnet som tar til seg
minst to foreldreløse barn. Familien blir støttet med
senger, myggnetting og grisunger. Til gjengjeld stiller må
fosterforeldrene stille opp på obligatoriske kurs i barneoppdragelse, informasjon om helse og barns rettigheter.
Fosterprogrammet får bistand av Kirkens Nødhjelp.
I både 2009 og 2010 ble IOP´s fosterfamilieprogram
kåret til det best drevne programmet av alle de hjelpeprogram som Kirkens Nødhjelp støtter i Tanzania.
VIDEREGÅENDE SKOLE (The Lords Hill High School)
I åsen like ovenfor jentehjemmet har IOP bygget videregående skole med plass til 450-500 elever. Skolen er en av de
få videregående skolen i Tanzania som har lærere med universitetsutdannelse. Virksomheten baseres på miljøvennlig
drift med bl.annet solcellepaneler. Den norske stiftelsen
GaiaBarna har vært en sentral bidragsyter til byggingen av
skolen. Den ble åpnet i januar 2012.
IOP UTVIDER
Det vokser og gror under IOP sin ledelse.
Rådgivning/opplæring/testing av HIV/Aids er for
lengst i gang. Frivillige reiser ut til landsbyer og
sprer informasjon som forebygger spredning av HIV.
Sykepleiere har med utstyr for å teste dem som
ønsker det.
Speidergruppe, kvinnegruppe, snekkerverksted,
systue, bibliotek, treplanting og mikrofinansutlån er
andre aktiviteter som drives.
IOP ligger rett inntil en av hovedveiene som går
tvers gjennom Tanzania. Nyetablert butikk,
gjestehus og internettkafé skaffer IOP kjærkomne
inntekter og skaper sysselsetting.
FRIVILLIG ARBEIDER
IOP-Tanzania og Berit Skaare tar imot alle som har lyst
til å reise til Ilula for et par uker eller mer for å jobbe
som frivillig for IOP? Kontakt IOP-styret i Norge om du
er interessert.
SAMARBEIDSPARTNERE OG IOP-VENNER SØKES
Små og store beløp tas imot med varm takk. Ta kontakt med IOP-styret i
Norge, dersom det er ønske om å engasjere seg i større prosjekter.
Kontonummer
1503 30 62084
IOP-Norge
Alt blir sendt uavkortet til IOP-Tanzania i Afrika.
FADDER/SPONSOR
Har du lyst til å støtte et barn med en fast sum hvert år?
Enten som månedlige trekk eller årlig innbetaling.
Førskolepenger for ett barn
Kr 1800,- pr. år
Kost og losji for ei jente på barnehjemmet
Kr 3 000 kr pr år (kr 250 pr. mnd) dekker mat, seng,
klær, medisiner m.m.
Barn i fosterfamilie
Kr 1 800,- pr år
Skolegang
kr. 1 800,- per år for primary/secondary school (1.-8/9.trinn)
kr. 2 400,- per år for secondary/high school (fra 10.trinn til vgs)
Lønn til en ansatt ”mamma” på barnehjemmet
eller en førskolelærer
Kr 12 000,- pr år, (kr 1000 pr. mnd)
Eksempel på diverse annet
Myggnett kr 50,- Grisunge kr 150,Parafin og lampe kr 100 pr. semester
TA KONTAKT FOR Å GJØRE AVTALE
IOP– styret i Norge v/leder
Ingunn Blauenfeldt Christiansen
Grefsenveien 135
0492 OSLO
tlf: 91 76 34 93
e-post: [email protected] eller [email protected]
NETTSIDER
www.iop-norge.org
www.ilulaorphanprogram.org
www.gaiabarna.no