Stat og marked – en ny politisk agenda

Transcription

Stat og marked – en ny politisk agenda
Stat og marked
– en ny politisk agenda?
Fafo-konferansen 2009
26. februar
Deltakerliste per 22. februar
Einar Magnus Aarskog
Sigmund Aunan
Dag Gjerløw Aasland
Kjell-Morten Aune
Avdelingsdirektør. Kommunal- og regionaldepartementet
Instituttleder/Universitetsdosent. Universitetet i Agder
Soili Aintila
Seniorrådgiver. Norges forskningsråd
Rolf Albriktsen
Dir strategi. Veidekke ASA
Kristin Alsos
Fafo
Ingunn Alver
Sentralstyret. Utdanningsforbundet
Marit Lensjø Alvin
Lærer. Borg vgs.
Kjersti Amundsen
Bransjekoordinator Negotia. Rieber & Søn
Rolf K. Andersen
Fafo
Eva Andersen
Leder utvikling. Reaktorskolen
Knut Roger Andersen
Politisk rådgiver. Delta
Liv Anne Andersen
Bransjekoordinator Negotia. Jotun A/S
Jørgen Goul Andersen
Professor. Aalborg universitet
Bjørn André Anderssen
Bransjekoordinator Negotia. Telenor Mobil
Marianne Andreassen
Direktør. Senter for statlig økonomistyring
Geir Anthonsen
Organisasjonssjef. Yrkestrafikkforbundet
Berit Asker
Forbundssekretær. Norsk Tjenestemannslag
Ragnhild Savina Berg Astad
Seniorrådgiver. Nærings- og handelsdepartementet
Børre Augustson
Rådgiver. Arbeidslivssenteret i Telemark
Pål Arne Aukan
Politisk rådgiver. Tekna
Kirkens Bymisjon Oslo, Batteriet
Forhandler. Parat
Ellen Bachmann
Kirkens Bymisjon Oslo, Batteriet
Bente Bakken
Fafo
Josephine Bakke
Fagansvarlig engelsk. AOF
Ida Bakke
Fafo
Thomas Ballo
Fafo
Kirsti Bastholm
Seniorrådgiver. Nærings- og handelsdepartementet
Ann Torill Benonisen
Spesialrådgiver. NHO
Knut Vegard Bergem
Forlagsredaktør. Høyskoleforlaget
Rita Bergersen
Seniorrådgiver. Norges forskningsråd
Grete Berget
Europabevegelsen
Sten Anders Berge
Avdelingsdirektør. Utenriksdepartementet
Øyvind Berge
Fafo
Margrethe Bergmål
Førstekonsulent. Nærings- og handelsdepartementet
Hanne Kristin Berg
Instituttsjef. Capio Diagnostikk
May Berg
Fagredaktør. LO Media
Hjørdis Berg
Økonomisekretær. Landbrukets Arbeidsgiverforening
Jorunn Berland
Forbundsleder. Finansforbundet
Thomas Froestad Berntsen
Student. UiO Institutt for statsvitenskap
1
Camilla Bildsten
Martin Carlén
Inger Elise Birkeland
Martin Carlén
Avdelingsleder. Mølla Kompetansesenter
Direktør. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress
Hallstein Bjercke
Nestleder. Civita
Lisbet Bjone
Seniorrådgiver. Barne- og likestillingsdepartementet
Eva Bjøreng
Prosjektleder. LO
Ingunn Bjørkhaug
Fafo
Marianne Bjørndal
Forlagsredaktør. Pax Forlag
Gaute Ivar Bjøru
Avdelingsdirektør. Arbeidstilsynet
Audun Blegen
Direktør Næringspolitikk. Veidekke ASA
Per Skaugen Bleikelia
Ekspedisjonssjef. Helse- og omsorgsdepartementet
Inger Lise Blyverket
Seksjonssjef. HSH
Hanne Bogen
Fafo
Svenn Erik Bolle
Daglig leder. AOF
Aslak Bonde
Redaktør. Politiskanalyse.no
Elling Borgeraas
Forskningsleder. SIFO
Nils Brahde
Advokat. Finansnæringens arbeidsgiverforening
Sunniva Brandtzæg
Rådgiver. Norges forskningsråd
Ståle Bratlie
Leder for salg og markedsføring. Mølla Kompetansesenter
Lasse Breen
Forhandlingssjef. NITO
Grete Brochmann
Professor. UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Kristian Brustad
Ansvarlig redaktør. Magasinet Aktuell
