Kurs i Analinkontinens - Akershus universitetssykehus HF

Comments

Transcription

Kurs i Analinkontinens - Akershus universitetssykehus HF
Bekkensenteret
Bekkensenteret
Mestringskurs
Målsetning på kurset:
Kunnskap og innsikt i egen
lidelse og behandling kan
sammen med informasjon om
rettigheter og muligheter, øke
evne til mestring.
Mestringskurs for pasienter med avføringslekkasje
Program:
09.00
Velkommen
09.10 – 09.30
Presentasjon av deltakerne
09.30 – 10.30
Mestringsstrategier
Overlege og spesialist i psykiatri
10.30 -11.00
Pause
11.00- 12.00
Konservative behandlingsmuligheter for anal inkontinens
Stomisykepleier
12.00 -13.00
Lunsj (enkel servering)
13.00-13.45
Gruppeaktivitet: mestringsstrategier- praktiske tips og gode råd
Likemann NOFUS
13.45- 14.15
Bekkenbunnstrening
Spesialfysioterapeut
14.15-14.45
Pause
14.45 – 15.30
Anal inkontinens - årsak og behandling
Overlege og spesialist i kolorektalkirurgi
15.30- 16.00
Økonomiske rettigheter og offentlige tjenester
Sosionom
16.00
Kursavslutning
Målgruppe:
Pasienter med anal inkontinens
Sted:
Lærings- og mestringssenteret
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 27, Lørenskog
Tid:
19. September 2016
Pris:
Egenandel (evt. Ta med frikort)
Påmelding:
Telefon: 67964115 mellom kl
08-09 og kl 15-16 på hverdager.
Mail:
[email protected]
ahus.no
Se vår hjemmeside:
www.ahus.no/bekkensenteret