Implementere - Oslo universitetssykehus

Comments

Transcription

Implementere - Oslo universitetssykehus
NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE
FOR AVRUSNING FRA RUSMIDLER OG
VANEDANNENDE LEGEMIDLER ER HER.
VELKOMMEN TIL INTRODUKSJONSDAG!
anbefalt
58
PROGRAM:
TID OG STED:
21. september 2016
Kl. 10.00-15.00
Sognsvannsveien 21 (Gaustad
sykehus) BYGG 6.
Nasjonal faglig retningslinje. Hvorfor?
Helsedirektoratet
Kunnskapsbase terapi
Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra
rusmidler og vanedannende legemidler.
En guidet tur
Gabrielle Welle-Strand, spesialrådgiver i
Helsedirektoratet
brukermedvirkning
Spørsmål og oppklaringer
Tema
Avrusningstilbudene til rusavhengige
spriker. Hvordan gjøre anbefalingene
i den nye retningslinjen kjent?
Nasjonal kompetansetjeneste
TSB inviterer til en dag for å
utforske innholdet og få noen
enkle hjelpemidler til støtte i lokalt
implementeringsarbeid.
skade LAR
Kommune
Implementering i praksis
Pernille Næss, Nasjonal kompetansetjeneste
TSB
Implementere
Quiz
Hvordan kan brukere påvirke
implementeringen?
Brukerrepresentant
Sjekke gap
Medisin
sosial
Mål med dagen
• At du kan formidle innholdet
i ny retningslinje til lokale
medspillere
• At du har gjort deg tanker om
strategi for implementeringen.
manual
Rolle
Gruppearbeid:
• Status og prioritering av anbefalinger fra
retningslinjen
Sterk
konsensus
• Muligheter og ideer i tilrettelegging av lokalt
implementeringsarbeid
Niste
Alle deltagere vil etter arbeidsseminaret
få med seg hjelpemidler i form av en
presentasjon, en film og en quiz til bruk lokalt.
Inviterte deltakere
En representant fra relevante tjenester
i psykisk og somatisk helsevern samt
en fra TSB i hvert helseforetak. To
representanter fra private enheter som
tilbyr avrusning.
Påmelding innen 15. september via
questback som følger e-post med
invitasjon.
anbefalt
58
Kunnskapsbase terapi
brukermedvirkning
skade LAR
Kommune
Implementere
Sjekke gap
Medisin
sosial
manual
Rolle
Sterk
konsensus