§ 6-22 Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler

Transcription

§ 6-22 Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler
Unntatt fra offentligheten
Offentlighetsloven §13, første ledd
Forvaltningsloven §13
§ 6-22 Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering
med karakter i mer enn halvparten av fagene
Søknadsfrist 1. februar 2016
Etternavn
Fornavn
Fødselsnr (11 siffer)
Avgiverskole/kontaktperson/telefonnummer/e-postadresse
Søkeren mangler vurdering med karakter i følgende fag:
Gi en kort vurdering av elevens faglige forutsetninger i hvert av fagene hvor det mangler vurdering med karakter:


Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP samt eventuelle karakterer er vedlagt.
Kopi er sendt til søker
Sted og dato
__________________________________________________________________________________________________________________
Underskrift for skolen
Underskrift søker
Skjema sendes:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fagenhet for videregående opplæring, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM