Timeplan sykepleie Kjeller kull 2015_pr2.juni

Transcription

Timeplan sykepleie Kjeller kull 2015_pr2.juni
Bachelor i sykepleie
Høgskolen i Oslo og Akershus, Studiested Kjeller
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)
Fakultet for helsefag
TIMEPLAN for 1. semester, høsten 2015 (uke 33-51) Kull H15
Endringer VIL forekomme
Rød skrift betyr obligatorisk undervisning
Uke 33
Mandag
10/08/15
Tirsdag
11/08/15
Kl.
Foreleser/veileder
Rom
Konsert på St. Haugen

Registrering av oppmøte og bekreftelse av mottatt
studieplass
Studieadministrasjonen
V/Servicetorget
Vestre gate
0905-0910
Velkommen v/emneanvarlig for første semester
Solveig Uppsata
E101
0910-0925
Velkommen v/instituttleder og studieleder
??
Kjersti Sortland
0930-1015
Inspirasjonsforedrag: Sykepleie og muligheter som
sykepleier
Line Aasen,
Kristian Kaspersen
og Mats
Hammersvold
1030-1100
Presentasjon av studiegruppene og veiledere
Solveig Uppsata og
veiledere
1100-1200
Lunsj
1200-1220
Kort informasjon om sykepleiefaget, emnet
SPH1020 og forberedelse til i morgen
Solveig Uppsata
1225-1245
Kort informasjon om naturvitenskap, emnet SPH
1230 og forberedelse til i morgen
Mona Meyer
1300-1305
Velkommen og info v/praksiskoordinator
Vivi Graff Av Øhr
1305-1315
Velkommen og info v/studieadministrasjonen
1315-1320
Presentasjon av fadderordningen
Ellen Oma
Nordstrøm
Faddere
1320-1340
Informasjon fra NSF (Norsk Sykepleier Forbund)
NSF
1000-1100
1830- 1930
Onsdag
12/08/15
0830-0900

Felles åpningsseremoni for HiOA på
St. Hanshaugen i Oslo
1
E101
Torsdag
13/08/15
0830-1115
Blodet og blodårene
Mona Meyer
E101
Lunsj
Fredag
14/08/15
1145-1230
Sykepleierens funksjoner
Veslemøy EgedeNissen
1245-1330
Film: Sykepleie som yrke; «En hvit verden» del 1.
Solveig Uppsata
1345-1500
Virginia Hendersons behovsteori og definisjon av
sykepleie
Veslemøy Egede –
Nissen
0830-1130
Gr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15: Seminardag 1
Veiledere
1200-1500
Gr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16: Seminardag 1
Veiledere
0900-1000
1000-1100
1100-1130
1200-1300
1300-1400
1400-1500
Gr. 2, 4 og 6: Fotografering og studiebevis
Gr. 8, 10 og 12: Fotografering og studiebevis
Gr. 14 og 16: Fotografering og studiebevis
Gr. 1, 3 og 5: Fotografering og studiebevis
Gr. 7, 9 og 11: Fotografering og studiebevis
Gr. 13 og 15: Fotografering og studiebevis
2
B249: gr. 1, 2
B349: gr. 3, 4
B350: gr. 5, 6
F104: gr. 7, 8
F222: gr. 9, 10
F224: gr.11, 12
F211: gr.13, 14
F120: gr.15, 16
Servicetorget
Uke 34
Kl.
Mandag
17/08/15
0830-1100
Kommunikasjon og samhandling
Foreleser/
veileder
Heidi Glomsås
1115-1200
Blodårene
Mona Meyer
Rom
E101
Lunsj
Tirsdag
18/08/15
1245-1330
Blodårene forts.
Mona Meyer
1345-1500
Erfaringer som førsteårsstudent ved bachelor i
sykepleie, Kjeller
Line Aasen,
Betina Desire
Moen og Nina
Katrine Johansen
0900-1500
Gr. 7-12: Øvingspost, dag 1
Veiledere
Øvingspost
0930-1015
1030-1115
Gr.1-3: Word-kurs
Gr.4-6: Word-kurs

Gr. 1-6: Akademisk oppgaveskriving
Eirik Endal
Eirik Endal
F204
Marie Alming
E111
Kari Kalland
E111
0900-1500
Gr. 1-6: Informasjon om biblioteket og APA-style

