Demenskonferanse Innlandet 2016

Comments

Transcription

Demenskonferanse Innlandet 2016
Praktiske opplysninger
MÅLGRUPPE
PÅMELDING
Ledere og mellomledere i kommunal
pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere,
vernepleiere, sykepleiere, fastleger og
sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige,
demenskontakter, fysioterapeuter og
ergoterapeuter, høgskoleansatte og
studenter.
Elektronisk påmelding på:
www.sykehuset-innlandet.no/
aktuelt/aktiviteter
Konferansen er søkt godkjent som
­tellende til spesialisering for leger,
psykologer, sykepleiere, vernepleiere,
hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
STED
Radisson Blu Lillehammer Hotel
Telefon 62 35 01 00
PRIS
Konferansen koster kr 1000 per
deltaker uansett omfang av deltak­el­se.
Deltakerne dekker selv reiseutgifter.
Ved påmeldingen må du oppgi hvilke
alternativer du ønsker å delta på:
Alternativ A:
Begge dager inkl. overnatting og
helpensjon (inkl. middag tirsdag kveld)
Alternativ B: Dagpakke tirsdag
Alternativ C: Middag tirsdag kveld
Alternativ D: Dagpakke onsdag
}
Påmeldingsfrist
8. januar 2016
Demenskonferanse
Innlandet 2016
Bekreftelse om påmelding kommer
automatisk per e-post. Vær nøye med
å oppgi rett e-postadresse.
Vi bestiller automatisk hotellrom for de
som velger alternativ A.
MER INFORMASJON
Spørsmål om konferansen rettes til
Fylkesmannen i Hedmark v/Irene Hanssen:
• E-post: [email protected]
• Telefon 62 55 13 58
• Mobil 482 51 324
} «Hva er viktig for deg?»
Eller Fylkesmannen i Oppland
v/Jens Fløtre:
• E-post: [email protected]
• Telefon 612 66 115
Det tas forbehold om endringer i p
­ rogrammet.
Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet
Førtrykk og print: Sykehuset Innlandet. Foto: Shutterstock.com
GODKJENNING
Invitasjon:
og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer til kunnskapsog erfaringsbasert konferanse om demens.
26. - 27. januar 2016 } Radisson Blu Lillehammer Hotel
Program } Tirsdag 26. januar
Program } Onsdag 27. januar
Møteledere:
Irene Hanssen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark og Irene Røen, stipendiat
Alderspsykiatrisk forskningssenter Sykehuset Innlandet.
Møteleder:
Jens Fløtre, underdirektør Fylkesmannen i Oppland og Birger Lillesveen, daglig leder
Alderspsykiatrisk forskningssenter Sykehuset Innlandet og fagsjef Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse
09.00
10.00
Registrering med kaffe og noe ”attått”
Åpning av konferansen
} Christl Kvam, Fylkesmannen i Oppland
INVOLVERING OG DELTAKELSE
10.15
FOREBYGGING OG AKTIVITET
09.00
Velferdsteknologi
} Torhild Holthe, ergoterapeut, MSc, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
09.45
Motivasjonsteknologi
} Britt Karen Hagen, avdelingsleder ved Linåkertunet, Ringebu kommune
10.00
Samfunnets omsorgsressurser – hvor finner vi dem og hvordan tas de i bruk?
Tilnærming og konkrete eksempler fra Miljøbehandlingsprosjektet i Lillehammer kommune
} Ruth Elisabeth Engøy Solberg, prosjektleder og Harald Sveum, rådgiver i
Fagutviklingsavdelingen Helse og velferd
10.45
Pause med utsjekk
Tidlig morgen med Geir og Knut 10.30 Demensplan 2020 ved Helse- og omsorgsdepartementet
11.15
Pause
11.30
Presentasjon av Europeiske Demensplaner
} Knut Engedal, professor emeritus, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
12.15
Etikk og demens
} Hanne Hollekim, sykepleier og rådgiver, Helse- og omsorg Stange kommune og
Samarbeid om etisk kompetanseheving, KS
12.45
Lunsj
13.45
”Livsløp, øyeblikk fra livet”
} Geir Hansen, Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Attendo Norge
11.15
Aktivitetsvenn
} Elisabeth Skarderud, daglig leder i Nasjonalforeningen for folkehelsen
11.45
”Kafé VELKOMMEN” – miljøbehandling fra et dagsenterperspektiv
} Eva Radford og Hege K. Engebretsen, aktivitører ved Møteplassen dagsenter,
Kongsvinger kommune
12.15
Er det nyttig å dra på kurs og konferanser? Har noe endret seg i Alvdal kommune
siden forrige konferanse?
} Gunhild Ledand, ergoterapeut, leder i demensteamet. Elin Trønnes, vernepleier
PASIENTFORLØP OG DIAGNOSTISERING
14.15
En bedre helsetjeneste for eldre og kronisk syke
} Anders Grimsmo, professor og medisinsk faglig rådgiver, NTNU
12.45
Lunsj
15.00
Hva koster demens i Norge? Oppsummering fra prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)
} Geir Selbæk, professor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
13.45
TID for praktisk samhandling. Presentasjon av SAM-AKS og TID-modellen.
} Ritt Nielsen, sykepleier i SAM-AKS og Gunn Haddouche, geriatrisk sykepleier ved
Åslundmarka bokollektiv
15.45
Pause med kaffe og ”noe åttått”
14.15
16.15
Hva vet vi om livskvalitet hos personer med demens?
} Marit Mjørud, sykepleier og stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og
helse
Fokus på forebygging og rehabilitering
} Jan H.Gulbrandsen, fagsjef rehabilitering, Exstrastiftelsen
15.00
Hva skjer’a?
} Geir Selbæk, professor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
16.45
Oppsummering
19.00
Kulturelt innslag
19.30
Middag
15.45
Avslutning
Det tas forbehold om endringer i programmet.