Pilot meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter

Transcription

Pilot meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter
Pilot for meldingsutveksling
mellom offentlige virksomheter
Høringsmøte
22.5.15
Om Piloten
Oppfølging av anbefalingen fra
forprosjektrapporten (2015:3)
Samarbeid mellom KS,
Brønnøysundregistrene og Difi
©JMfoto.no
Skal foregå i produksjonsmiljø på
tvers av forvaltningsnivå
Overordnet løsningsskisse
Målsetninger
Praktisk erfaring med integrasjonspunktet
Støtte for flere transportinfrastrukturer
Samarbeid med Brønnøysundregistrene om
digital adresseinformasjon for virksomheter
Se på sammenheng med andre typer
meldingsutveksling
Legge grunnlaget for fullskala produksjonssetting
Starte på bar bakke?
Starte på bar bakke?
Bygger videre på «praktiske prøver»
(Proof of Concept)
Henter inspirasjon fra CEF eDelivery DSI
(Oxalis og SML/SMP)
Gjenbruk av etablerte grensesnitt, komponenter
og infrastrukturer
BEST/EDU/GeoIntegrasjon
Altinn
AS4 (eSENS)
Pilotens produkter
Produkt
Risikoanalyse
Løsning for adresseinformasjon
Forvaltningsregime for integrasjonspunktet
Valg av tekniske grensesnitt
Vurdering om standardisering av meldingsformat
Sammenheng med CEF eDelivery DSI
Løsningsarkitektur
Strategi for utbredelse
Programvare
Testscenarioer og testresultat
Parallelle transportinfrastrukturer
Sluttrapport
Faser i piloten
• Etablering av pilot og innfasing av virksomheter
Fase 1 • 15.5.15 – 1.9.15
• Pilot i drift
Fase 2 • 1.9.15 – 1.12.15
• Overgang permanent drift
Fase 3 • 1.12.15 – 1.6.16

Similar documents