Gr.1-6: Øvingspost, dag 1
Veiledere
Øvingspost
1015-1100
Gr.13-14: Word-kurs
Eirik Endal
F204
1115-1200
Gr.15-16: Word-kurs
Eirik Endal
1215-1345
Gr. 13-15: Akademisk oppgaveskriving
Marie Alming
E111
1400-1500
Gr. 13-15: Informasjon om biblioteket og APA-style
Kari Kalland
E111
0900-1500
Gr.13-16: Øvingspost, dag 1
Veiledere
Øvingspost
0830-1000
Gr. 7-12: Akademisk oppgaveskriving
Marie Alming
E111
1015-1145
Kari Kalland
E111
1200-1245
Gr. 7-12: Informasjon om biblioteket og APA-style

Gr. 7-9: Word-kurs
Eirik Endal
F204
1300-1345
Gr. 10-12: Word-kurs
Eirik Endal
0830-1115
Hjertet
Mona Meyer
1200-1330
1345-1515
Onsdag
19/08/15
Torsdag
20/08/15
Fredag
21/08/15
Lunsj
1200-1430
Kari Martinsens relasjons- og omsorgsteori
3
Veslemøy EgedeNissen
E101
Uke 35
Kl.
Mandag
24/08/15
0830-1115
Foreleser/
veileder
Mona Meyer
Luftveiene og lungene
Rom
E101
Lunsj
1200-1500
Den profesjonelle samtalen
Heidi Glomsås
Tirsdag
25/08/15
0900-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 2
Veiledere
Øvingspost
Onsdag
26/08/15
0830-1115
Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon i
sykepleie (Sykepleieprosessen)
Heidi Glomsås
E101
Lunsj
Torsdag
27/08/15
Fredag
28/08/15
1200-1245
Regler om fusk: Hva er fusk og konsekvenser av fusk?
1300-1530
Cellen
Ragnhild Flittie
Onstad
Mona Meyer
0900-1500
Gr. 7-12: Øvingspost, dag 2
Veiledere
Øvingspost
0830-1500
Gr. 1-6 og 15-16: Gruppesamling 1
Veiledere
F244: gr. 1
B246: gr. 2
F211: gr.3,4
F224: gr.5,6
F104: gr.15,16
0900-1330
Til orientering: SiO (Studentparlamentet i Oslo) har
stand, besøk denne!
0900-1500
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 2
Veiledere
Øvingspost
0830-1500
Gr. 7-14: Gruppesamling 1
Veiledere
B123: gr.7, 8
F211: gr.9, 10
F224: gr.11, 12
B136: gr.13,14
4
Vestre gate
Uke 36
Kl.
Mandag
31/08/15
0830-1115
Menneskets grunnleggende behov for
sirkulasjon
Foreleser/
veileder
Anne Karine
Gjerlaug
Rom
E101
Lunsj
Tirsdag
01/09/15
1200-1230
Valg av tillitsvalgt
Solveig Uppsata
1235-1300
Introduksjon til PPS
Line Aasen
1300-1530
Vev og organer

Menneskets grunnleggende behov for
respirasjon
Mona Meyer
1030-1130
Menneskets grunnleggende behov for
kroppstemperatur
Janne Bakke
1135-1225
Samarbeidslunsj/ Lunsj
Solveig Uppsata
B136
1230-1300
Informasjon om eksamen i sykepleie SPH
1020
E101
1315-1515
0900-1500
Smittevern: Basale smittevernrutiner

Tilbud om kurs for studenter med norsk
som andrespråk

Gr. 7-12: Øvingspost, dag 3
Anne Line Bloch/
Anne Karine
Gjerlaug/
Solveig Uppsata
Marita Skogstad
0830-1500
0830-1015
1530-1630
Onsdag
02/09/15
Torsdag
03/09/15
Fredag
04/09/15
Janne Bakke
E101
Ingunn Nilsen
Veiledere
Øvingspost
Gr.13-16: Gruppesamling 2
Veiledere
B250: gr. 13, 14
F123: gr. 15, 16
0900-1500
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 3
Veiledere
Øvingspost
0830-1500
Gr. 7-12: Gruppesamling 2
Veiledere
B123: gr.7, 8
F123: gr.9, 10
F224: gr.11, 12
0900-1500
Gr. 13-17: Øvingspost, dag 3
Veiledere
Øvingspost
0830-1500
Gr. 1-6: Gruppesamling 2
Veiledere
F211: gr. 1, 2
F123: gr. 3, 4
F224: gr. 5, 6
5
Uke 37
Kl.
Mandag
07/09/15
0830-1015
Menneskets grunnleggende behov for aktivitet
Foreleser/
veileder
Janne Bakke
1030-1115
Menneskets grunnleggende behov for søvn og hvile
Janne Bakke
Rom
E101
Lunsj
1200-1500
Tirsdag
08/09/15
Onsdag
09/09/15
0830-1500
Dokumentasjon, juss og taushetsplikt i sykepleie