Mona Bråten
Fafo
Ingunn Bråten
Seniorrådgiver. YS
Trond Bølviken
Direktør. Veidekke ASA
Per Inge Børresen
Brukerrepresentant. HUSK Stavangerregionen
Bente Puntervold Bø
Professor. Høgskolen i Oslo
Morten Bøås
Fafo
Margrete Cappelen
Politisk rådgiver. Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Jørgen Carling
Forsker. PRIO
2
Seniorrådgiver. Finansnæringens Hovedorganisasjon
Seniorrådgiver. Finansnæringens Hovedorganisasjon
Frank Erling Celius
Daglig leder. Norsk Hydros pensjonskasse
May-Britt Christensen
Daglig/faglig leder. AOF
Per Ivar Clementsen
Avdelingsdirektør. NAV Østfold
Helene Loe Colman
Fafo
Ingrid Convery
Spesialkonsulent. Utdanningsforbundet
Frode Dahl
Seniorrådgiver. Arbeids- og velferdsdirektoratet
Svend Dahl
Spesialrådgiver. Spekter
Kristin Dalen
Fafo
Åke Dalin
Frivillig, rådgiver. Kirkens Bymisjon Oslo
Ellen Dehli
Prosjektmedarbeider. Oslo kommune, Utdanningsetaten
Carl Ivar Delingsrud
Rådgiver. Fagforbundet
Anne Cathrine Devik
Koordinator for medlems- og tillitsvalgtopplæring. AOF
Jan Dietz
Spesialrådgiver foresight. Norges forskningsråd
Brit Djupvik
Advokat. Norsk Industri
Anne Britt Djuve
Fafo
Christer Drevsjø
Advokat. Norske Pensjonskassers Forening
Ellen Beate Dyvi
Redaktør. Den norske tannlegeforening
Marianne Dæhlen
Fafo
Jon Erik Dølvik
Fafo
Willy Egset
Leder CSR. Statoil Norge AS
Else Berit Eikeland
Avdelingsdirektør. Utenriksdepartementet
Arild Eileraas
Rådgiver. Delta
Simen Ekern
Debattredaktør. Dagbladet
Line Eldring
Fafo
Arvid Ellingsen
Norsk Forskerforbund
Vigdis Endal
Rådgiver. Norges Handikapforbund
Per Engebretsen
Direktør. Unio
Liv Tove Espedal
Rådgiver. Arbeids- og velferdsdirektoratet
Nina Evjen
Anne-Ma Grønlie
Eivind Falkum
Nina Tangnæs Grønvold
Avdelingsleder. Norsk Hydros pensjonskasse
Fafo
Gerhard Flaaten
Student. Universitetet i Bergen
Jardar Flaa
Sekretariatsnestleder. Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Andreas Flåm
Rådgiver. Nordland fylkeskommune
Roar Flåthen
LO-leder. LO
Asgeir Fløtre
Seniorrådgiver. Kunnskapsdepartementet
Tone Fløtten
Fafo
Hans Kåre Flø
Utviklingssjef. Tekna
Bjørn Fornes
Forbundssekretær. EL & IT Forbundet
Vegard Forøy
Seniorrådgiver. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Lisbeth Fransplass
Direktør. Personalhuset
Jon Horgen Friberg
Fafo
Eyvind Frilseth
Seniorrådgiver. Statens seniorråd
Petter Furulund
Administrerende direktør. NHO Service
Ingrid Færden
Avdelingsdirektør. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Peggy Hessen Følsvik
Nestleder. Handel og Kontor i Norge
Hans Christian Gabrielsen
Nestleder. Fellesforbundet
Laura Gaurelyte
Fafo
Heidi Gautun
Fafo
Sissel Gjøen
Interessepolitisk rådgiver. Norges Døveforbund
Aneta Grabosz
Account Manager. Lebara AS
Tove Lise Granli
Informasjonsansvarlig. Norsk Tjenestemannslag
Tor Erik Granum
Forbundssekretær. Norsk Tjenestemannslag
Inger Gran
Avdelingsdirektør. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Geir Granås
Forbundssekretær. Skolenes Landsforbund
Tommy Grav
Seniorrådgiver. NAV Drift og utvikling
Unni Beate Grebstad
Seniorrådgiver. Statistisk sentralbyrå
Anne-Lise Grette
Seniorrådgiver. Barne- og likestillingsdepartementet
Sigurd Grytten
