Updates and controversies in assessment and treatment of

Comments

Transcription

Updates and controversies in assessment and treatment of
Updates and controversies in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders.
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge, har gleden
av å invitere til 3. Arctic Pelvic Floor Meeting – 12.-13. november i Tromsø.
Benytt anledning til å få faglig påfyll av norske og internasjonale forelesere samt å treffe gamle og nye kollegaer!
Konferansen arrangeres i samarbeid med Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus og St.Olavs Hospital.
Frist for innsending av abstracts; 1.juli 2015.





Noen av tema:
Vannlatingsdysfunksjon
Anal- og rektal dysfunksjon
Bekkensmerter
Moderne teknologi for ”learning and doing”
Helsetjenester i tverrfaglig perspektiv




Workshops:
Diagnostikk
Kroniske bekkensmerter
Inkontinens
Organisering
Avventer godkjenning av tellende timer fra DNLF, NSF og Fagforbundet.
For mer informasjon og påmelding, se konferansens webside: www.apfm2015.no
Vennlig hilsen
Hilde Tollefsen
Kurs og informasjonsadministrator/ Uroterapeut
Tlf: +47 77 66 96 92
[email protected]
Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Boks 96
9038 Tromsø
Internett: www.unn.no/kib
Facebook: http://www.facebook.com/unnkib
E-læringsportal: http://www.helsekompetanse.no/kib