Faglige etiske utfordringer i sykepleien
0830-1500



Faglige etiske utfordringer i sykepleien
Heidi Glomsås
Veslemøy EgedeNissen og Marita
Nordhaug
E101
Veslemøy EgedeNissen og Marita
Nordhaug
E101
(+Øvingspost,
F121, F123,
F211, F104)
(+F121, F211,
F104, B136)
Torsdag
10/09/15
0830-1500
Gr. 9-16: Seminardag 2
Veiledere
F120: gr. 9,10
F211: gr.11, 12
F224: gr. 13, 14
B136: gr.15, 16
Fredag
11/09/15
0830-1500
Gr. 1-8: Seminardag 2
Veiledere
F120: gr. 1, 2
F211: gr. 3, 4
F224: gr. 5, 6
F122: gr. 7, 8
6
Uke 38
Kl.
Mandag
14/09/15
0830-0915
Sykepleieteoretiker Patricia Benner
Foreleser/
Veileder
Kirsten Vistnes
0930-1015
Helse og sykdom
Kirsten Vistnes
1030-1100
Informasjon om internasjonalisering
Camilla Hansen
Rom
E101
Lunsj
Tirsdag
15/09/15
Onsdag
16/09/15
Torsdag
17/09/15
Fredag
18/09/15
1200-1500
Vev og organer forts.
Mona Meyer
0830-1145
Menneskets grunnleggende behov for personlig
hygiene og menneskets grunnleggende behov for
nærhet og seksualitet
Sandra Jahr
Svendsen
E101
1150-1250
Samarbeidslunsj/ Lunsj
Solveig Uppsata
F224
1300-1345
Begrepsavklaring og refleksjon i oppgaveskriving
Ingunn Nilsen
Studieverkstedet
E101
1400-1530
Marita Skogstad
0900-1500
Smittevern: Isoleringsregimer

Gr. 1-6: Øvingspost, dag 4
0830-1500
Gr. 7-12: Gruppesamling 3
0900-1500

Gr. 7-12: Øvingspost, dag 4
0830-1500
Gr. 13-16: Gruppesamling 3
0830-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 4
0830-1500
Gr. 1-6: Gruppesamling 3
Veiledere
Øvingspost
B123: gr. 7, 8
F211: gr. 9, 10
F224: gr.11, 12
Veiledere
Øvingspost
B250: gr.13, 14
F211: gr.15, 16
Veiledere
Øvingspost
B250: gr.1, 2
F211: gr.3, 4
F224: gr. 5, 6
«Studer smart-uka»
Læringssenter og bibliotek arrangerer 14. – 18. september en rekke kurs og aktiviteter under
den foreløpige arbeidstittelen «Studer smart-uka».
Tema er studieteknikk, bibliotek, søk, oppgaveskriving og mye annet nyttig for nye studenter.
Program og mer info kommer etter hvert på HiOA sine nettsider.
7
Uke 39
Kl.
Mandag
21/09/15
0830-1015
1030-1115
Foreleser/ veileder
Rom
Fordøyelsen
Mona Meyer
E101
Mikrobiologi
Kjell Sverre Pettersen
Lunsj
Tirsdag
22/09/15
Onsdag
23/09/15
Torsdag
24/09/15
Fredag
25/09/15
1200-1500
Mikrobiologi
1515-1630
Tilbud om kurs for studenter med norsk som
andrespråk
Ingunn Nilsen
0900-1500
Gr. 7-12: Øvingspost, dag 5
Veiledere
Øvingspost
0830-1500
Gr. 13-16: Seminardag 3
Veiledere
F224: gr.13, 14
F211: gr.15, 16
0830-1130
Gr. 1-3: EndNote
Vegard Syrstad
F203
1200-1500
Gr. 4-6: EndNote
0830-1115
Mikrobiologi
Kjell Sverre Pettersen
E101
1120-1220
Samarbeidslunsj/ Lunsj
Solveig Uppsata
F224
1225-1310
Skikkethet for sykepleieyrket
Kari Kildal
E101
1325-1400
Informasjon fra studieavdelingen: eksamen og
regelverk
Anja Enger og Ellen
Oma Nordstrøm
1400-1420
Informasjon fra studentpresten
Studentprest
Halvor Berg Hovind
0900-1500
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 5
Veiledere
Øvingspost
0830-1500
Gr. 7-12: Seminardag 3
Veiledere
B123: gr.7, 8
F123: gr.9, 10
F224: gr.11, 12
0830-1130
Gr. 13-14: EndNote
Vegard Syrstad
F203
1200- 1500
Gr. 15-16: EndNote
0900-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 5
Veiledere
Øvingspost
0830-1500
Gr. 1-6: Seminardag 3
Veiledere
B123: gr.1, 2
F211: gr.3, 4
F224: gr.5, 6
0830-1130
Gr. 7-9: EndNote
Vegard Syrstad
F203
1200- 1500
Gr. 10-12: EndNote
8
Uke 40
Mandag
28/09/15
Tirsdag
29/09/15
Onsdag
30/09/15
Torsdag
01/10/15
Fredag
02/10/15
Foreleser/
veileder
Kl.
Rom