Managing Director. Burson-Marsteller
Seniorrådgiver. Utdanningsdirektoratet
Seniorrådgiver. LO
Åsne Grønvold
Spesialrådgiver. Norsk Sykepleierforbund
Ståle Grøtte
Fylkessekretær. Akershus Arbeiderparti
Lars Gudmundson
Rådgiver. Utdanningsdirektoratet
Ulla Gulbrandsen
Seniorrådgiver. NAV Drift og utvikling
Hans Atle Gullestad
Spesialrådgiver. Finansforbundet
Unni Hagen
Rådgiver. Fagforbundet
Inger Marie Hagen
Fafo
Kåre Hagen
Instituttleder. Handelshøyskolen BI
Anna Hagen
Fafo
Lene Kristin Hagen
Leder. Skatt Øst
Anne Halvorsen
Administrerende direktør. Agderforskning
Kristin Halvorsen
Finansminister. Finansdepartementet
Bjørn Halvorsen
Spesialrådgiver. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Jarle Hammerstad
Direktør. HSH
Anne-Lise Hammer
Kommunikasjonssjef. Forsvarets forskningsinstitutt
Dyveke Hamza
Enhetsleder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Pål Christian Hannevig
Utviklingssjef. Negotia
Roger S. Hansen
Kommunikasjonsrådgiver. Arbeidslivssenteret i Akershus
Inger Lise Skog Hansen
Fafo
Nina Hanssen
Fagredaktør Nyheter. Magasinet Aktuell
Jon Hanssen
Spesialrådgiver. Innovasjon Norge
Janike Harsheim
Spesialrådgiver. Norges forskningsråd
Lisa Hartmark
Rådgiver. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Anne Hatløy
Fafo
Hilde Haualand
Fafo
Hanne Gro Haugland
Næringssjef. Bærum kommune
Gitte Haugnæss
Utreder. Econ Pöyry
Helge Haukeland
Nestleder. Norsk Arbeidsmandsforbund
3
Svein Olav Havneraas
Rune Lund Jensen
Jo Heinum
Anne. Jensen
Masterstudent. UiO Institutt for statsvitenskap
Informasjonsrådgiver. Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Haktor Helland
Ekspedisjonssjef. Barne- og likestillingsdepartementet
Hans Einar Hem
Førstelektor. Høgskolen i Vestfold
Inge Jan Henjesand
Leder. Abelia
Bjørn Eggen Hermansen
Rådgiver. Nærings- og handelsdepartementet
Ina Herrestad
Koordinator. Kirkens Bymisjon Oslo
Dagfinn Hertzberg
Fafo
Jens P. Heyerdahl d.y.
Lychegården A/S
Per Kristian Hilden
Rådgiver. Kirkens Bymisjon Oslo
Terje Hillestad
Seniorrådgiver. Mølla Kompetansesenter
Camilla Edi Hille
Student. UiO Administrasjonen
Jon M. Hippe
Forskningsstiftelsen Fafo
Haakon Baardsøn Hjelde
Forhandlingsleder/ambassadør. Utenriksdepartementet
Christoffer Naustdal Hjelm
Student. UiO Administrasjonen
Ingrid Hjertaker
Student. UiO Administrasjonen
Peter Holme
Masterstudent. UiO Institutt for statsvitenskap
Erling Holmøy
Forskningsleder. Statistisk sentralbyrå
Haldis Holst
Sentralstyremedlem. Utdanningsforbundet
Kristine Holtet
Rådgiver. Norsk Hydros pensjonskasse
Helle Holt
Seniorforsker. SFI, København
Signe Horn
Direktør samfunnskontakt og kommunikasjon. Rom eiendom
Seniorrådgiver. NAV
Viseadm. direktør. NHO Service
Liv Jessen
Leder. Pro Sentret
Ståle Johannesen
Avdelingsleder. Forbundet for Ledelse og Teknikk
Tore Johannesen
Ass.dir.. NBBL
Elisabeth Johansen
Daglig leder. Mølla Kompetansesenter
Stein Johansen
Politisk rådgiver. Negotia
Bente Johansen
Seniorrådgiver. Norske Boligbyggelags Landsforbund
Jon E. Johnsen
Ricardo Private Equity
Bård Jordfald
Fafo
Anne Lise Jorstad
Bibliotekrådgiver. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Marius Jøntvedt
