Heidi Vige - Fylkesmannen.no

Comments

Transcription

Heidi Vige - Fylkesmannen.no
Hvordan ligger det an med
demensarbeidet i Aust-Agder?
Erfaringskonferanse 2015
torsdag 3.12.15
Heidi Marie Vige
Aust-Agder: noen tall
demenskartlegging viser at utviklingen går sakte, men sikkert
framover på de fleste områdene.
• Alle våre kommuner deltar eller har deltatt i ABC opplæring
•
•
•
•
•
•
13 kommuner har demensteam
12 har hatt pårørendeskole
9 kommuner har demenskoordinator
9 kommuner har dagaktivitetstilbud for personer med demens
5 har støttekontakt
2 kommuner har demensplan
Aust-Agder: antall personer med demensdiagnose
(fortsatt store mørketall)
2015: 1604
2020: 1720
2025:2025
tall fra SSB
“One-third of British people born in 2015 'will develop dementia‘
21.9.2015
“Dementia is third most common cause of death in UK, research
finds” 18.12.2014
begge fra the gaurdian
Vi trenger en plan!
•
Hovedutfordringene: fra Demensplan 2020
•
at for få blir diagnostisert
•
for lite dagaktivitetstilbud
•
for lite avlastningstilbud
•
•
personer med demens og deres pårørende er for
lite involvert i avgjørelser som angår dem
•
for lite kompetanse blant omsorgspersonell
og den kom…
Ny demensplan 2020
Et mer demensvennlig samfunn
•
lansert 1.desember
•
Presenteres for Aust – og - Vest Agder 17. og 18. mars 2016
•
Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare
på og integrerer personer med demens i felleskapet
Grimstad og
Arendal
Fra studietur
•
Opplæring «dementia friends»
•
•
•
•
•
•
næringslivet
banker
skoler
sportsklubber
offentlig transport
bibliotek
eller bare en
vennlig samfunn
aktivitetsvenner for personer med demens
Stine Ø. Kocian:
mailto:[email protected]
Statsbudsjett 2016
1200 dagaktivitetsplasser for personer med demens
71 mill.
• stimulere til og bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes
funksjonsevne.
• hjemmeboende personer med demens kan bo hjemme så lenge som
mulig
• avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.
Vi er gode på ABC!
•
Nytt perm: Psykiske sykdommer i eldre år
Ny ABC opplegg: musikkbasert miljøbehandling
http://kulturoghelse.no/
Hvilken retning tar dere?

Similar documents