Mjøsgårdene SA Stokkevegen 139 2825 Gjøvik

Transcription

Mjøsgårdene SA Stokkevegen 139 2825 Gjøvik
Mjøsgårdene SA
Stokkevegen 139
2825 Gjøvik
Kontonummer: 50830583014
Organisasjons nummer: 991659382MVA
Email: [email protected]
Hjemmeside: http://
Fakturanummer:
Kundenr:
Fakturadato:
Forfallsdato:
Ordre dato:
Ordre referanse:
Vår referanse:
Din referanse:
41
9
15.06.2015
28.06.2015
15.06.2015
Kunde
Hovelsrud
Helgøyavegen 960
2350 Nes på
Vedlagt er faktura i henhold til avtale
Mengde
Vare
Beskrivelse
1
Deltakelse i
fellesarrangement
Enhetskost
Sommer på Mjøsgårdene
2.000,00
Ved for sen betaling beregnes 9.5% forsinkelsesrente pr. år.
Dersom en purring eller inkassovarsel sendes påløper et gebyr på kr. 63
Kvittering
Innbetalt til konto
Beløp
Betalingsinformasjon
Fakturanummer:41
Fakturadato: 15.06.2015
Vennligst referer til fakturanummer når du betaler
Betalt av
Hovelsrud
Helgøyavegen 960
2350 Nes på
Belast konto: Kundeidentifikasjon (KID)
H Betalerens kontonummer
2.500,00
50830583014
MVA
GIRO
underskrift ved girering
Betalt til
Mjøsgårdene SA
Stokkevegen 139
2825 Gjøvik
Kroner
2.500
Øre
Til Konto
00 < 8 > 50830583014 Total
25%
2.500,00
Total MVA Sum total 2.000,00
500,00
2.500,00
Blankettnummer
Betalingsfrist:28.06.2015
Kvittering tilbake: Blankettnumber
6898316523