Klikk her for programmet og informasjon om foredragsholderne.

Comments

Transcription

Klikk her for programmet og informasjon om foredragsholderne.
Akershus fylkeslag gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til:
”DE SÅRBARE ÅRENE”
en skolekonferanse om utfordringer og muligheter i arbeidet
med elever som har autisme eller Asperger syndrom.
Ungdomstiden er en sårbar fase hos alle. Kroppen endrer seg, følelsene svinger og kravene øker – både
sosialt og faglig. Elever som har autisme eller Asperger syndrom sliter med alt dette og mer til, særlig i
overgangene til og fra ungdomsskole. Skolene gjør alt de kan for å hjelpe disse elevene, men de savner tips
om mål, metoder og tiltak som er realistiske å gjennomføre i en travel skolehverdag.
Derfor inviterer vi til en spennende konferanse hvor skoleansatte fra hele fylket kommer sammen for å lære,
diskutere og dele erfaringer med hverandre. Konferansen krever ingen forkunnskaper, bare engasjement! Vi
hadde stor suksess med å arrangere omtrent samme konferanse i april 2014. Nå får flere skoler muligheten
til å bygge opp kompetanse om ungdommer med autisme/Asperger.
Hovedmålgruppa er lærere, assistenter og andre skoleansatte, samt PPT. Fokuset blir på ungdomsskole og
videregående skole, men konferansen kan også være relevant for barneskoler og andre tjenester rettet mot
tenåringer som har autisme/Asperger. Ved å sende flere deltakere kan kommuner bidrar til sterkere og mer
samkjørte team rundt ungdommer på autismespekteret.
Pris:
Ingen deltakeravgift. Gratis servering (baguetter/rundstykker, frukt og drikke).
Når:
Tirsdag 17. november 2015, kl. 14.00-17.30 (registrering fra kl. 13.30).
Hvor:
Røde kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo.
Nærmeste parkering er i Christian Kroghs gate 48/50.
Nærmeste buss- og trikkholdeplass er Hausmanns gate.
13 minutters gange fra Oslo sentralstasjon og Oslo bussterminal.
Få en veibeskrivelse på kart.finn.no eller sjekk kollektive reisemuligheter på www.ruter.no.
Påmelding:
Påmeldingsfristen er mandag 9. november, men vi anbefaler rask påmelding. Da får du størst
sjanse for å kunne påvirke konferansens innhold ved å komme med spørsmål og kommentarer.
Fyll ut skjemaet for å påmelde deg eller bestille en påminnelse:
http://goo.gl/forms/OqZArJGs7K
Etter at du har fylt ut skjemaet vil du få en umiddelbar bekreftelse på skjermen. I løpet av noen
dager vil du også få en epost med beskjed om du har fått plass eller står på ventelista.
Spørsmål?
Ta kontakt med oss ved å sende en epost til [email protected]
Du kan også ringe eller sende en SMS til tlf. 975 00 965.
Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag
ønsker velkommen til skolekonferansen
”DE SÅRBARE ÅRENE”
OM UNGDOMMER MED AUTISME/ASPERGER
Røde kors konferansesenter, Hausmannsgate 7 i Oslo
tirsdag 17. november 2015, kl. 14.00-17.30
Program:
13.30 - 14.00
Registrering med servering.
Ta en kopp kaffe/te og kos deg med en matbit. Hvis du ikke er sulten riktig ennå,
ta gjerne en titt i boksamlingen vår mens du venter.
14.00 - 14.05
Velkommen ved Lora Rypern, leder i Akershus fylkeslag
14.05 - 15.00
"Vanlige faglige utfordringer" ved Torill Fjæran-Granum
I ungdomsårene møter elevene nye lærere, nye fag og nye undervisningsmetoder. De må
også forholde seg til stadig større faglige krav. Hva pleier å være vanskelig for ungdomsskole- og videregående elever med autisme/Asperger? Hvordan kan vi bidra til bedre
