2016 Program dekontamineringsdagene

Comments

Transcription

2016 Program dekontamineringsdagene
Dekontamineringsdagene 2016
Program
Onsdag 1. juni
09:00
Registrering
09:45
Velkommen
Linda Ashurst, Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
10:20
Den nylig reviderte standarden ISO 13485:2016 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring
Rudolph Brynn, Prosjektleder, Standard Norge
10:55
Norsk standardiseringskomité for kvalitet og pasientsikkerhet på området medisinsk utstyr
11:30
Utstillingsbesøk
12.00
Lunsj
13.00
Roles & Responsibilities in Infection Prevention
Annette Jeanes, Director of Infection Prevention and Control, Nurse Consultant,
University College London Hospitals
13:35
Dekontaminering av pasientnært utstyr – risiko og krav
Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund, Hygienesykepleier, OUS, Avd. for smittevern
14:10
Utstillingsbesøk og pause
15:10
Hand Hygiene Compliance and Human Factors
Annette Jeanes
15:45
Slutt faglig program
18:45
Bussavgang til middag på Holmen Fjordhotell
19:00
Middag Holmen Fjordhotell
22:15
Bussavgang fra Holmen Fjordhotell
Rudolph Brynn
Med forbehold om endringer
Avd. for smittevern
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
Torsdag 2. juni
08:00
Utstillingsbesøk
08:30
Improving the Efficiency of Cleaning - the Story of ANRC Technology and uSonic Washer Disinfector
Pawel de Sternberg Stojalowski, Decontamination R&D Engineer, Managing Director, Aspetium
09:05
Developing the Future Decontamination Technologies – Robotics, Automation and System
Integration
Pawel de Sternberg Stojalowski
09:40
Utstillingsbesøk og pause
10:40
Plasma Generated Ozone for Decontamination of Surfaces
Dr. Declan A. Diver, School of Physics and Astronomy, University of Glasgow
11:25
Dekontamineringsmetoder for rom og ikke kritisk utstyr
Egil Lingaas, Avdelingsleder, OUS Avd. for smittevern
12:10
Utstillingsbesøk og lunsj
13.40
Sporer lyver ikke! og quiz med premier
Line Nateland og Monica Holm, Ingeniører( Lab), Nasjonal kompetansetjeneste for
dekontaminering
14:10
Vanndampsterilisator - NS EN 285: 2015 Ny revidert standard
Linda Ashusrt, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
14:40
Vanndampsterilisering – Feil/ mangler og forbedringstiltak
Jo-Atle Karlsen, Ingeniør, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
15:10
SLUTT
Med forbehold om endringer
Avd. for smittevern
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering