Velkommen - Morten Oppegaard

Comments

Transcription

Velkommen - Morten Oppegaard
Nettverkssamling for HR/personalsjefer i Akershus
4. desember 2015
Programkomite for denne samlingen:
•
•
•
•
Øvre Romerike:
Nedre Romerike:
Follo:
Vest + FK:
• KS:
Kjetil Kokkim
Anne Vibeke Hellandsjø
Øyvind Kramer (leder)
Jostein Bø
Morten Oppegaard
Nannestad
Skedsmo
Ski
Asker
Program for HR/Personalsjefnettverk i Akershus 05.06.15
Tid
Tema
0900-0910
Velkommen.
10 min
Kort innledning.
0910-0950
Guide til god ledelse
40 min
KS utvikler et nytt ledelsesverktøy (lanseres 22. sept.)
Presentasjon av verktøyet, dialog og innspill.
Ny medarbeiderundersøkelse
Anne Margrete Fletre,
Fagsjef KS
KS utvikler ny medarbeiderundersøkelse (lanseres 21.
sept.) Presentasjon av undersøkelsen, dialog og innspill.
Pause
Tariff 2015 og 2016
Anne Margrete Fletre,
Fagsjef KS
45 min
Resultat av mellomoppgjøret 2015, nytt lønnssystem,
introduksjon til hovedoppgjøret 2016.
Hege Mygland
Avdelingsdirektør KS
30 min
Erfaringsdeling i grupper
Erfaringsdeling i grupper
1200-1300
1300-1330
Refleksjon og erfaringer fra nytt lønnssystem
Refleksjon og erfaringer etter lærerforhandlingene
Lunsj
Beregning av sykefraværstall
30 min
NAV vs KS metode for beregning av sykefraværstall.
Eirik Solberg
Fagsjef KS
1330-1345
Sykmeldt i jobb
15 min
NAV forsøksordning i Akershus.
1345-1400
1400-1430
Pause
Kommunereformen i Akershus
30 min
Status og pågående prosesser i Akershus.
1430-1500
Oppfølging fra forrige samling, evaluering av dagen,
innspill til neste samling.
30 min
Utviklingsprosjekt HR Norge (Follo), arbeidsgiverstrategi.
Innspill på temaer, dato og programkomite neste samling.
0950-1030
40 min
1030-1045
1045-1200
Foreleser
Morten Oppegaard,
Rådgiver KS
Hanne Børrestuen
Spesialrådgiver KS
Anne-Marie Vikla,
Prosjektdirektør, FM
Morten Oppegaard
Rådgiver KS
Refleksjon og erfaringer etter lærerforhandlingene
og nytt lønnssystem.
• Vi deler inn i to grupper:
– Lærerforhandlingene
– Nytt lønnssystem
• Gruppen diskuterer i 20 minutter:
– Hva var vanskelig i min kommune?
– Hva fikk vi til i min kommune?
– Hva bør kommunen(e) bli bedre til ved neste korsvei?
– Hvordan kan KS støtte kommunene enda bedre?
• Kort presentasjon i plenum (5 min pr. gruppe).
Arbeidsgiverstrategi 2014 - Akershus
Har besvart monitoren
Har vedtatt en
Ønsker å lage/revidere Jobbe/utvikle noe sammen
i 2013 og/eller i 2014? arbeidsgiverpolitikk? sin arbeidsgiverpolitikk? med andre i 2015? Evt hva?
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Øvre Romerike
Eidsvoll
X
Gjerdrum
Hurdal
X
X
Nei
X
X
X
X
X
X
Nannestad
X
X
Nes
X
X
X
Ullensaker
X
X
Aurskog-Høland
X
X
X
Ja
?
Fet
X
X
X
Ja
Læringsnettverk
Lørenskog
X
X
Nei
Nittedal
X
X
Rælingen
X
X
X
Nei
X
Nedre Romerike
Skedsmo
Sørum
X
X
X
X
X
X
X
Enebakk
X
X
Frogn
X
X
X
Nei
X
Follo
Nesodden
X
X
?
X
X
?
X
Oppegård
X
X
X
Ski
X
X
X
Vestby
X
X
X
Ås
X
X
Akershus FK
X
X
Asker
X
X
X
Nei
Bærum
X
X
X
Nei
Nei
Ja
X
Vest
X
Workshop