Vinduer og dører - Eikås Hytter & Hus

Transcription

Vinduer og dører - Eikås Hytter & Hus
2015
Om oss
Eikås Hytter & Hus leverer
utelukkende helnorske
produkter og står for kvalitet
gjennom hele prosessen.
Byggematerialene henter vi
fra lokalt sagbruk, solide og
gjennomtestet. Våre hytte
modellene har et
gjennomtenkt design
forankret i tradisjonsrik
byggeskikk.
Vi hjelper våre kunder
gjennom hele byggeprosessen
enten du vil bruke egne
håndverkere eller våre
samarbeidspartnere, Eikås
Hytter & Hus tilbyr det beste
resultatet til riktig pris.
Eikås Hytter – Helnorsk hyttedrøm
Eikås Hytter og Hus AS
www.eikas.no
1
Panel typer
Vegger alle rom (unntatt badstue/utv. boder):
n Slettpanel Furu - 14x145mm, stående
¨ Liggende panel
Vegger/tak i badstue og boder:
n Faspanel Gran - 12x120mm, stående
¨ Liggende panel
Tak i alle rom (unntatt badstue/utv. boder):
n Skyggepanel - 14x145mm
¨ Vegger
Vegger i stue, kjøkken, gang og vindfang:
¨ Falset Furu panel - 21x195mm, liggende
¨ Stående panel
n Standard
¨ Tilvalg
Eikås Hytter og Hus AS
www.eikas.no
2
Listverk
<<
n
¨
¨
¨
¨
Kombilist 10x58 furu
Kombilist 12x70 furu
Ferdig malt S 0502-Y
Taklist profilert hulkil 20x68
Ferdig malt S 0502-Y
n Standard
¨ Tilvalg
n
¨
Taklist dobbel skygge 21x34
Ferdig malt S 0502-Y
¨
¨
¨
Kombilist profilert 15x70
Kombilist profilert 21x95
Ferdig malt S 0502-Y
Eikås Hytter og Hus AS
www.eikas.no
3
Vinduer og dører
n
n
n
n
n
n
¨
Hoveddør
Boddør
Balkongdør
Innerdør
Vinduer
Trapp
Badstue dør
For modell Sandefjord
n Hoveddør
n Boddør
n Balkongdør
n Vinduer
¨
n
Sporfrest kompaktlaminat med vindu, slett bakside
Sporfrest kompaktlaminat uten vindu, slett bakside
HDF brystning med klipssprosse på vindu. Inkl. vindbrems
Furu hel tre ubehandlet m/3 speil
Fabrikk malt S0502-Y med klipssprosse på vindu, toppsvingt
Furu hel-tre ubehandlet
Furu hel-tre ubehandlet m/lite vind
Kompaktlaminat slett dør med vindu
Kompaktlaminat slett dør uten vindu
Kompaktlaminat uten sprosser
Fabrikk malt S0502-Y uten sprosser
Tilvalg farger vinduer og utvendige dører:
S 0502-Y
6040-R90B
8020-G10Y
4060-Y80R
Standard NCS fargekoder
n Standard
¨ Tilvalg
Eikås Hytter og Hus AS
www.eikas.no
4
Romskjema
SJØ
Gulv
Vegger
n
Listverk gulv
Listverk
vindu/dør
Material
tak
Listverk
tak
Stue
¨
Støpt
plate
Kjøkken
¨
Støpt
plate
VF
¨
Støpt
plate
Gang
¨
Støpt
plate
Soverom I
¨
Støpt
plate
Bad
¨
Støpt
plate
Vaskerom/
teknisk
¨
Støpt
plate
n
Badstue
¨
Støpt
plate
n
Bod ute
isolert
¨
Støpt
plate
Bod inne
isolert
¨
Støpt
plate
Bod ute
kald
¨
Støpt
plate
Loft stue
n
Spongulv
22mm
n
n
Slett p.
Stående
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
Soverom II
n
Spongulv
22mm
n
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
Soverom III
n
Spongulv
22mm
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
Gang loft
n
Spongulv
22mm
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
Bad loft
n
Spongulv
22mm
Slett p.
14x145
Stående
Slett p.
14x145
Stående
Slett p.
14x145
Stående
Rupanel
/EPS
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
Bod loft
n
Spongulv
22mm
n
n
Kombilist
10x58
n
Faspanel
12x120
n
Kott loft
¨
n
¨
Faspanel
14x145
Stående
¨
¨
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
¨
n
n
n
n
n
n
n
Slett p.
14x145
Stående
Slett p.
14x145
Stående
Slett p.
14x145
Stående
Slett p.
14x145
Stående
Slett p.
14x145
Stående
Rupanel
/gips
(klar for
fliser)
Rupanel
/gips
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
¨
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
¨
n
Kombilist
10x58
n
Skygge p.
14x145
n
Dobbel
skyggelis
t
Faspanel
12x120
Liggende
Faspanel
12x120
Liggende
Slett p.
