Kurs i offentlig helsearbeid

Comments

Transcription

Kurs i offentlig helsearbeid
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kurs i offentlig helsearbeid
For turnusleger i kommunehelsetjenesten
20.-21. oktober 2016 - Scandic Dyreparken Hotel
Dag 1
Tema
Foredragsholder
09:45-10:00
Registrering & velkommen
10:00-10:15
Hvorfor ha et kurs i offentlig helsearbeid?
Ass.fylkeslege Kjetil Juva
10.15-11:15
Ass.kommuneoverlege Eirik Abildsnes
11:15-11:30
Kommunikasjon og folkehelsearbeid - hvordan
kan legen medvirke til endret adferd?
Benstrekk
11:30-12:30
Tvungent psykisk helsevern
Overlege Eva Cecilie Orvin, SSHF
12:30-13:30
Lunsj
13:30-14:15
Samtykkekompetanse
14:15-14:30
Benstrekk
14:30-15:45
Seniorrådgiver Olav Eieland
Seniorrådgiver Sissel Tornes
15:45-16:00
Legen som portvakt I - helseattester /
førerkortsaker
Benstrekk og «noe å bite i»
16:00-17:00
Faglig forsvarlighet
17:00-17:30
Legerollen i forandring
Seniorrådgiver Olav Eieland
Fastlege Gunhild Stephansen
Forskningssjef Frode Gallefoss
Fastlege Runar Nørsett
17:30-18:00
«Noe å bite i» og forberedelse til…
18:00-19:30
…opplevelser i Dyreparken!
20:00
Middag
Dag 2
Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen
Ass. fylkeslege Styrk Vik
Tema
Foredragsholder
Taushetsplikt, taushetsrett, opplysningsplikt og
opplysningsrett - til det beste for pasienten?
Benstrekk
Seniorrådgiver Lasse Andersen
Ass. fylkeslege Kjetil Juva
11:10-11:30
Samhandling & pasientens helsetjeneste - hva
er nå det for noe…?
Benstrekk m/utsjekk
11:30-12:30
Smittevern
Preben Aavitsland, Epidemi AS og
kommuneoverlege Arendal kommune
12:30-13:30
Lunsj
13:30-14:10
Legen som portvakt II - sykmelding,
arbeidsevnevurdering, mv.
Benstrekk
Rådgiver Marianne T. Torkelsen, NAV
Kristiansand
Legen som portvakt II - sykmelding,
arbeidsevnevurdering, mv.
Utlevering av kursbevis & vel hjem!
Rådgiver Marianne T. Torkelsen, NAV
Kristiansand
Ass.fylkeslege Kjetil Juva
08:45-10:00
10:00-10:10
10:10-11:10
14:10-14:20
14:20-15:00
15:00