Program demenskonferansen 2016arbeidsdok

Comments

Transcription

Program demenskonferansen 2016arbeidsdok
DEMENSKONFERANSEN 2016
«Sjå kven eg er»
FORELØPIG PROGRAMSKISSE
Onsdag 2.mars
Torsdag 3.mars
09.00
Registre
10.00
10.00
10.15
10.15
10.30
10.30
11.15
11.15
11.40
11.40
12.30
Registrering
Kunstnarisk innslag
Opning
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15.15
16.00
08.30
08.45
08.45
09.30
Helse- og omsorgsdepartementet
Besøk på stands
«Etablering av demensteam og demensutredning i helse- og omsorgstjenesten»
Lunsj
Avlasting
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Avlasting – eksempel på fleksibel løysing
uavklart
Besøk på stands
Brukarhistorie
Berit og Alv Orheim
Barn som pårørande
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
«Hvem ser meg», film, Aldring og helse
Eit meir demensvenleg samfunn
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Kommune
16.00
16.20
16.20
17.20
Besøk på stands
17.20
17.30
«Margot utfordrar velferdsteknologien»
19.30
Middag
Underhaldning ved» VonDess»
Tiltakspakke demens
Birgitte Nærdal, Nasjonal kompetansetjeneste for
aldring og helse
Kommune
Menneskerettar
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
«Personsentrert omsorg som verdigrunnlag
og metoder for å utvikle det i praksis.»
Anne Marie Rokstad, Forsker og Post doc, Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse
«Demensplan 2020»
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
12.30
13.30
13.30
13.45
13.45
14.15
14.15
14.35
14.35
15.00
15.00
15.15
God morgen!
09.30
09.45
09.45
10.30
Pause
10.30
10.45
10.45
11.15
11.15
11.30
11.30
11.45
11.45
12.45
12.45
13.05
Pause
13.05
13.45
13.45
14.00
14.00
14.45
14.45
15.00
Etablering av dagaktivitestilbod
«Personsentrert omsorg som verdigrunnlag
og metoder for å utvikle det i
praksis.» fortsetter
Erfaring frå kommune
Skype i sjukeheim
Ålesund kommune
«Kjærlig vekking», film
Utviklingssenter for sjukeheim, Kristiansund kommune
Lunsj
«Kor kjekt»
Råkhaugen dagsenter
uavklart
Pause
Improvisasjon som arbeidsmetode
Uavklart
Vel heim!