Student. UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Annemor Kalleberg
Seniorrådgiver. Direktoratet for forvaltning og IKT
Sony Kapoor
Daglig leder. Re-Define
Thore K. Karlsen
Daglig leder. Kappafi
Reidar Kristian Karlsen
Direktør. A-Pressen ASA
Terje Kaupang
Rådgiver. Kirkens Bymisjon Oslo
Hanne Cecilie Kavli
Fafo
Terje Kili
Regiondirektør. Forbrukerrådet
Elisabeth Cecilie Kjær
Kommunikasjonssjef. Redd Barna Norge
Janne K. Kjøllesdal
Seniorrådgiver. Helsedirektoratet
Per Kleppe
Jan-Erik Hunn
Eystein Kleven
Per Hvattum
Kirsti Knudsen
Partner. ACCENTURE ANS
Seniorrådgiver. Justis- og politidepartementet
Christer Hyggen
Fafo
Tove Håpnes
Ny praksis. Sintef, Teknologi og samfunn
Geir F. Høiby
Direktør. Norsk Industri
Jostein Ingvaldsen
Partner. ACCENTURE ANS
Torbjørn Røe Isaksen
Redaktør. Tidsskriftet MINERVA
Frode Janborg
Utreder. Forbundet for Ledelse og Teknikk
4
Seksjonssjef. Kredittilsynet
Redaktør. Norsk Folkehjelp
Ellen Kobro
Spesialrådgiver. Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten
Agneta Kolstad
Fafo
Erling Kornkveen
Divisjonsdirektør. Adecco
Arnfinn Korsmo
1. nestleder. Negotia
Idar Kreutzer
Konsernsjef. Storebrand ASA
Steinar Kristiansen
Seniorrådgiver. Norges forskningsråd
Stein Kuhnle
Helge Lund.
Bogdan Kulas
Aase Lunde
Universitetet i Bergen
Styreformann. Kristiania Service DA
Berit Kvam
Redaktør. AFI
Bjørn Kvello
Seniorrådgiver. Arbeidstilsynet
Torunn Kvinge
Fafo
Mimmi Kvisvik
3. nestleder. Fellesorganisasjonen
Jon Lahlum
Fafo
Alf Lande
Direktør Marked Media. Teleplan
Ingrid Langerud
Manager. Burson-Marsteller
Berit Lange
Politisk rådgiver. Delta
Frøydis Tonning Langmark
Direktør. Kreftregisteret
Halvor Langseth
Forbundssekretær. Fellesforbundet
Tor Lunde Larsen
Seniorrådgiver. Norges forskningsråd
Monica Larsson
Daglig leder. Norsk Rockforbund
Jørgen Leegaard
Kompetansedirektør. Byggenæringens Landsforening
Iver Jan Leren
Fagleder. Rogaland fylkeskommune, Karriereporten
Anne K. Eggen Lervik
Prosjektleder. HSH
Stine Lien
Rådgiver. Husbanken
Kari Mærøe Lier
Arbeidslivssjef. NITO
David Christoffer Lier
Forsker. NIBR
Truls Lie
Le Monde diplomatique
Runar Lie
Seniorrådgiver. NAV Arbeidslivssenter Buskerud
Kjersti Lillebø
Forsker. SIFO
Ruth Lillegraven
Seniorrådgiver. Samferdselsdepartementet
Siv Hilde Lindstrøm
Avdelingsdirektør. Kunnskapsdepartementet
Hedda Lingaas Fossum
Student. UiO Institutt for statsvitenskap
Håvard Lismoen
Utreder. NITO
Arnt-Einar Litsheim
Leder. Finansforbundet
Eli Ljungren
Førstesekretær. Hotell og Resaturantarbeiderforbundet
Kari Mette Lullau
Seniorrådgiver. Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunikasjonsdirektør. Utdanningsdirektoratet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Henriette Lunde
Fafo
Kristen Lund
Student. UiO Økonomisk Institutt
Gina Lund
Avdelingsdirektør. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Roy Lund
Siemens AS
Monica Lund
Seniorrådgiver. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Cecilia Lyche
Rådgiver. Utdanningsdirektoratet
Ivar Lødemel
Professor. Høgskolen i Oslo
Espen Løken
Fafo
Ingrid Steen Malt
Sekretariatsleder HF-NHO. NHO
Roland Mandal
Fafo
Lars Mannsåker
Spesialrådgiver. Oslo kommune