faglig mestring? Innlegget avsluttes med diskusjon, gruppearbeid e.l.
15.00 – 15.30
"Vanlige sosiale utfordringer"(del 1) ved Torill Fjæran-Granum
Å forstå sosiale spilleregler og finne sin plass i fellesskapet er ofte ekstra vanskelig i de
sårbare ungdomsårene. Uskrevne regler, indirekte signaler, småprat og friminutt er
blant de største utfordringene. Temaet fortsetter etter pausen.
15.30 – 15.50 Pause. Servering fortsetter. Ta gjerne en prat med oss eller ta en titt i boksamlingen vår.
15.50 – 16.30
"Vanlige sosiale utfordringer" (del 2) ved Torill Fjæran-Granum
Etter pausen flytter vi fokuset til særlige utfordringer ved oppstart i en ny klasse eller ny
gruppe. Vi får også lære om et par andre temaer innenfor sosial utvikling og deltakelse i
fellesskapet. Temaet avsluttes med diskusjon, gruppearbeid e.l.
16.30 – 17.15
"Skolevegring" ved Ellen Munkhaugen
Når en ungdom strever alvorlig med å mestre faglige eller sosiale krav, kan skolevegring
oppstå. Årsaken er ofte sammensatt og ungdommen mister både håp og tillitt til de
voksne. Hva bør skolen være obs på? Hvordan kan situasjonen snus? Innlegget avsluttes
med diskusjon, gruppearbeid e.l..
17-15 - 17.30
Avslutning, med spørsmål i plenum og utfylling av evalueringsskjema
Torill og Ellen tar gjerne imot spørsmål fra deltakerne. Vi håper at mange vil rekke opp
hånda. Vi håper også at alle tar seg tid til å fylle ut evalueringsskjemaet.
Vel hjem!
Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag
ønsker velkommen til skolekonferansen
”DE SÅRBARE ÅRENE”
UNGDOMMER MED AUTISME/ASPERGER”
Røde kors konferansesenter, Hausmannsgate 7 i Oslo
tirsdag 17. november 2015, kl. 14.00-17.30
MEDVIRKENDE:
Om Torill Fjæran-Granum
Torill Fjæran-Granum er utdannet førskolelærer med hovedfag/embetseksamen
i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet med personer med autismespekterdiagnoser siden 1986 og har lang og bred erfaring fra skoleverket, både som
lærer, veileder og foredragsholder.
Hun er grunnlegger og daglig leder av SPISS kompetanseservice i Oslo.
SPISS tilbyr veiledning / rådgiving, kursing og materiell med høyt faglig
innhold og praktisk vinkling.
Om Ellen Kathrine Munkhaugen
Ellen Kathrine Munkhaugen er seksjonsleder ved Regional kompetansetjeneste
for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og Narkolepsi ved Helse Sør-Øst. Hun er
utdannet pedagog med mastergrad i læring i komplekse systemer og er også
doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.
Hun har lang erfaring fra arbeid med personer med autisme/Asperger. Hun har
forsket på skolevegringsatferd hos 4.-10. klassinger med autismespekterdiagnoser.
Om Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag
Autismeforeningen i Norge er en interesseorganisasjon for mennesker med
diagnose i autismespekteret og deres pårørende. Autismespekteret omfatter flere
diagnoser som barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom.
autisme.no
Akershus fylkeslag har nesten 500 medlemmer og er drevet fullt og helt av
frivillige. Styret består av både foresatte og voksne med diagnose.
Fylkeslaget arrangerer barnehage- og skolekonferanser, medlemskurs,
foreldretreff og aktiviteter rettet mot familier eller ungdommer/voksne med
diagnose.
Man kan støtte arbeidet vårt ved å velge oss som Grasrotmottaker når du spiller
med Norsk Tipping. Organisasjonsnummeret er 992 092 785.

Similar documents