14x145
Liggende
n
Kombilist
10x58
n
Kombilist
10x58
n
Faspanel
12x120
n
n
Kombilist
10x58
n
Profilert
15x70
n
Faspanel
12x120
n
n
profilert
15x70
n
Slett list
10x70
n
Skygge p.
14x145
n
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
¨
¨
¨
Kombilist
10x58
¨
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Dobbel
skyggelis
t
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Revidert 01.02.15
Eikås Hytter og Hus AS
www.eikas.no
5
Byggesettbeskrivelse:
Sjø
Våre byggesett er basert for støpt plate med isolert grunnmur.
Yttervegger:
§
Svillemembran – Plastfolie 0,15mm
§
Bunnsvill, stender, spikerslag - 36 x 148 mm plank
§
Vannstokk m/dryppnese mot terrasse - imp.
§
Toppsvill 2 stk 36 x 148 mm plank
§
Yttervegger fores på innvendig med 48x48mm
§
Bæring over vindus - /døråpninger
§
Vindsperre 11mm asfaltplate
§
Sløyfer 11x36mm - utlekting 23x48mm/36x48mm
§
Musestopp
§
Utvendig kledning, Dobbelfalset, 19x148mm gran
§
Isolasjon 150mm + 50mm proff
Tak:
Demisjonert for shingel og snølast 3,5 kN/m2
§
Mønsås limtre, åser og utstikk
§
Krysslufting under rupanel 48mm
§
Duk til vindsperre
§
Taksperre 48x198/248mm plank
§
Isolasjon A 250mm proff
§
Nødvendig nedlekting for isolasjon i yttertak
§
Plastfolie 0,15mm
§
Elektrikerlekter i tak (flat himling)
§
Pannebord / Vindski 22x148/198mm imp.
§
Solbord 22x148mm imp.
§
Undertak rupanel 18x120/145mm
§
Nortett shingel – sort skrå
§
Takrenner sort stål, komplett med beslag og nedløp
Ytterdører og Vinduer:
§
Hoveddør med vindu sporfrest - fiskebensmønster
§
Bod dør i samme utførelse, uten vindu
(Leveres uten vrider)
§
Balkong dør m/luftesperre
§
Vinduer iht. Tek10, fast/sidehengslet m/utenpåliggende
sprosse og ventil
§
Alle vinduer og dører leveres med løse ubehandlede
foringer tilpasset veggtykkelse
Standard farger vinduer og utvendige dører:
§
Hvit:
NCS S0502-Y
Terrasser:
§
Bunndrager 98x198mm imp. plank
§
Bjelkelag 48x148mm imp. plank
§
Terrassegulv 28x120mm imp.
§
Rekker 48x48mm imp. til rekkverk
§
Rekkverksstolper 4`x 4` slette
§
Balkongrekke 34x145mm imp.
Innervegger:
§
Stendere, bunnsvill, spikerslag 36x98mm, eller bredde
som vist på tening.
§
Toppsvill 2 stk 36x98mm, eller bredde som vist på
tegning.
§
Isolasjon B kvalitet, tykkelse som på vegg.
§
Ubehandlet løse foringer til innvendige dører
§
Badstueventiler for inn/ut luft
§
Spikerslag for stående panel
Innvendige paneler og listverk på vegg/tak:
Panel/plater og listverk er vist i romskjema
§
Furu 14x145mm slett panel - stående – i alle rom,
(unntatt boder)
§
Furu 14x145mm Skyggepanel i alle tak
§
Gran 12x120mm Faspanel til vegg/tak i badstue og
boder
§
Fotlist og 10x58mm Kombilist furu i alle rom
§
Taklist 21x34mm dobbel skyggelist i alle rom
Innvendige dører:
§
Innerdører i ubehandlet furu heltre m/3 peiler
(Leveres uten vrider)
§
Badstue dør med helt glass
Modeller med loft:
§
Bjelkelag 48x148/ 198mm plank - Isolasjon B150 B200mm
§
Gulv loft - vannfast gulvspon 22mm
§
Trapp til loft. Åpen/tett, ubehandlet furu (eks.
montering)
Modeller med hems:
§
Bjelkelag 48x148/198mm plank - Isolasjon B100/150mm
§
Gulv hems – ubehandlet furugulv 21x142mm lagt
direkte på bjelkelag
§
Trapp/stige til hems – åpen, ubehandlet furu (eks.
montering)
Tjenester inkludert:
x Ferdig kappede bjelker, stendere, dragere og
sperrer/takstoler
x Pakking iht. detaljert material liste
x Ansvarlig for byggesøknad (Dispensasjon iht., avtalt
pris)
x Prosjektering i henhold til krav i Tek10
x Egen prosjektansvarlig ingeniør bygg gjennom
byggeprosessen
x FDV iht., krav
x Tegninger:
§
Byggemeldingstegninger – målestokk 1: 100
§
Arbeidstegninger – målestokk 1: 50
§
Detaljtegninger for byggeprosessen
For modellene Stavern:
§
Yttervegg - Isolasjon 200mm + 50mm Proff
§
Yttertak - Isolasjon 300mm + 50 mm Proff
§
Vinduer og dører - Tek 10 ihht boligkrav
Eikås Hytter og Hus AS
www.eikas.no
6
Tilvalg til byggesett:
Sjø
Våre byggesett er basert for støpt plate med isolert grunnmur.