Marion Marmorat
Fafo
Jens Maseng
Prosjektleder. Nordisk Ministerråd
Nina Melsom
Avdelingsdirektør. NHO
Ole-Wilhelm Meyer
Adm. direktør. Sparebank 1 Livsforsikring
Inger Elisabeth Meyer
Underdirektør. Utenriksdepartementet
Else Michelet
Produsent. NRK
Tove Midtsundstad
Fafo
Laura Elaine Mitchell
Fafo
Eli Moen
Forsker 1. Handelshøyskolen BI
Elisabeth Skarsbø Moen
VG
Svein Erik Moen
Fafo
Toralv Moe
Spesialrådgiver. Oslo kommune Barne- og familieetaten
Kathinka Mohn
Advokat og forhandler. Parat
Leif Moland
Fafo
Astrid Moldestad
Seniorrådgiver. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
John Monks
Generalsekretær. European Trade Union Confederation
André Mundal
Førstekonsulent. Utenriksdepartementet
5
Ida Munkeby
Direktør. Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Kjersti Oland
Kai Rune Myhrer
Spesialrådgiver. Oslo kommune, Utviklings og kompetanseetaten
Gro Møllerstad
Fafo
Daglig leder. Kirkens Bymisjon Oslo, Batteriet
Dag Olberg
Hodejegerne
Ellen Mossin Olesen
Fafo
Gunn Ovesen
Seniorrådgiver. Direktoratet for forvaltning og IKT
Joakim Palme
Fafo
Wenche Paulsrud
Seksjonsleder - Europa. LO
Jon Pedersen
Avdelingsledert. Handel og Kontor i Norge
John Lauring Pedersen
Stipendiat. UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Paal Richard Peterson
Fafo
Bjørn Pettersen
Informasjonsansvarlig. Landbrukets Arbeidsgiverforening
Bente Pettersen
Seniorforsker. Sintef, Teknologi og samfunn
Ivar F. Pettersen
Divisjonsdirektør. Utdanningsdirektoratet
Silja Pettersen
avdelingsleder. Mølla Kompetansesenter
Erik Prytz
Fagsjef Kollektiv pensjon. Statens Pensjonskasse
Peter Raaum
Seniorrådgiver. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Inger Lise Rasmussen
Seniorrådgiver. Statistisk sentralbyrå
Inger-Anne Ravlum
Forbundsleder. Norsk Sykepleierforbund
Johan Elvemo Ravn
Professor. Norges Handelshøyskole
Stein Reegård
Rådgiver. Arbeidslivssenteret i Buskerud
Kaja Reegård
Fafo
Stina Reksten
Fafo
Ulf Rikter-Svendsen
Direktør Arbeidsliv. NHO Service
Svein Ringstad
Forbundssekretær. Norsk Jernbaneforbund
Jan Otto Risebrobakken
Patient Advocacy Manager. GlaxoSmithKline
Cathrine Aasen Roksvåg
Seniorrådgiver. Nærings- og handelsdepartementet
Jarle Roth
Seksjonssjef. Statistisk sentralbyrå
Jill Rubery
Rådgiver. LO
Bjørn Rudå
Spesialrådgiver. Norges forskningsråd
Elisabeth Rønning
Marjan Nadim
Eivor Nebben
Kristine Nergaard
André Nerheim
Kjetil Neskvern
Heidi Nicolaisen
Roy A. Nielsen
Petter Nilsen
Tore Nilssen
Hege Nilssen
Harald Holm Nilssen
Jan Fredrik Nordby
Kristina Nordlund
Tor Morten Normann
Lisbeth Normann
Victor Norman
Lisbeth Norøm
Bjørn Nuland
Torgeir Nyen
Terje Nygaard
Kjell Næss
Elisabeth Næss
Randi Næs
Elisabeth Nørgaard
Dag Odnes
Bjørg Ofstad
Gunn Olander
Forbundsleder. Delta
6
Faglig leder. Reaktorskolen
Innovasjon Norge
Daglig leder. Instituet för Framtidsstudier
Fagsjef. YS
Fafo
Adm.dir.. Norstat
Generalsekretær. Norges Døveforbund
Prosjektleder. KS
Fafo
Direktør. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Rådgiver. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Generalsekretær. NITO
Nyhetsredaktør. Dagbladet
Forbundsleder. Negotia
