Protokoll fra årsmøtet i MUIL 13 februar 2015

Comments

Transcription

Protokoll fra årsmøtet i MUIL 13 februar 2015
Protokoll fra årsmøte
Manndalen ungdoms- og idrettslag
Tid: Fredag 13. februar 2015, kl. 1900
Sted: Senter for nordlige folk
Frammøtte:
Hildegun Myrland, Bjørn Inge Mo, Anita Lervoll, Siw Tuoremaa, Katrine
Isaksen Lyngstad, Monica Wennberg, Anders Furuseth, Helge Vatne, Eva
Fossli, Arnt Fossli, Ellen Dalvik, Bård-Gunnar Hansen, Henning Hansen, Kurt
Isaksen, Inghild Blomstereng, Bernt Lyngstad, Klemet Anders Sara, Martin
Mandal, Gunnlaug O. Isaksen
Sak 1/15 Godkjenning av saksliste og møteinnkallelse
Årsmøtet hadde ingen merknader.
Innkalling og saksliste godkjent. Enstemmig vedtatt!
Sak 2/15 Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
Bernt Lyngstad ble foreslått som møteleder. Enstemmig vedtatt!
Klemet Anders Sara ble foreslått som sekretær. Enstemmig vedtatt!
Bjørn Inge Mo og Katrine Isaksen Lyngstad ble foreslått til å skrive under
protokollen. Enstemmig vedtatt!
Sak 3/15 Årsmeldinger
Kommentar fra Henning Hansen:
Det bør opprettes et eget ansvar for turrennet og egen årsmelding. Dette for
å ha bedre kontroll med turrennets inntekter og utgifter.
Kommentar Monica Wennberg:
Skjer veldig mye bra i MUIL. Kjempebra!
Øvrige kommentarer:
Manglende lys i lysløypa blir rettet på i løpet av 2015.
Det bør vurderes å koble ballbingen og sykkelløypa på samme prosjektet
med å bytte armaturer i lysløypa.
Anleggsgruppa mangler årsmelding. Barneidrettsgruppa mangler
årsmelding.
Leder foreslår at årsmeldingene tas til etterretning. Enstemmig vedtatt!
Sak 4/15 Regnskap
Leder gikk i gjennom regnskapet.
Overskuddet for 2014 viser kr. 171.000,-.
Inntektene fra 2013 til 2014 har gått ned, men samtidig har MUIL redusert
kostnadene. Dette gjelder spesielt for fiskefestivalen som i 2014 gikk med
overskudd på kr. 485.000,-. Dette skyldes betydelige reduserte kostnader
for fiskefestivalen fra 2013 til 2014. 2013 var således et jubileumsår hvor
det var bestemt å satse ekstra for å markere 20-års jubileum.
Økt medlemstall fra ca. 180 i 2013 til 275 i 2014 har også gitt økte inntekter
fra kr. 23.000,- til kr. 32.200,-.
Noe av økt medlemstall er Taekwondo, A-laget fotball og flere medlemmer
utafor bygda.
Kommentar fra Bård-Gunnar Hansen:
Fotballgruppa samler inn øremerkede midler til Norway-cup. Spørsmål er
om alle undergrupper kan gjøre dette? Prinsipp, kan alle grupper gjøre
dette. Man bør ha retningslinjer på hvordan man bruker fellesskapets
midler, og hva man kan samle midler til utenom.
Viser til revisjonen som påpeker skatt av honorar. Dette følges opp ved
framtidige arrangement.
Leder foreslo at regnskapet for 2014 godkjennes. Enstemmig vedtatt!
Sak 5/15 Kontingent/egenandeler
Årsmøtet sette samme satser for kontingent og egenandeler som i 2014.
Enstemmig vedtatt.
Dette er satsene for 2015:
Støttemedlemskap:
Kr. 100,-
Enkeltperson medlemskap:
Kr. 200,-
Husstand med 1-3 medlemmer:
Kr. 300,-
Husstand med 4 medlemmer:
Kr. 400,-
Husstand med 5 medlemmer eller flere: Kr. 500,Ingen egenandeler er fastsatt.
