Bilag 2. Pris skjema for dykkertjenester 28.09.2016

Comments

Transcription

Bilag 2. Pris skjema for dykkertjenester 28.09.2016
Bilag 2.
Innkjøp av dykkertjenester
Pris skjema.
Pristilbud for dykkerlag pr time ihht kravspesifikasjon. Kr ………………………………………. Eks m.v.a.
Prisen skal være inkl reisekostnader.
Timepris for leie av dykkerbåt. Kr ………………….Eks m.va.
Døgnpris for leie av dykkerbåt. Kr …………………..Eks m.v.a.
Begge poster må være inkl tilkjørings kostnader.
Dato og underskrift av daglig leder.
……………………………………………………………………………………….
Trondheim Havn IKS
Adresse: Pb.1234 Sluppen
7462 Trondheim
Telefon: 73 99 17 00
Telefaks: 73 99 17 99
Saksbehandlers tlf: 48882270
Org.nr.: NO 945 510 552 MVA
[email protected]
www.tih.no

Similar documents