0830-1015
Informasjon om gründercamp
1030-1115
Sykepleie ved livets avslutning
John Obstfelder
/Heidi Glomsås
Sandra Jahr
Svendsen
E101
Lunsj
Uke 41
Mandag
05/10/15
Tirsdag
06/10/15
Onsdag
07/10/15
Torsdag
08/10/15
Fredag
09/10/15
1200-1245
Sykepleie ved livets avslutning
1300-1530
Mikrobiologi
Kl.
Kjell Sverre
Pettersen
NB: Studiedagen i løpet av introduksjonspraksis settes
opp etter kontaktsykepleiers turnus. I løpet av uke 41
og mandag i uke 42 har studenten fem dager
introduksjonspraksis og én studiedag.
Introduksjonspraksis
Introduksjonspraksis
Introduksjonspraksis
Introduksjonspraksis
Introduksjonspraksis
9
Foreleser/
veileder
Rom
Uke 42
Mandag
12/10/15
Tirsdag
13/10/15
Foreleser/
veileder
Kl.
Rom
Introduksjonspraksis
0830-1500
Gr. 1-8: Seminardag 4
Veiledere
B123: gr.1, 2
F211: gr.3, 4
F224: gr.5, 6
F104: gr.7, 8
1515-1630
Tilbud om kurs for studenter med norsk som
andrespråk
Ingunn Nilsen
F224
Onsdag
14/10/15
0830-1500
Gr. 9-16: Seminardag 4
Veiledere
Torsdag
15/10/15
0830-1530
Gründercamp
F120: gr.9, 10
B123: gr.11, 12
F123: gr.13, 14
F224: gr.15, 16
.
E101
Arbeid i grupper
Østre gate
Veiledningsrom:
E101, B246,
F243, F244
Møte og
lunsjrom for
veiledere
B123
Fredag
16/10/15
0830-1530
Gründercamp
E101
Arbeid i grupper
Østre gate
Presentasjon for
jury:
E101, F224,
F243, F244
Møte og
lunsjrom for
veiledere
B123
G110, G111,
G117
10
Uke 43
Kl.
Mandag
19/10/15
0830-1100
Foreleser/
veileder
Sansenes betydning i kommunikasjon
Sandra Jahr
Svendsen
Rom
E101
Lunsj
1145-1230
Fordøyelsen
Mona Meyer
1245-1530
Utvikling av personlig kompetanse og
sykepleiekompetanse
Hege Sandanger
Tirsdag
20/10/15
0900-1500
Gr. 7-12: Øvingspost, dag 6
Veiledere
Øvingspost
Onsdag
21/10/15
0830-1015
Ernæring
Asta Bye
E101
1030-1115
Leveren
Mona Meyer
1120-1210
Samarbeidslunsj/ Lunsj
Solveig Uppsata
1215-1530
Nyrene og urinveiene
Mona Meyer
G110, G111,
G117
E101
Torsdag
22/10/15
0900-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 6
Veiledere
Øvingspost
Fredag
23/10/15
0900-1500
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 6
Veiledere
Øvingspost
11
Uke 44
Kl.
Mandag
26/10/15
0830-1115
Hormonproduserende organer
Foreleser/
veileder
Rom
Mona Meyer
E101
Lunsj
1200- 1530
Tirsdag
27/10/15
Onsdag
28/10/15
Torsdag
29/10/15
Fredag
30/10/15
0900-1500
Menneskets grunnleggende behov for væske og
ernæring
Asta Bye
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 7
Veiledere
(B123, F211,
F224, F104,
G110, 111,
117, 119)

0900-1500
Gr. 7-12: Øvingspost, dag 7
Veiledere
(B123, F211,
F224, F104.
G110, 111,
117, 119)
0900-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 7
Veiledere
(B123, F211,
F224, B136,
G110, 111,
117, 119)
Øvingspost, dag 7 (rullering; grupper, rom og klokkeslett)
Dato
Første økt
0900-1030
Gr.1 Stasjon 1, B123
Gr.2 Stasjon 1, F104
Gr.3 Stasjon 2, G119/G111
Gr.4 Stasjon 2, G117
Gr.5 Stasjon 3, F224
Gr.6 Stasjon 3, F211
Andre økt
1040-1210
Gr.5 Stasjon 1, B123
Gr.6 Stasjon 1, F104
Gr.1 Stasjon 2, G119
Gr.2 Stasjon 2, G117
Gr.3 Stasjon 3, F224
Gr.4 Stasjon 3, F211
Tredje økt
1305-1430
Gr.3 Stasjon 1, B123
Gr.4 Stasjon 1, F104
Gr.5 Stasjon 2, G119
Gr.6 Stasjon 2, G117
Gr.1 Stasjon 3, F224
Gr.2 Stasjon 3, F211
Torsdag
29/10/15
Gr.7 Stasjon 1, B123
Gr.8 Stasjon 1, F104
Gr.9 Stasjon 2, G119
Gr.10 Stasjon 2, G117
Gr.11 Stasjon 3, F224
Gr.12 Stasjon 3, F211
Gr.11 Stasjon 1, B123
Gr.12 Stasjon 1, F104
Gr.7 Stasjon 2, G119
Gr.8 Stasjon 2, G117
Gr.9 Stasjon 3, F224
Gr.10 Stasjon 3, F211
Gr.9 Stasjon 1, B123
Gr.10 Stasjon 1, F104
Gr.11 Stasjon 2, G119
Gr.12 Stasjon 2, G117
Gr.7 Stasjon 3, F224
Gr.8 Stasjon 3, F211
Fredag
30/10/15
Gr.13 Stasjon 1, B123
Gr.14 Stasjon 1, B136
Gr.15 Stasjon 2, G119
Gr.16 Stasjon 2, G117
Gr.13 Stasjon 2, G119
Gr.14 Stasjon 2, G117
Gr.15 Stasjon 3, F224
Gr.16 Stasjon 3, F211
Gr.15 Stasjon 1, B123
Gr.16 Stasjon 1, B136
Gr.13 Stasjon 3, F224
Gr.14 Stasjon 3, F211
Tirsdag
27/10/15
12
Uke 45
Kl.
Mandag
02/11/15
0830-1130
Foreleser/
veileder
Mona Meyer
Nervesystemet
Rom
E101
Lunsj
Tirsdag
03/11/15
1215-1400
Menneskets grunnleggende behov for kontakt med
andre
Marita Nordhaug
1415-1500
Klinisk blikk
0830-1015
Grunnleggende behov for opplevelse av mening og
håp
Veslemøy EgedeNissen
Sandra Jahr
Svendsen
1030-1115
Presentasjon av en bacheloroppgave: «Hvilke
sykepleieintervensjoner bør vurderes for å styrke
den hjemmeboende ALS-pasientens livskvalitet,
når det er svikt i alle grunnleggende behov?»
Lise Kvehaugen,
Nina Harjula og
Nathalie Vågen
Steinsgard
E101
Lunsj
1200-1530
Onsdag
04/11/15
Torsdag
05/11/15
Fredag
06/11/15
Nervesystemet forts.
Mona Meyer