Sak 6/15 Revidering av anleggsplanen 2013-2016
Bjørn Inge informerte om bassengrenovasjon i Manndalen. Kommunen har
sagt seg villig å stille med drift av bassenget med kr. 300.000,- i året.
MUIL var med i en gruppe for å få bassenget i drift igjen, men trakk seg fra
det arbeidet.
Bjørn Inge mener at det er siste sjanse for å få bassenget i drift igjen i
Manndalen.
Ellen Dalvik, viktig å starte opp et selskap som jobber videre med arbeidet,
viktig med tanke på bygging av større slalåmbakke.
Anita Lervoll, man må vite eksakt tall på drifta framover i tid.
Ellen Dalvik, bassengutvalget skal jo jobbe fram en driftsplan for dette.
Monica Wennberg, viktig å tenke på barnehagen og skolen, og at dette er et
tilbud til våre barn.
Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å jobbe videre med bassengsaken.
Styrets forslag til anleggsplanen for 2013-2016 godkjennes med tillegg fra
Anita Lervoll om å legge til Skatepark/BMX-løype. Enstemmig vedtatt!
Sak 7/15 Valg
Leder av valgkomiteen, Helge Vatne presenterte komiteens forslag til
hovedstyre og undergrupper i MUIL.
Forslag om at lederen i undergruppene skal sitte i hovedstyret. Dette for å
gi kort kommunikasjonsvei for oppfølging av gruppenes arbeid.
Det foreslås at Olav Vatne blir regnskapsfører og Lisa Vangen håndterer
fakturaer og post.
Årsmøtet foreslår Olivia Fossli som medlem av ungdomsgruppa og at
sykkelgruppa tar inn to ungdommer som medlemmer
Taekwondogruppa velges lørdag 14.feb.
Valgkomiteens forslag med årsmøtets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt!
Dette utgjør styret og undergruppene i MUIL for 2015:
Hovedstyret
Mobil
E-post
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, leder
48 15 95 95
[email protected]
Inghild Blomstereng, nestleder
90 01 28 50
[email protected]
Tom Hugo Furuseth, styremedlem
95 82 83 04
[email protected]
Kine R Solberg, sekretær
99 29 80 11
[email protected]
Gunnlaug O Isaksen, styremedlem
94 03 21 20
[email protected]
Henrik Olsen (Taekwon-Do)
90 77 52 19
[email protected]
Siw Tuoremaa (Trimgruppa)
90 80 79 43
[email protected]
Tom G. Isaksen (Ungdomsgruppa)
92 05 39 14
[email protected]
Kine Brustrøm (Barneidrettsgruppa)
92 62 82 13
[email protected]
Even Steinlien (Anlegg/alpin)
93 83 04 97
[email protected]
Helge Vatne (Sykkelgruppa)
90 57 04 51
[email protected]
92 21 91 63
[email protected]
Lisa Vangen, adm.stilling
91 10 40 59
[email protected]
Fiskefestivalstyret 2015
Mobil
E-post
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
48 15 95 95
[email protected]
Kurt Isaksen
95 78 51 81
[email protected]
Caroline Vatne
92 89 92 74
[email protected]
Helge Vatne
90 57 04 51
[email protected]
Tom Hugo Furuseth
95 82 83 04
[email protected]
Jorunn Løkvold
92 01 35 67
[email protected]
Skigruppa
Mobil
E-post
Martin Manndal
91 33 77 07
[email protected]
Bård Gunnar Hansen
90 80 83 66
[email protected]
Martin Solberg
90 09 20 63
[email protected]
Randi Stenseth
41 68 88 30
[email protected]
Fotballgruppa
Mobil
E-post