Avdelingsdirektør. Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Seniorforsker. Sintef, Teknologi og samfunn
Avdelingsleder. LO
Fafo
Country Analyst. StatoilHydro ASA
Leder. Reform - Ressursenter for menn
Seniorrådgiver. NSB
Direktør for næringspolitikk. Storebrand ASA
Politisk rådgiver. Tekna
CEO. Umoe Industri AS
Professor. University of Manchester
Rådgiver. Fagforbundet
Seniorrådgiver. Statistisk sentralbyrå
Inger-Janne Rørstad
Valborg Skovholt
Randi Røvik
Harald Skulberg
Statens Pensjonskasse
Rådgiver. Fagforbundet
Tor Saglie
Arbeids- og velferdsdirektør. NAV
Robert Salomon
Forsker. AFI
Tapio Salonen
Professor. Växjö Universitet
Gladys Sanchez
Sosialkonsulent. Norges Handikapforbund
Camilla Sandbakken
Politisk rådgiver. Kirkens nødhjelp
Siri Sandbu
Seniorrådgiver. Husbanken
Knut Arne Sanden
Sekretær. LO-kontoret i Brussel
Anne Lene Dale Sandsten
Fafo
Liv Sannes
LO
Saskia Sassen
Professor. Columbia University
Lill Scherdin
Seniorforsker. UiO Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Åshild Schmidt
Samfunnskontakt. NHO Service
Ingrid Schulerud
Prosjektleder. Utenriksdepartementet
Ellen Seip
Departementsråd. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Åsmund Arup Seip
Fafo
Birgitte Wohl Sem
Seniorrådgiver. Kommunal- og regionaldepartementet
Steinar Simonsen
Organisasjonsjef. NITO
Hilde Singsaas
Statssekretær. Statsministerens kontor
Svein Sjøberg
Professor. UIO Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling
Rannveig Skansen
Seniorrådgiver. Husbanken
May-Len Skilbrei
Fafo
Sol Skinnarland
Fafo
Tarjei Skirbekk
Rådgiver. Stortinget
Kristian Skjølaas
Director Industrial Affairs. NHO
Jarle Skjørestad
Seksjonsleder. Stortingets utredningsseksjon
Roar Skogstad
Daglig leder. Labore AS
Rolf Andreas Skomsvold
Generalsekretær. Pensjonskasseforeningenes Fellessekretariat
Knut Rosendahl Skotner
Fagsjef. Norsk Industri
Seniorrådgiver. NAV Økonomiteneste
Fagsjef. Utdanningsforbundet
Margaret Slettevold
Underdirektør. Utenriksdepartementet
Nina E. Smeby
Ass HR direktør. Storebrand ASA
Thomas Smedsrud
Daglig leder. Mandag Morgen
Jacqueline Smith
Forbundsleder. Norsk Sjømannsforbund
Tor-Arne Solbakken
LO-sekretær. LO
Anita K. Solhaug
1. nestleder. Norsk Tjenestemannslag
Henning Solhaug
Forbundssekretær. EL & IT Forbundet
Haakon Solheim
Seniorrådgiver. Norges Bank
Kristen Sollesnes
Spesialrådgiver. Spekter
Dag Solumsmoen
Seniorrådgiver. Direktoratet for forvaltning og IKT
Ingunn Stangeby
Spesialrådgiver. Norges forskningsråd
Benedicte Stavnum
Seniorrådgiver. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Karen Sophie Steen
Advokat. LO
Tor Steig
Sjefsøkonom. NHO
Åsa Steinsvik
Avdelingsdirektør. Barne- og likestillingsdepartementet
Randi Ellinor Stensaker
Kartellsekretær. LO Stat
Dag Stenvoll
Rokkansenteret
Steinar Stjernø
Høgskolen i Oslo
Torgeir Stokke
Fafo
Camilla Stoltenberg
Assisterende direktør. Nasjonalt folkehelseinstitutt
Tove Storrødvann
Generalsekretær. Akademikerne
Janne Strandrud
Rådgiver. Helsedirektoratet
Jan Tore Strandås
Leder. Fagforbundet
Christian-Marius Stryken
Kommunikasjonssjef. Unio
Astrid Strøm
Avdelingsleder. Norges Handikapforbund
Per K. Støle
direktør internasjonal. SIVA - Selskapet for industrivekst s.f.
