Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning

Comments

Transcription

Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning
Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning
Tirsdag 10. november 2015 i KS-Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Program
10.00 -10.05
Velkommen!
Avdelingsdirektør (medisinsk fagsjef) Mads Morten Nøjd
10.05 -10.45
Generell orientering om Norsk pasientskadeerstatning og pasientskadeordningen
Direktør Rolf Gunnar Jørstad
10.45 - 11.00
Pause
11.00 - 12.30
Vilkårene for erstatningsansvar
 Det alminnelige uaktsomhetsansvaret
 Pasientskadelovens ansvarsregler
Seniorrådgiver/advokat Jan Storvik
12.45 -13.30
Lunsj i restaurant Trakteriet
13.30 -14.30
Bevis- og årsakslære
Seniorrådgiver/advokat Jan Storvik
14.30 -14.45
Pause
14.45 -16.00
Rollen som sakkyndig for Norsk pasientskadeerstatning
Professor dr. med. Pål Øian og seniorrådgiver Sylvi Tennøe
16.00 - 16.15
Pause
16.15 - 17.00
Spørsmål, diskusjon, tilbakemeldinger
Avdelingsdirektør (medisinsk fagsjef) Mads Morten Nøjd
Målet med kurset er å kvalifisere og motivere spesialister som tar eller ønsker å ta sakkyndigoppdrag
for NPE.
Kurset godkjent av Den norske legeforening som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning, men egner seg også for sakkyndige i andre
helsepersonellkategorier.
Det er ingen kursavgift.
Vi tar inn ca. 80 deltakere. Ved fulltegning forbeholder vi oss retten til å prioritere deltakere i
spesialiteter der vi har særskilt behov for sakkyndige.