Introduksjonsdag - Oslo universitetssykehus

Comments

Transcription

Introduksjonsdag - Oslo universitetssykehus
BEHANDLINGSRETNINGSLINJEN FOR
RUSFELTET ER HER.
VELKOMMEN TIL INTRODUKSJONSDAG FOR IMPLEMENTERINGSTEAM I HELSEFORETAK OG PRIVATE
AVTALEPARTER.
anbefalt
58
PROGRAM:
TID OG STED:
Onsdag 1. juni 2016
Kl. 10.00-15.00
Sognsvannsveien 21 (Gaustad
sykehus) BYGG 6.
Nasjonal faglig retningslinje for behandling
og rehabilitering av rusmiddelproblemer og
avhengighet. Hvorfor?
Helsedirektoratet
Kunnskapsbase terapi
Hvorfor?
Hvordan skal du gjøre retningslinjen
kjent på ditt behandlingssted?
Vi tilbyr de som har ansvar
for implementering av de nye
retningslinjene, en dag for å bli kjent
med og få noen enkle hjelpemidler
til støtte i det lokale arbeidet.
Retningslinjen. En guidet tur
Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste
TSB brukermedvirkning
skade LAR
Kommune
Hva sier forskningen om virksom
implementering?
Astrid Skatvedt, Nasjonal kompetansetjeneste
TSB
Implementere
Mål med dagen
Hvordan kan brukere fronte gode anbefalinger?
Erik Torjussen, A-larm og arbeidsgruppen
Sjekke gap
Medisin
sosial
• At du kan formidle innholdet
i ny retningslinje til
medarbeidere, kollegaer og
brukere,
• At du har gjort deg tanker
om din rolle som bruker,
leder eller kliniker i
implementeringen av nye
retningslinjer, enten du er
bruker, leder eller kliniker
manual
Rolle
Ledergrep i implementeringsarbeidet
Espen Ajo Arnevik, Nasjonal
kompetansetjeneste TSB
Sterk
Gruppearbeid: Muligheter og ideer i
tilrettelegging av lokalt implementeringsarbeid
konsensus
Niste
Alle deltagere vil etter arbeidsseminaret
få med seg hjelpemidler i form av en
presentasjon, en film, en quiz til bruk i lokalt
implemementeringsarbeid.
Inviterte deltakere
En bruker, en leder og en kliniker fra
hvert helseforetak og private avtalepart.
Felles, samlet påmelding innen 13. mai,
via www.tsb.no.
anbefalt
58
Kunnskapsbase terapi
brukermedvirkning
skade LAR
Kommune
Implementere
Sjekke gap
Medisin
sosial
manual
Rolle
Sterk
konsensus