PÅRØRENDESKOLEN - Oppdal kommune

Transcription

PÅRØRENDESKOLEN - Oppdal kommune
PÅRØRENDESKOLEN
i Oppdal og Rennebu
Et undervisningstilbud til deg som er pårørende
eller nær venn til en person med demenssykdom.
Høsten 2015
Oppdal kommune,
Rennebu kommune
&
Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Oppdal demensforening
Hvorfor pårørendeskole?
Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med
demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i
forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon
og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.
Målsetting:
Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og
forståelse for demenssykdommene og det de fører med seg.
Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme
og på institusjon.
Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i
forhold til familie og venner.
Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde
seg til det offentlige hjelpeapparatet.
VELKOMMEN
Tirsdag
22. september
Kursprogram:
Demenssykdommene.
v/ Sigrid Botne Sando
overlege St.Olavs & forsker NTNU
Tirsdag
29. september
Kommunikasjon og samhandling.
v/ Roger Santokhie
Frivillig i nasjonalforeningen/ infosjef Melhus.
Tirsdag økonomi
6.. oktober
Tirsdag
13. oktober
Tirsdag
20. oktober
Tirsdag
27. oktober
Taps- og sorgprosesser ved demens.
v/ Arne Opdahl,
kommuneoverlege i Rennebu og Oppdal.
Kommunens tilbud / hjelpemidler.
v/ Åse Aspeland, demenssykepleier Oppdal
Elin Ytterli Aalbu , Ergoterapeut Rennebu.
Lover og rettigheter/økonomi.
v/ Hanne Kristin Krogstad, vernepleier og
Dag Rostad, spesialsykepleier Rennebu.
Else Vigdis Grøtte kontorfullmektig
Pårørende forteller/ Yngre m/ demens.
v/ Ole Erik Vognild
Dag Rostad
Timeplan for kurskveldene:
18.00 – 18.15 Velkommen – informasjon.
18.15 – 19.30 Forelesning ved fagperson / pårørende.
19.30 – 20.00 Strekk på bena og kaffepause.
20.00 – 21.00 Gruppesamtale knyttet til dagens tema
og egen situasjon.
Praktiske opplysninger:
Oppstart:
Tirsdag 22. september 2015 kl 18.00
Sted:
Oppdal misjons- og menighetshus
Varighet:
6 påfølgende tirsdager
vekselsvis i Rennebu og Oppdal
fra kl. 18.00 – 21.00
Pris:
kr 300,- pr deltaker (giro første kveld)
Påmeldingsfrist:
14. september 2015
Nærmere opplysninger og påmelding:
Oppdal: Åse Aspeland tlf: 975 03 010
e-post: [email protected]
Sigrid Mesloe, tlf: 416 19 629
e-post: [email protected]
Rennebu: Dag Rostad, tlf: 901 89 130
e-post: [email protected]
Ved påmelding ønsker vi å vite:
Navn: ………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………..
Tlf. ………………… e-post: ………………………………..
Hvilken relasjon du / dere har til personen med demens
Ektefelle / samboer
Barn
Annet