0830-1500
Gr. 9-16: Gruppesamling 4
F104: gr.9, 10
B123: gr.11, 12
F211: gr.13, 14
F224: gr.15, 16
0830-1500
Gr. 1-8: Gruppesamling 4
B123: gr.1, 2
F211: gr.3, 4
F224: gr.5, 6
F104: gr.7, 8
13
Uke 46
Kl.
Mandag
09/11/15
0830-1115
Menneskets grunnleggende behov for eliminasjon:
Defekasjon
Foreleser/
Veileder
Anne Karine
Gjerlaug
1120-1210
Samarbeidslunsj/ Lunsj
Solveig Uppsata
F112
1215-1400
Menneskets grunnleggende behov for eliminasjon:
Urinveier
Janne Bakke
E101
1415-1515
Film: Sykepleie som yrke; «En hvit verden» del 2.
Solveig Uppsata
Tirsdag
10/11/15
0900-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 8
Veiledere
Øvingspost
Onsdag
11/11/15
Torsdag
12/11/15
1500-2100
Åpen øvingspost/trening på prosedyrer
0900-1500
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 8
Veiledere
Øvingspost
Fredag
13/11/15
0900-1500
Gr. 7-12: Øvingspost, dag 8
Veiledere
Øvingspost
Uke 47
Kl.
Mandag
16/11/15
Tirsdag
17/11/15
Onsdag
18/11/15
Torsdag
19/11/15
Fredag
20/11/15
Foreleser/
veileder
Rom
E101
Rom



0900-1500
Eksamen SPH 1020 Grunnleggende sykepleie
Skoleeksamen
0830-0915
Mannlige kjønnsorgan
0930-1015
Kvinnelige kjønnsorgan
Mona Meyer
Lunsj
1100-1530
Se stud.web
Gruppesamling 5
14
E101
Uke 48
Kl.
Mandag
23/11/15
0830-1130
Bevegelsesapparatet
Foreleser/
veileder
Mona Meyer
1145-1430
Samarbeidslunsj (Evaluering av SPH 1001)
Solveig Uppsata
G110, G111,
G117
Tirsdag
24/11/15
0900-1500
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 9
Veiledere
Øvingspost
Onsdag
25/11/15
0830-1015
Bevegelsesapparatet forts.
Mona Meyer
E101
1030-1500
Gruppesamling 5 forts.
Torsdag
26/11/15
Fredag
27/11/15
0900-1500
Gr. 7-12: Øvingspost, dag 9
Veiledere
Øvingspost
0900-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 9
Veiledere
Øvingspost
Uke 49
Kl.
Mandag
30/11/15
0900-1500
Øvingspost, dag 10: Øving
Tilbud til de som ønsker å øve på ulike prosedyrer.
Påmelding: Les melding på Fronter
Tirsdag
01/12/15
0830-0915
Øret
Mona Meyer
0930-1015
Øyet
Mona Meyer
1030-1115
Informasjon om medikamentregning
Lunsj
Anne Karine
Gjerlaug/Ingrid Ruud
Knutsen
1200-1245
Huden
Mona Meyer
1300-1500
Gruppesamling 6
Mona Meyer
Onsdag
02/12/15
0830-1115
Tilbud om kurs for studenter med Norsk som
andrespråk
Ingunn Nilsen
F224
Torsdag
03/12/15
0830-0915
Film: Sykepleie som yrke; «En hvit verden» del 3.
Solveig Uppsata
E101
0930-1100
Infeksjonsforsvaret/immunforsvaret
Mona Meyer
1130-1230
Infeksjonsforsvaret/immunforsvaret forts.

Gruppesamling 6 forts.

Øvingspost, dag 10: Øving
Tilbud til de som ønsker å øve på ulike prosedyrer.
Påmelding: Les melding på Fronter
1245-1530
Fredag
04/12/15
0900-1500
15
Foreleser/
veileder
Veiledere
Veiledere
Rom
E101
Rom
Øvingsposten
E101
Øvingspost
Uke 50
Kl.
Mandag
07/12/15
Tirsdag
08/12/15
0900-1500
0830-1300
Foreleser/
veileder
Rom
Gr. 1-6: Øvingspost, dag 11
Veiledere
Øvingspost
Anatomi, fysiologi og biokjemi: Oppsummering
kapittel 1-9
Mona Meyer
E101
Sensur på SPH 1020
Se stud.web
Onsdag
09/12/15
0830-1300
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Oppsummering kapittel 10-20
Mona Meyer
E101
Torsdag
10/12/15
Fredag
11/12/15
0900-1500
Gr. 7-12 Øvingspost, dag 11
Veiledere
Øvingspost
Veiledere
Øvingspost
Uke 51
Kl.
Mandag
14/12/15
Tirsdag
15/12/15
Onsdag
16/12/15
Torsdag
17/12/15
Fredag
18//12/15
0900-1500
Gr. 13-16: Øvingspost, dag 11
Foreleser/
veileder
Rom



0900-1400
Eksamen SPH 1230 Anatomi, fysiologi og biokjemi
Skoleeksamen
Juleferie
16
Se stud.web