Trimgruppa
Mobil
E-post
Siw Tuoremaa, leder
90 80 79 43
[email protected]
Eirin Isaksen
95 87 93 99
[email protected]
Berton Bucht
41 20 81 37
[email protected]
Katrine Isaksen Lyngstad
99 64 59 15
[email protected]
Øystein Pettersen
91 88 47 34
[email protected]
Jonny Manndal
93 89 70 85
[email protected]
Leder av skigruppa
Leder av fotballgruppa
Regnskapsfører
Olav Vatne
Faktura- og posthåndtering
Oppmann/lagleder G8
Oppmann/lagleder G10
Oppmann/lagleder J10
Oppmann/lagleder G12
Oppmann/lagleder J12
Oppmann/lagleder G14
Oppmann/lagleder J14
Oppmann/lagleder A-lag
Ungdomsgruppa
Mobil
E-post
Tom Gunnar Isaksen, leder
92 05 39 14
[email protected]
Ola Nesset Isaksen
97 15 90 85
[email protected]
Jonas Vatne
40 28 46 29
[email protected]
Sindre Furuseth
90 58 92 99
[email protected]
Olivia Fossli
90 92 11 49
[email protected]
Barneidrettsgruppa
Mobil
E-post
Kine Brustrøm, leder
92 62 82 13
[email protected]
Hege Andrea Hansen
95 96 89 22
[email protected]
Ludvik Nilsen
47 66 20 56
[email protected]
Alpingruppe/anleggsgruppe
Mobil
E-post
Even Steinlien, leder
93 83 04 97
[email protected]
Bjørn Hallvard Seljeskog
95 79 41 52
[email protected]
Klemet Anders Sara
41 40 85 46
[email protected]
Sten Terje Solbakken
95 13 78 52
[email protected]
Sykkelgruppa
Mobil
E-post
Helge Vatne, leder
90 57 04 51
[email protected]
Espen Nordeng
91 00 31 33
[email protected]
Øystein Oldervoll
99 53 03 55
[email protected]
Nils Arne Karlsen
95 16 07 94
[email protected]
Taekwondogruppa
Mobil
E-post
Henrik Olsen, leder
90 77 52 19
[email protected]
Marita Pedersen, økonomi
93 61 92 70
[email protected]
Rolf Pedersen, utstyr/innkjøp
91 75 14 69
[email protected]
Revisorer
Mobil
E-post
Fred Are Nilsen
97 96 06 25
[email protected]
Valgkomiteen
Mobil
E-post
Yvonne Eriksen
92 49 50 39
[email protected]
Lisa Marie Pedersen Solbakken
95 75 12 29
[email protected]
Helge Vatne
90 57 04 51
[email protected]
Ungdomsrep.
Ungdomsrep.
Reidun Helene Mo, sekretær
Therese Johnsen, sosiale
-
Sak 8/15 Innkommende forslag
1)
Fra skigruppa ved Bård Gunnar Hansen.
Ref. til hovedstyrets forslag pkt. 3.
2)
Fra Nils Solbakken – om innkjøp av snøkanon til å produsere
kunstsnø.
Får svar i forhold til alpinbakkeprosjektet. Ikke aktuelt til innkjøp foreløpig.
3)
Hovedstyret – Reisekostnader
Alle grupper lager en årsplan, hvor og hvilke tiltak gruppa skal delta på.
Hovedstyret vedtar hvilke arrangement/samling/turnering etc. som MUIL
dekker reisekostnader på. Reisekostnader inkluderer kjøring,
påmeldingsavgifter og overnatting.
Hovedstyrets forslag til nye retningslinjer for dekning av reisekostnader ble
enstemmig vedtatt!
4)
Hovedstyrets forslag – Aktivitetsplan utarbeides for undergruppene.
Enstemmig vedtatt!
5)
Hovedstyrets forslag – Fotballgruppa i MUIL dannes av
oppmenn/lagledere for hvert fotballag. Enstemmig vedtatt!
6)
Hovedstyrets forslag – Formålsdokument lages av hver undergruppe.
Enstemmig vedtatt!
Møtet hevet kl. 2200.
Bjørn Inge Mo (s.)
Katrine Isaksen Lyngstad (s.)