Jonas Gahr Støre
Utenriksminister. Utenriksdepartementet
Eli Eriksen Sveen
Fafo
7
Levi Svenningsson
Oddbjørn Tønder
Kari Sverdrup
Espen Tørum
Seniorrådgiver. Arbetarrörelsens Tankesmedja
Fysioterapeut. Oslo kommune
Per Syversen
Utdanningsrådgiver. LO
Oddrun Sæter
Professor/forskningsleder. Høgskolen i Oslo
Jane Brekkhus Sæthre
Nestleder. Norsk Jernbaneforbund
Steinar Sættem
Rådgiver. NAV Drift og utvikling
Karl Haakon Sævold
Kommunikasjonssjef. Delta
Tone Sønsterud
Nestleder. LO Stat
Olve Sørensen
Seniorrådgiver. Norad
Fred-Olav Sørensen
Spesialrådgiver. Kommunal- og regionaldepartementet
Pål Sørgaard
Avdelingsdirektør. Kunnskapsdepartementet
Stig Erik Sørheim
Rådgiver. Helsedirektoratet
Marit Sørvald
Sosiolog/partner. Nordic Consulting group AS
Pål Tangen
Forhandlingsleder/Advokat. Norges Rederiforbund
Kai Tangen
Forhandlingssjef. Delta
Unni Teien
Rådgiver. Utdanningsdirektoratet
Petter Teigen
Spesialrådgiver. Finansforbundet
Karin Beate Theodorsen
Internasjonal sekretær. LO
Beate Thoresen
Rådgiver. Norsk Folkehjelp
Morten Thornquist
Spesialrådgiver. Norges forskningsråd
Dag Einar Thorsen
Stipendiat. UiO Institutt for statsvitenskap
Espen Thorud
Seniorrådgiver. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Trond Erik Thorvaldsen
Informasjonssekretær. Norsk Arbeidsmandsforbund
Anne Thurmann-Nielsen
Journalist. Dagbladet
Are Tomasgard
Spesialrådgiver. Industri Energi
Tone Poulsson Torgersen
Seniorrådgiver. Helsedirektoratet
Heidi Trondsen
Rådgiver. Arbeids- og velferdsdirektoratet
Sissel Trygstad
Fafo
Sverre Try
Seniorrådgiver. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Anita Tunold
Head of External Affairs. GlaxoSmithKline
8
Avdelingsdirektør. Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fagsjef. Finansnæringens Hovedorganisasjon
Anne-Mette Ullahammer
Avdelingssjef. Manpower AS
Inger-Ann Ulstein
Spesialrådgiver. Norges forskningsråd
Vibeke Ulvin
Nestleder. Finansforbundet
Odd Bjørn Ure
Fafo
Tanja Ustvedt
Økonomisk rådgiver. Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Rolf Utgård
Utgård Rådgivning
Asbjørn Valheim
Underdirektør. Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Elisabeth Varland
Rådgiver. Barne- og likestillingsdepartementet
Ellen Veie
Spesialrådgiver. Norges forskningsråd
Anders Venger
Direktør. Telenor ASA
Thomas Vermes
Journalist. ABC Startsiden
Kjell Vesterås
Daglig leder. Konseptmestring
Henrik Vigh
Seniorforsker. Københavns universitet
Katrine Vinnes
Politisk rådgiver. Tekna
Jeremy Waddington
Professor. University of Manchester
Reidunn Wahl
Forbundssekretær. EL & IT Forbundet
Grete Johanne Wangen
Leder for fag og utvikling. Mølla kompetansesenter
Sissel Weholdt
Faglig sekretær. Handel og Kontor i Norge
Arne Westeng
Administrerende direktør. Bayerngas Norge
Hilde Widerøe
Leder for kommunikasjon. Abelia
Katrine Mauseth Woll
Høgskolelektor. Diakonhjemmets Høgskole
Anne Mette Ødegård
Fafo
Cecilie Øien
Fafo
Tina Østberg
Fafo
Andreas Østby
Redaktør. Pax Forlag
Morten Øye
Leder. LO Stat
Knut Øygard
Forbundssekretær. Fellesforbundet
Lisbeth Øyum
Seniorforsker. Sintef, Teknologi og samfunn

Similar documents