RAK-2016 program

Comments

Transcription

RAK-2016 program
Program
Regional avtalekonferanse – 2016
Felles for alle avtaleområder
Sted: Clarion Collection hotel The Edge i Tromsø
Tid: 5. – 6. september 2016
Program, mandag 5. sept. 2016
Møteleder: Paul Davies
Tidspkt.
Aktivitet
Innleder
11:00 – 11:30
Velkommen – praktisk informasjon
Paul Davies
11:30 – 12:00
Informasjon fra Hovedstyret
Vise President Trude
Skogesal
12:00 – 13:00
Lunsj
Alle
13:00 – 18:00
Sektorspesifikke program
Se egen oversikt
19:00 – 20:30
Orientering om nytt Norsk isgående
forskningsfartøy Kronprins Haakon Magnus
Sted: Konferansesalen Polar muset
Prosjektleder Øystein
Mikkelborg fra
Norsk Polarinstitutt
Middag (Steakers Tromsø)
Alle
21:00
Program, tirsdag 6. sept. 2016
Møteleder: Ingrid S. Aunegård
Tidspkt.
Aktivitet
Innleder
07:00 – 09:00
Frokost
Alle
09:00 – 09:15
Velkommen til dag to og medlemsforedrag
Alle
09:00 – 10:30
Kommunikasjon og konflikthåndtering
Eva Solem
10:30 – 10:45
Benstrekk og kaffepause
Alle
10:45 – 12:00
Kommunikasjon og konflikthåndtering
Eva Solem
12:00 – 13:00
Lunsj
Alle
13:00 – 14:00
En Bioingeniørs hverdag
Geir Lindrupsen
14:00 – 14:15
Benstrekk og kaffepause
Alle
14:15 – 15:00
Admincontroll – nytt web system for
dokument håndtering for avdelingene
Tonje S. Kvaløysæter
15:00 – 15:15
Oppsummering og avslutning
Paul Davies
Program, mandag 5. sept. – Kommune
Møteleder: Sigbjørn Syr
Tidspkt.
Aktivitet
12:30 – 13:00
Åpning og presentasjon
Terje Tretten
13:00 – 13:30
Nytt fra FU-K og Oppgjøret 2016, statistikk
Kjetil Lein
13:30 – 14.30
Evaluering og erfaringer fra siste forhandlinger –
Plenumsdebatt.
Kjetil Lein
14:30 – 15: 00
Benstrekk, innsjekk og kaffepause
Alle
15:00 – 15:30
Forberedelser foran årets oppgjør – Forventninger
Gjennomgå Hovedtariffavtalen kap 3, 4 og 5.2 og
vedlegg 3. Legge spesiell vekt på følgende
momenter:
Kjetil Lein
15:30 – 16:30
16:30 – 17:00
-
Innleder
Oppsummering og avslutning
Program, mandag 5. sept. – Privat
Tidspkt.
12:30 – 13:00
Kjetil Lein
Drøftingsmøte.
Utarbeide krav.
Gjennomføre forhandlinger.
Terje Tretten
Møteleder: Reidun Trondsen
Aktivitet
Åpning og presentasjon
Innleder
Tom Erik
Pedersen
Informasjon fra Forhandlingsutvalget (FU-P)
Og hva som skjer ved uenighetsprotokoll
13:00 – 14:00
Lokale forhandlingsresultater 2016 / lønnsrapp.
verktøyet
Tom H.
Christoffersen
Uenighetsprotokoll (Hvorfor? Hvordan?)
14:00 – 15.00
Forhandlingsteknikk
Øyvind Kyrkjebø
15:30 – 16: 00
Benstrekk, innsjekk og kaffepause
Alle
16:00 – 17:00
Fortsatt. forhandlingsteknikk
Øyvind Kyrkjebø
Pensjon: Overgang fra ytelse til innskuddspensjon.
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
Hva vi bør være oppmerksomme på når det gjøres endringer i
selskapets pensjonsordninger?
Oppsummering og avslutning
Gjensidige
Forsikring
Tom Erik
Pedersen
Program, mandag 5. sept. – Spekter helse
Tidspkt.
Møteleder: Ann - Jeanette
Aktivitet
Innleder
12:30 – 13:00
Åpning og presentasjon
Ann – Jeanette
Jensen
13:00 – 14:00
Info fra Konserngruppe NITO Helse Nord
Geir Lindrupsen
14:00 – 15.00
Årets lønnsoppgjør
Brynhild Asperud,
leder i FU
Spekter
15:00 – 15: 30
Benstrekk, innsjekk og kaffepause
Alle
15:30 – 17:00
Fylkesvis gjennomgang av oppgjøret
17:00 – 17:30
Oppsummering og avslutning
FU-Spekter/
Baard Martinsen
Ann – Jeanette
Jensen
Program, mandag 5. sept. – Stat
Tidspkt.
Aktivitet
13:00 – 13:15
Åpning og presentasjon
Møteleder: Johnny Tokle
Innleder
Geir Berg
Workshop om lønnsoppgjøret
13:15 – 15:30
15:30 – 16:00
Hovedpunkter:
 Årets forhandlinger – gjennomslag for
NITO`s lønnspolitikk
 Hva er nytt i HTA?
Benstrekk, innsjekk og kaffepause

16:00 – 17:30
17:30 – 17:45
Hvordan gjennomføre gode lokale
forhandling
 Status om tjenestemannsloven og «ny»
pensjonsordning
Avslutning
Torstein K.
Goyer
Alle
Torstein K.
Goyer
Geir Berg