Tilvalg gulv:
¨ Tilfarergulv som består av 0,2 mm plast, 36x98 mm
tilfarere og glava isolasjon B 100 mm.
¨ Bjelkelag på ringmur/pilarer som består av
svillemembran/grunnmurspapp, bjelkelag 48x248mm,
opplegg stubbgulv 19x100 mm imp., stubbgulvplater
m/klemlist, isolasjon A250mm, vannfast gulvspon
¨ Furugulv 21x142 mm ubehandlet
¨ Furugulv 21x142 mm behandlet m/hvitpigmentert lakk
Tilvalg yttervegger:
¨ 1. etg liggende kledning
¨ 2. etg. stående kledning
¨ Ekstra vindsperre i tillegg til 11mm utenpå vindsperre
¨ Villmarkskledning
¨ Terrasserekkverk av Villmarkskledning
¨ 22x198 Hugget stokk
¨ Ferdig grunnet kledning
¨ Ferdig behandlet m/dekkende farge (maskinbeiset)
¨ Ferdig behandlet m/beiset/transparent farge
(maskinbeiset)
¨ Fargevalg: Rørosrød, Brun, Dekkhvit, Tjærebrun (kun
transparent), Gammelbrun, Kullgrå
Tilvalg terrasser:
¨ Balkongrekke 48x198mm imp.
¨ Profilerte verandastolper 4`x10`med 36x68mm imp.
spikerslag
¨ Gelender utskåret 21x198mm imp. og gelenderknekter
¨ Bunndrager 98x248mm imp.
¨ Terrassegulv 28x120mm imp.
Tilvalg innervegger:
¨ Ekstra lydisolering i innervegger - gipsplater monteres
mot naborom
Tilvalg vindu og dører:
¨ Vindu, sidehengslet Isokitt m/ekte kittfals i ytterste
glass, ihht Tek10 - leveres kun hvitmalt/rødmalt
¨ Hoveddør med spesialdesign og vindu
¨ Boddør i samme utførelse, men uten vindu
¨ Vinduer og dører levert med spesialfarge/ ulik farge
innv./ utv. mot ekstra tillegg
¨ Vindbrems på balkongdører
¨
Farge:
¨
Tilvalg shingel tak:
Her blir dimensjoner for shingel og snølast på byggested
¨ Annen type shingel
Type:
Beh. foringer hoved-/bod dør
Beh. foringer vinduer
Farge:
¨
Beh. foringer balkongdører:
Farge:
Tilvalg torvtak:
Her blir dimensjonert for torvtak og snølast på byggested
¨ Alternativ I:
§
Knotteplast for torvtak
§
Torvstokk 50x150 uhøvla imp. inkl. kroker
§
Underlagspapp godkjent for torvtak
§
Undertak rupanel 18x120/145mm
¨ Alternativ II:
§
Levering av heilsveist tak membran, må ordnes av kunde
§
Levering av torv
§
Torvleverandør:
¨
¨
Takrenner i tre komplett m/stålbeslag og kjettingnedløp
Takrenner skjult bak torvstokk m/stål nedløp
(forutsetter membran)
Tilvalg takstein/skifer:
Her blir dimensjonert for snølast på byggested
¨ Fuglestopp, mønebånd
¨ Lekter 30x48mm imp. - Sløyfer 23x48mm imp.
¨ Underlagspapp
¨ Under tak, rupanel 15x120/145mm
¨
¨
Skarpenes dobbelkrum – Edel sort
Annen type takstein
Type:
¨
Malte foringer på innv. dører
Farge:
Tilvalg modeller med loft/hems:
¨ Trapp: Furu, malt i en farge
¨ Trapp: Trinn og topprekke i eik, resten furu malt
¨ Furugulv, 21mm + ullpapp til legging på spongulv loft
¨ Furugulv, 21mm behandlet + ullpapp til legging på
spongulv loft
Inngår ikke i leveransen:
§
Festemidler
§
Montering av innvendige trapper
§
Utvendige trapper, innvendige innredning og møbler
§
Innredning i badstue (Benker og gulvmateriell)
§
Pipe
§
Nøyaktig innmåling av bygget på tomt
§
Offentlige gebyrer i forbindelse med byggesøknad
§
Ventilasjonsanlegg
§
Beslag
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Revidert pr 20.02.14
Eikås Hytter og Hus AS
www.eikas.no
7

Similar documents