Last ned feriesøknad!

Comments

Transcription

Last ned feriesøknad!
Søknad om ferie
Fylles ut av medarbeider / personalkonsulent
Navn
Fødselsnr:
Herved søker undertegnede ferie / fravær p.g.a.
Borte fra jobb
Tilbake til jobb
fra og med dato
fra og med dato
Merknader
Dato
Arbeidstakers signatur
Fylles ut av bedriften
Søknad mottatt (dato)
Dato for vedtak:
Mottatt av
Sett kryss!
Meldt til og godkjent av kunde
Søknaden godkjennes
Ja
Søknaden godkjennes ikke
Nei
Registrert i CRM
Sett kryss!
Sett kryss!
Merknader
Ja
Nei
Ferie skal søkes skriftlig minst 1 måned før planlagt ferie.
Hvis ferie ikke blir søkt minst 1 mnd. før planlagt ferie kan HIRE nekte vedkommende sin Ferie.
Ferie skal avtales med HIRE og ikke med Kunde.

Similar documents