brosjyren om Asperger syndrom og rus her

Comments

Transcription

brosjyren om Asperger syndrom og rus her
Illustrasjonsfoto: Oslo Universitetssykehus
Mestring av
rusproblem
- et samtaletilbud tilpasset personer
med Asperger syndrom
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Seksjon ruspoliklinikker
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier
Ønsker du hjelp til å
MESTRE RUS?
Et kombinert behandlings- og forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus tilbyr
rusbehandling tilrettelagt for personer med
Asperger syndrom.
Tilbudet er rettet mot personer som ønsker hjelp
med å mestre et rusproblem. Det består av behandlingsmøter en gang i uka i minst 10 uker. I tråd med
kunnskap om Asperger syndrom (AS) brukes bilder,
tekst og samtale i behandlingen. Behandlerne får
veiledning av spesialister som har lang erfaring med
Asperger syndrom.
Gangen i behandlingen
Du vil møte samme behandler hver gang. Hvert
møte varer en til halvannen time. I de første møtene
vil vi kartlegge dine rusproblemer, interesser og mål
for behandlingen.
Det er ikke et krav at du er rusfri ved behandlingsstart. Dersom du ønsker det, kan en støtteperson
følge til timene.
Behandlingen avsluttes ikke før du har en god plan
og støttespillere som hjelper deg videre med den.
For å vurdere virkningen av behandlingen, skal
deltakerne gjennomgå en ny kartlegging og et
intervju den siste timen (se illustrasjon). Målet med
det er at erfaringene med denne typen behandling
skal komme andre behandlere og pasienter til gode.
Om man velger å avbryte behandlingen, vil det ikke
få betydning for annen oppfølging.
2-3 timer
oppstartsintervju
10 timer samtale
Hvem er tilbudet for?
1 time avsluttende
intervju
Illustrasjonsfoto: Oslo Universitetssykehus
Tilbudet er for deg som
• har Asperger syndrom og et rusproblem som
du ønsker hjelp til å mestre,
• bor i Osloområdet (Oslo, Akershus og deler
av Buskerud),
• kan møte til samtaler ved Ullevål sykehus på
dagtid en gang i uka i minst ti uker og
• sier ja/ gir samtykke til at det registreres
anonymiserte opplysninger om deg, til bruk i
dette prosjektet.
Dersom du ønsker mer informasjon før du sender
en henvisning, kan behandleren i Oslo universitetssykehus komme til et møte med deg og dine
lokale samarbeidsparter.
Ønsker du å vite mer?
Skriv eller ring til
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
e-post: [email protected],
tlf 469 59 791
eller
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for
Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier
e-post: [email protected]
tlf 23 01 60 30
Les mer:
www.tsb.no
www.autismeenheten.no
www.nasjkomp.no
Henvisningsadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Henvisningsmottaket
UTGIVER:
0424 Oslo
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Tlf 23 03 41 74
Oslo Universitetssykehus
www.oslo-universitetssykehus.no
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning,
akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere
i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sentralbord: 02770.